Najnowsze oferty pracy w Zamościu i okolicy

0
212

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

Oferowane stanowisko: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Naprawa instalacji elektrycznych, diagnostyka samochodowa.

Oferowane stanowisko: Elektromonter

Zakres obowiązków: 1. Obsługa węzłów wymiennikowych i sieci a szczególności obsługa , konserwacja , remont urządzeń elektrycznych AKP oraz instalacji NN do 1 kV.
2. Stały dozór nad właściwą pracą urządzeń elektrycznych i aparatury AKP.
3. Usuwanie na bieżąco usterek instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej oraz aparatury AKP.
4. Kontrola poprawności pracy układów pomiarowych, wymiana uszkodzonych urządzeń.
5. Obsługa telemetrii Vector na układach pomiarowych, montaż, programowanie, kontrola poprawności odczytów.
6. Bieżące monitorowanie urządzeń ciepłowniczych na węzłach , uczestnictwo w dokonywaniu rozruchu, zatrzymań i przełączeń na węzłach, sieciach ciepłowniczych, instalacjach odbiorczych, rozdzielaczach c o..
7. Dbałość o porządek i estetyczny wygląd stanowiska pracy oraz węzłów cieplnych.

Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż artykułów spożywczo – przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Kasjer handlowy

Zakres obowiązków: Rozliczanie środków płatniczych, wydawanie reszty, dbanie o poprawne saldo kasy.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa i pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, obsługa klienta, dbanie o wizerunek firmy, przygotowywanie i serwowanie drinków, napojów.

Oferowane stanowisko: Kelner-barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości restauracji
obsługa imprez okolicznościowych
dbanie o porządek na stanowisku pracy

Oferowane stanowisko: Kierowca 

Zakres obowiązków: Rozwożenie pieczywa.

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierownik sklepu

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, dbałość o porządek, nadzór nad działalnością sklepu.

Oferowane stanowisko: Konserwator

Zakres obowiązków: Dbanie o utrzymanie porządku na podległym terenie, przeprowadzanie konserwacji instalacji technicznych, prace gospodarcze.

Oferowane stanowisko: Księgowa

Zakres obowiązków: Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Oferowane stanowisko: Księgowa

Zakres obowiązków: Sprawdzanie poprawności rachunkowej, przygotowywanie deklaracji i sprawozdań, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków według karty dań, utrzymywanie czystości w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Lakiernik natryskowy

Zakres obowiązków: Lakierowanie detali metalowych metodą natryskową, przygotowanie powierzchni/elementów pod malowanie, dbałość i kontrola jakości powłok, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn

Zakres obowiązków: Naprawa urządzeń spalinowych i elektrycznych typu: pilarki, kosy, kosiarki oraz traktorki.

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn

Zakres obowiązków: Naprawy serwisowe, naprawy narzędzi, serwis maszyn.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Bieżąca naprawa pojazdów samochodowych, wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów ciężarowych.

Oferowane stanowisko: Menager restauracji

Zakres obowiązków: Prowadzenie restauracji pod względem organizacyjnym. Pozyskiwanie klientów.

Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Składanie i montaż mebli na wymiar u klienta.

Oferowane stanowisko: Monter OZE

Zakres obowiązków: – montaż instalacji fotowoltaicznej;
– montaż innych urządzeń związanych z instalacją;
– budowa konstrukcji pod instalacje;
– inne prace instalacyjne

Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Oferowane stanowisko: Murarz

Zakres obowiązków: Murowanie, prace ogólnobudowlane.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Oferowane stanowisko: Operator koparki łańcuchowej

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów teletechnicznych pod ogrodzenie i innych wykopów liniowych. Praca na terenie całego kraju

Oferowane stanowisko: Operator maszyny wieloczynnościowej

Zakres obowiązków: -obsługa wiertnicy,
-załadunek materiałów,
-prace ziemne

Oferowane stanowisko: Operator obrabiarek CNC

Zakres obowiązków: Zapoznanie się z dokumentacją i rysunkami technicznymi przedmiotów do obrabiania, obsługa tokarki CNC, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy.

Oferowane stanowisko: Operator okleiniarki

Zakres obowiązków: Oklejanie płyt laminowanych i płyt MDF

Oferowane stanowisko: Operator piły panelowej

Zakres obowiązków: Cięcie płyt laminowanych i płyt MDF na pile panelowej

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń energetycznych

Zakres obowiązków: 1. Utrzymanie urządzeń wytwarzających, przesyłających energię cieplną w stanie pełnej sprawności technicznej i gotowości do pracy.
2. Dążenie do bezawaryjnej i ciągłej produkcji oraz dostawy energii cieplnej dla odbiorców.
3. Bieżąca konserwacja urządzeń takich jak wentylatory, zawory pompy itp. oraz usuwanie bieżących awarii.
4. Eksploatacja i kontrola urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi ( dokumentacja techniczno-ruchową ).
5. Bieżąca analiza procesów spalania pod względem dopuszczalnych norm emisji, osiąganiem maksymalnej sprawności kotłów oraz DTR wszystkich eksploatowanych urządzeń.
6. Przestrzeganie przepisów BHP.
7. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Realizacja zadań przypisanych w/w stanowisku pracy określonych w procedu

Oferowane stanowisko: Operator wprowadzania danych

Zakres obowiązków: Wprowadzanie danych, sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych.

Oferowane stanowisko: Opiekun osób starszych

Zakres obowiązków: Opieka nad osobami starszymi, pomoc w codziennych czynnościach np: myciu się, ubieraniu, jedzeniu, organizowaniu czasu wolnego, pomoc lub kontakt z rodzinami.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowywanie produktów i półproduktów dla kuchni, obróbka warzyw i owoców, pakowanie i porcjowanie.

Oferowane stanowisko: Pomocnik montera instalacji światłowodowych

Zakres obowiązków: Praca przy budowie przyłączy światłowodowych do domów jednorodzinnych.

Oferowane stanowisko: Portier/dozorca

Zakres obowiązków: Nocny nadzór nad obiektem, drobne prace gospodarcze.

Oferowane stanowisko: Pracownik biura reklam i ogłoszeń

Zakres obowiązków: Budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji z klientami.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: – Sporządzanie kosztorysów
– Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej,
– Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i przetargowej
– Przygotowanie realizacji zamówień itd.

Oferowane stanowisko: Pracownik do spraw kadr i płac

Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji pracy.

Oferowane stanowisko: Pracownik ds. szkoleń

Zakres obowiązków: Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz szkolenia bhp i ppoż.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Obsługa oraz konserwacja maszyn i urządzeń leśnych. Praca na terenie pow. zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Sprzątanie terenów zewnętrznych, odśnieżanie.

Oferowane stanowisko: Pracownik księgowości i kadr

Zakres obowiązków: Rozliczanie delegacji i płac

Oferowane stanowisko: Pracownik myjni

Zakres obowiązków: Mycie ręczne samochodów osobowych i ciężarowych

Oferowane stanowisko: Pracownik służby pięter

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń hotelowych.

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Samodzielne wykonywanie projektów instalacji sanitarnych, wod-kan, charakterystyk energetycznych, analiz, programów funckcjonalno-użytkowych itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej,
Opracowywanie koncepcji i rozwiązań technicznych,

Przygotowywanie i koordynacja dokumentacji projektowych,
Nadzór merytoryczny, techniczny, weryfikacja i koordynacja prowadzonych projektów instalacji sanitarnych pod kątem ich realizacji na budowach i zgodności z założeniami budżetowymi,
Opracowywanie kosztorysów, przedmiarów itp.,
Rozwiązywanie problemów technicznych na realizowanych projektach,
reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: – sporządzanie diagnozy psychologicznej dziecka;
– prowadzenie zajęć specjalistycznych;
– prowadzenie wymaganej dokumentacji;
– poradnictwo psychologiczne.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji metalowych ze stali nierdzewnej oraz czarnej

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji, obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu do spawania, wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień według dokumentacji technicznej.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji, obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu do spawania, wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień według dokumentacji technicznej.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. rachunkowości

Zakres obowiązków: Prowadzenie bieżącej księgowości firmy (KPiR oraz pełna księgowośc)

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. technicznych

Zakres obowiązków: 1. Sporządzenie miesięcznych bilansów energetycznych oraz analiz wskaźników technicznych dotyczących systemu ciepłowniczego zakładu Zamość sprawności produkcji, sprzedaży, zużycia czynników energetycznych i paliw).
2. Sporządzanie danych pod kątem sprawozdawczości wewnętrznej (spółki, grupy) i zewnętrznej (GUS, ARE, URE) oraz taryf dla ciepła.
3. Nadzór nad właściwym utrzymaniem zapasów paliw w źródłach Zakładu Zamość.
4. Prognozowanie krótko i długoterminowe wielkości technicznych i finansowych związanych z produkcją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej, a także zużycia paliw i czynników energetycznych.
5. Współudział w planowaniu modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego.
6. Współudział w kosztorysowaniu planowanych modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. technicznych

Zakres obowiązków: 1. Wydawanie warunków na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, opracowywanie programów i analiz pracy sieci, programów awaryjnych wyłączeń i planów rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Zamość,
2. Opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentacji do zgłoszeń i pozwoleń na budowę, udział w naradach koordynacyjnych, opiniowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.
3. Kosztorysowanie przyłączy, modernizacji, remontów, konserwacji i przeglądów,
4. Opracowywanie propozycji modernizacji celem poprawy efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła w Zamościu oraz minimalizacji częstotliwości zakresu usterek i awarii,
5. Dokonywanie uzgodnień z właścicielami działek i infrastruktury podziemnej w zakresie kolizji
6. Nadzór nad dokumentacja

Oferowane stanowisko: Specjalista ds.rozwoju

Zakres obowiązków: Samodzielne i aktywne pozyskiwanie projektów i klientów w branży przemysłowej w zakresie głównych obszarów działań Grupy Veolia (ciepło, energia elektryczna, woda, ścieki, chłód)
Pozyskiwanie projektów związanych z przyłączeniami do sieci ciepłowniczej u klientów przemysłowych i komunalnych.
Nawiązywanie długotrwałych relacji z potencjalnymi i aktualnymi Klientami oraz utrzymywanie tych relacji.
Rozpoznawanie i kreowanie potrzeb klientów.
Analiza konkurencji i trendów rozwoju rynku.
Przygotowywanie ofert handlowych oraz negocjowanie ich warunków.
Wykonywanie planów inwestycji rozwojowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Ekspozycja towarów, uzupełnianie towarów na półkach, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na st. mięsnym

Zakres obowiązków: Obsługa klienta na st. mięsnym

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stacji paliw

Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw oraz art. spożywczo przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw

Zakres obowiązków: Kompletna, kulturalna i zgodna ze standardami firmy sprzedaż towarów oferowanych przez pracodawcę, przyjmowanie od klientów gotówki i wydawanie reszty, obsługa wyposażenia i uradzeń znajdujących się na stacji paliw, przygotowanie towaru do sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej, rozpatrywanie reklamacji towarów i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw

Zakres obowiązków: – obsługa klientów w zakresie sprzedaży paliw zgodnie ze standardami PKN Orlen,
– obsługa klientów w zakresie sprzedaży produktów i usług będących w ofercie stacji zgodnie ze standardami PKN Orlen,
– obsługa programów kasowych, wystawianie dokumentów kasowych,
– dbanie o czystość i pozytywny wizerunek stacji paliw

Oferowane stanowisko: Stolarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac na maszynach stolarskich.

Oferowane stanowisko: Stylistka paznokci

Zakres obowiązków: Stylizacja paznokci, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Szlifierz

Zakres obowiązków: Obróbka stali nierdzewnej urządzeniami typu szlifierka kątowa, pasowa i inne maszyny szlifierskie. Obróbka powierzchni metali.

Oferowane stanowisko: Szpachlarz

Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Ślusarz

Zakres obowiązków: Prace ślusarskie przy produkcji konstrukcji oraz elementów stalowych z użyciem elektronarzędzi.

 

Więcej informacji na temat ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

Poprzedni artykułDZISIAJ: W Sitańcu 65-latek śmiertelnie potrącił kobietę
Następny artykułFranciszek Barnowski wygrał wielki finał “Szansy na sukces”!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments