Nowy rok, nowa praca. Sprawdź najnowsze oferty z Zamościa i okolicy

0
149

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

Oferowane stanowisko: Asystent do spraw księgowości

Zakres obowiązków: Prowadzenie KPiR, pomoc w rozliczeniach.

Oferowane stanowisko: Elektromonter

Zakres obowiązków: 1. Obsługa węzłów wymiennikowych i sieci a szczególności obsługa , konserwacja , remont urządzeń elektrycznych AKP oraz instalacji NN do 1 kV.
2. Stały dozór nad właściwą pracą urządzeń elektrycznych i aparatury AKP.
3. Usuwanie na bieżąco usterek instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej oraz aparatury AKP.
4. Kontrola poprawności pracy układów pomiarowych, wymiana uszkodzonych urządzeń.
5. Obsługa telemetrii Vector na układach pomiarowych, montaż, programowanie, kontrola poprawności odczytów.
6. Bieżące monitorowanie urządzeń ciepłowniczych na węzłach , uczestnictwo w dokonywaniu rozruchu, zatrzymań i przełączeń na węzłach, sieciach ciepłowniczych, instalacjach odbiorczych, rozdzielaczach c o..
7. Dbałość o porządek i estetyczny wygląd stanowiska pracy oraz węzłów cieplnych.

Oferowane stanowisko: Instruktor muzyczny zespołu

Zakres obowiązków: Prowadzenie zespołu wokalnego dla dorosłych, akompaniament muzyczny (keyboard lub akordeon), przygotowywanie repertuaru.

Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż artykułów spożywczo – przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierownik sklepu

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, dbałość o porządek, nadzór nad działalnością sklepu.

Oferowane stanowisko: Konserwator

Zakres obowiązków: Dbanie o utrzymanie porządku na podległym terenie, przeprowadzanie konserwacji instalacji technicznych, prace gospodarcze.

Oferowane stanowisko: Księgowa

Zakres obowiązków: Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Oferowane stanowisko: Księgowa

Zakres obowiązków: Sprawdzanie poprawności rachunkowej, przygotowywanie deklaracji i sprawozdań, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków według karty dań, utrzymywanie czystości w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Lakiernik natryskowy

Zakres obowiązków: Lakierowanie detali metalowych metodą natryskową, przygotowanie powierzchni/elementów pod malowanie, dbałość i kontrola jakości powłok, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy.

Oferowane stanowisko: Manager sprzedaży

Zakres obowiązków: Działanie na rzecz rozwoju firmy, promowanie marki produktu, analiza sytuacji, badanie potrzeb i oczekiwań klientów wobec produktów, opieka nad klientami.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Bieżąca naprawa pojazdów samochodowych, wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów ciężarowych.

Oferowane stanowisko: Menager restauracji

Zakres obowiązków: Prowadzenie restauracji pod względem organizacyjnym. Pozyskiwanie klientów.

Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

Oferowane stanowisko: Monter OZE

Zakres obowiązków: – montaż instalacji fotowoltaicznej;
– montaż innych urządzeń związanych z instalacją;
– budowa konstrukcji pod instalacje;
– inne prace instalacyjne

Oferowane stanowisko: Nauczyciel chemii

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z uczniami według podstawowy programowej, prowadzenie dokumentacji nauczania.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel matematyki

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z uczniami według podstawowy programowej, prowadzenie dokumentacji nauczania.

Oferowane stanowisko: Operator gilotyny do cięcia blachy

Zakres obowiązków: Obsługa nożyc gilotynowych, ustawianie parametrów pracy maszyny, cięcie arkuszy blach, inne praca na produkcji.

Oferowane stanowisko: Operator maszyny wieloczynnościowej

Zakres obowiązków: -obsługa wiertnicy,
-załadunek materiałów,
-prace ziemne

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń energetycznych

Zakres obowiązków: 1. Utrzymanie urządzeń wytwarzających, przesyłających energię cieplną w stanie pełnej sprawności technicznej i gotowości do pracy.
2. Dążenie do bezawaryjnej i ciągłej produkcji oraz dostawy energii cieplnej dla odbiorców.
3. Bieżąca konserwacja urządzeń takich jak wentylatory, zawory pompy itp. oraz usuwanie bieżących awarii.
4. Eksploatacja i kontrola urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi ( dokumentacja techniczno-ruchową ).
5. Bieżąca analiza procesów spalania pod względem dopuszczalnych norm emisji, osiąganiem maksymalnej sprawności kotłów oraz DTR wszystkich eksploatowanych urządzeń.
6. Przestrzeganie przepisów BHP.
7. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Realizacja zadań przypisanych w/w stanowisku pracy określonych w procedu

Oferowane stanowisko: Opiekun osób starszych

Zakres obowiązków: Opieka nad osobami starszymi, pomoc w codziennych czynnościach np: myciu się, ubieraniu, jedzeniu, organizowaniu czasu wolnego, pomoc lub kontakt z rodzinami.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: – Sporządzanie kosztorysów
– Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej,
– Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i przetargowej
– Przygotowanie realizacji zamówień itd.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/asystent projektanta

Zakres obowiązków: – prace biurowe,
– pomoc w zbieraniu dokumentów oraz opracowaniu dokumentacji projektowej,
– wyjazdy w teren (uzgodnienia z kontrahentami)

Oferowane stanowisko: Pracownik ds. opracowania decyzji i korespondencji

Zakres obowiązków: Opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Oferowane stanowisko: Pracownik ds. szkoleń

Zakres obowiązków: Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz szkolenia bhp i ppoż.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Praca przy przenoszeniu i obróbkach blach

Oferowane stanowisko: Pracownik księgowości i kadr

Zakres obowiązków: Rozliczanie delegacji i płac

Oferowane stanowisko: Pracownik myjni

Zakres obowiązków: Mycie ręczne samochodów osobowych i ciężarowych

Oferowane stanowisko: pracownik produkcyjny

Zakres obowiązków: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. Załadunek, rozładunek metalu.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów, przedstawianie diagnozy psychologicznej, organizacja szkoleń dla pracowników.

Oferowane stanowisko: Referent do spraw księgowości

Zakres obowiązków: Przygotowanie dokumentów księgowych do księgowania, weryfikacja i księgowanie dokumentów, sporządzanie pism urzędowych, sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, obliczanie wymiaru urlopu, sporządzanie dokumentów kadrowych: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, oświadczeń w sprawie rozwiązania umów, świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń do ZUS, US, PFRON, GUS obsługa PUE ZUS, Płatnik, Magres, Finka-Płace, współpraca z ZUS, US, prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji czasu pracy, realizowanie przelewów bankowych, bieżąca obsługa biura.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji, obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu do spawania, wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień według dokumentacji technicznej.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. handlowych

Zakres obowiązków: Dystrybucja wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej i artykułów BHP, sprzedaż profesjonalnych środków czystości, utrzymywanie kontaktu z klientem, sporządzanie umów.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. technicznych

Zakres obowiązków: 1. Sporządzenie miesięcznych bilansów energetycznych oraz analiz wskaźników technicznych dotyczących systemu ciepłowniczego zakładu Zamość sprawności produkcji, sprzedaży, zużycia czynników energetycznych i paliw).
2. Sporządzanie danych pod kątem sprawozdawczości wewnętrznej (spółki, grupy) i zewnętrznej (GUS, ARE, URE) oraz taryf dla ciepła.
3. Nadzór nad właściwym utrzymaniem zapasów paliw w źródłach Zakładu Zamość.
4. Prognozowanie krótko i długoterminowe wielkości technicznych i finansowych związanych z produkcją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej, a także zużycia paliw i czynników energetycznych.
5. Współudział w planowaniu modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego.
6. Współudział w kosztorysowaniu planowanych modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. technicznych

Zakres obowiązków: 1. Wydawanie warunków na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, opracowywanie programów i analiz pracy sieci, programów awaryjnych wyłączeń i planów rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Zamość,
2. Opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentacji do zgłoszeń i pozwoleń na budowę, udział w naradach koordynacyjnych, opiniowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.
3. Kosztorysowanie przyłączy, modernizacji, remontów, konserwacji i przeglądów,
4. Opracowywanie propozycji modernizacji celem poprawy efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła w Zamościu oraz minimalizacji częstotliwości zakresu usterek i awarii,
5. Dokonywanie uzgodnień z właścicielami działek i infrastruktury podziemnej w zakresie kolizji
6. Nadzór nad dokumentacja

Oferowane stanowisko: Specjalista ds.rozwoju

Zakres obowiązków: Samodzielne i aktywne pozyskiwanie projektów i klientów w branży przemysłowej w zakresie głównych obszarów działań Grupy Veolia (ciepło, energia elektryczna, woda, ścieki, chłód)

Pozyskiwanie projektów związanych z przyłączeniami do sieci ciepłowniczej u klientów przemysłowych i komunalnych.
Nawiązywanie długotrwałych relacji z potencjalnymi i aktualnymi Klientami oraz utrzymywanie tych relacji.
Rozpoznawanie i kreowanie potrzeb klientów.
Analiza konkurencji i trendów rozwoju rynku.
Przygotowywanie ofert handlowych oraz negocjowanie ich warunków.
Wykonywanie planów inwestycji rozwojowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Ekspozycja towarów, uzupełnianie towarów na półkach, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, układanie i sprzedaż towaru, obsługa kasy fiskalnej.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na st. mięsnym

Zakres obowiązków: Obsługa klienta na st. mięsnym

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stacji paliw

Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw oraz art. spożywczo przemysłowych. 

Oferowane stanowisko: Szewc

Zakres obowiązków: Naprawa i oczyszczanie obuwia, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Szpachlarz

Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Wychowawca małego dziecka

Zakres obowiązków: – wykorzystywanie różnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej,
– sprawowanie opieki oraz pielęgnowanie małego dziecka

 

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

Poprzedni artykułPożar w Sitańcu Wolicy. Są poszkodowani
Następny artykułPodsumowanie roku 2021 w CKF „Stylowy”: Mimo pandemii widzowie nie zrezygnowali z kinowych emocji.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments