ZAMOŚĆ: Bezpłatne badania kontrolne w 2022 roku

0
670
GAIA

Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na terenie województwa lubelskiego realizowane są następujące programy:

 1. Program profilaktyki raka piersi (mammografia)
  Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych
  kryteriów:
  · nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat,
  · otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania
  ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi
  czynnikami ryzyka:
  – rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
  – mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2,
  – nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.
  Więcej informacji na temat programu oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń znajduje się na
  stronie: https://www.nfz-lublin.pl/program_profilaktyki_raka_piersi
 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
  Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
  · które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat,
  · obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki
  immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały
  wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu
  kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie
  zostają objęte skryningiem cytologicznym.
  Więcej informacji na temat programu oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń znajduje się na
  stronie: https://www.nfz-lublin.pl/program_profilaktyki_raka_szyjki_macicy
 3. Program „Profilaktyka 40 Plus”
  Program adresowany jest do osób od 40 roku życia. „Profilaktyka 40 Plus” zakłada realizację
  badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz
  pakietu wspólnego.
  Aby skorzystać z badań należy:
  · zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl,
  · wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS, a po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie
  na pakiet badań,
  · wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się na badania w placówce, która realizuje
  program.
  Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), może uzyskać e-skierowanie na
  pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735
  39 53.
  Badania można wykonać do 30.06.2022 r.
  Więcej informacji na temat programu oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń znajduje się na
  stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus
 4. Program badań prenatalnych
  Program adresowany jest do kobiet w ciąży spełniających, co najmniej jedno z poniższych
  kryteriów:
  · wiek powyżej 35 lat,
  · wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
  · stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  · znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną
  monogenetycznie lub wieloczynnikową,
  · stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań
  biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady
  płodu.
  Więcej informacji na temat programu oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń znajduje się na
  stronie: https://www.nfz-lublin.pl/program_badan_prenatalnych
 5. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)
  Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym –
  w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i mężczyzn
  pomiędzy 40 a 65. rokiem życia:
  · którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki
  POChP w ciągu ostatnich trzech lat,
  · u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem
  spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia
  oskrzeli lub rozedmy.
  Etap specjalistyczny adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych
  z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.
  Więcej informacji na temat programu oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń znajduje się na
  stronie: https://www.nfz-lublin.pl/program_profilaktyki_chorob_odtytoniowych
 6. Świadczenia pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy
  Badania te skierowane są osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie
  rozpoznanej gruźlicy, w szczególności:
  · osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę,
  · osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
  długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony
  od substancji psychoaktywnych.
  Świadczenia (raz na dwa lata) udzielane są bez skierowania, pacjentom znajdującym się na liście
  świadczeniobiorców pielęgniarki POZ.
  Więcej informacji oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń znajduje się na stronie:
  https://www.nfz-lublin.pl/swiadczenia_profilaktyczne
 7. Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry
  Badania te skierowane są do osób w wieku powyżej 35. roku życia, które nie były diagnozowane
  w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz u których wcześniej nie zdiagnozowano
  jaskry. Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry może stanowić jedyny
  cel porady lub być wykonane dodatkowo w trakcie porady realizowanej z innych przyczyn.
  Badaniem nie mogą być objęci pacjenci, u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę.
  Więcej informacji oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń znajduje się na stronie:
  https://www.nfz-lublin.pl/swiadczenia_profilaktyczne
 8. Świadczenia lekarza POZ w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK).
  Program jest skierowany do osób kończących w danym roku kalendarzowym 35, 40, 45, 50 i 55
  lat, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia oraz które w ciągu
  ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.
  Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej
  opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany.
  Więcej informacji oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń znajduje się na stronie:
  https://www.nfz-lublin.pl/swiadczenia_profilaktyczne

Na terenie miasta Zamość można wykonać bezpłatne badania kontrolne w następujących placówkach:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oferuje:a)Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – bezpłatne badania mammograficzne u kobiet w wieku 50 -69 lat, tel. do Rejestracji Mammograficznej: 84 677 38 16

  Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy – bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25. a 59. rokiem życia, tel. do Poradni Ginekologicznej 84 677 32 17

  Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika – bezpłatne badania pozwalające na ocenę ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika, tel. do Poradni Genetycznej 84 535 98 10

 2. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c.

  Badania w pełnym zakresie ultrasonografii, m.in: jamy brzusznej, tarczycy, piersi, usg dopplerowskie, usg ginekologiczne i położnicze, usg narządu ruchu, jąder, prostaty, płuc, węzłów chłonnych, gałek ocznych oraz jamy brzusznej, tarczycy i stawów u dzieci i inne.

Badania są zawsze nieodpłatne, pacjent otrzymuje wynik badania, z którym może pójść do swojego lekarza prowadzącego. Badania wykonują lekarze – uczestnicy szkoleń pod kontrolą największych autorytetów z zakresu ultrasonografii w Polsce.
Badania przeprowadzane są w Hotelu Jubilat.
Rejestracja telefoniczna prowadzona jest w godz. 8.00 – 16.00 (pn-pt) i trwa do wyczerpania miejsc. Badania wykonywane są bezpłatnie, bez skierowania i nie ma rejonizacji. Ilość miejsc na badania jest ograniczona.

Telefon do rejestracji: 84 638 55 12, 84 638 80 90, 84 638 80 91

21 marca – echo serca

22 marca – usg narządów kobiecych (jajniki, macica) oraz usg ciąży ( II i III trymestr)

28 marca – usg narządów jamy brzusznej i tarczycy,

12 kwietnia – usg płuc (po przebytej infekcjo covid lub u wieloletnich palaczy)

2 maja – usg narządów jamy brzusznej,

4 maja – usg gałki ocznej i oczodołu

9 maja – usg dopplerowskie tętnic szyjnych i tętnic kończyn dolnych

10 maja – usg stawu kolanowego,

16 maja – echo serca

23 maja – usg narządów jamy brzusznej,

6 czerwca – usg tarczycy

7 czerwca – usg wybranych stawów (łokciowy, skokowy, stopa, nadgarstek, barkowy, kolanowy)

8 czerwca – usg narządów jamy brzusznej i tarczycy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (do 17 r.ż) oraz badanie przezciemiączkowe (mózgowia) u noworodków i niemowląt,

20 czerwca – usg ślinianek i węzłów chłonnych szyi,

20 czerwca – usg narządów jamy brzusznej

27 czerwca – usg płuc

 

 1. Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o.

Profilaktyka 40 plus

Celem programu jest powszechne objęcie pacjentów od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Zakres badań dobierany jest indywidualnie na podstawie informacji udzielonych przez Pacjenta w ankiecie.

Do programu kwalifikują się pacjenci, którzy: mają rocznikowo 40 lub więcej lat oraz uzupełnili ankietę za pośrednictwem infolinii lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, otrzymają e- skierowanie na badania.

Pacjenci mogą zgłaszać się do CM Luxmed z e-skierowaniem i nr pesel.

Bezpłatne badania dostępne w programie:

 • morfologia,
 • cholesterol całkowity lub lipidogram,
 • glukoza,
 • ALAT, ASPAT, GGTP,
 • kreatynina we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale,
 • PSA 3 generacja,
 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI).

Wyniki wykonanych badań docelowo pacjenci będą mogli odebrać:

 • za pomocą kodu odbioru, wynik do odbioru na stronie www.luxmedlublin.pl. lub w placówce

 • wynik będzie dostępny na IKP

 • wynik będzie do pobrania przez lekarza POZ pacjenta

Więcej informacji o profilaktyce oraz wykaz placówek dostępny na stronie: https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1,11,235,747,strona,poradnie,nfz,programy-profilaktyczne,profilaktyka-40-plus

Program realizowany jest we wszystkich placówkach CM Luxmed na Lubelszczyźnie

W Zamościu w 2 punktach:

Zamość, ul. Pocztowa 3, godziny otwarcia: pon.-pt. 7.00-12.00, sobota 7.00-10.30

Zamość, ul. Koszary 55, godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00-12.00

Tel. 84 539 80 40

źródło: UM Zamość

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments