Sporo nowych ofert pracy w Zamościu i okolicy

0
150

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

Oferowane stanowisko: Animator kultury

Zakres obowiązków: Planowanie i realizowanie zadań kulturalnych w jednostce.

Oferowane stanowisko: Aparatowy oczyszczalni ścieków

Zakres obowiązków: Kontrola parametrów pracy urządzeń zgodnie z instrukcjami, przeprowadzanie czynności eksploatacyjnych urządzeń, utrzymywanie właściwego poziomu w przepompowniach ścieków. 

Oferowane stanowisko: Architekt wnętrz

Zakres obowiązków: prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
– opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
– opracowywanie koncepcji plastycznej;
– podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
– zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
– zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
– zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
– podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
– wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
– projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
– prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
– koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
– wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
– nadzór nad innymi pracownikami.- wykonywanie bieżących poleceń przełożonego

Oferowane stanowisko: Asystent Projektanta branży drogowej

Zakres obowiązków: – wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
 weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
 reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 koordynowanie projektów,
 terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
 wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Asystent weterynarza

Zakres obowiązków: Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zwierząt

Oferowane stanowisko: Asystent/-ka zarządu

Zakres obowiązków: Administrowanie biurem, prowadzenie rozliczeń, obsługa korespondencji, kontakty z gminami, wystąpienia do prasy/władz, redagowanie pism, prowadzenie sekretariatu.

Oferowane stanowisko: Barista

Zakres obowiązków: Obsługa klientów w kawiarni

Oferowane stanowisko: Barman/kelner

Zakres obowiązków: Obsługa baru. Praca w weekendy.

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Wypiek ciastek drożdżówek i pączków.

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

Oferowane stanowisko: Dozorca domow

Zakres obowiązków: – Usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynku, przeznaczonych do ogólnego użytku oraz z niezabudowanej części nieruchomości, tj. podwórza, przejścia do bramy, chodniki, parkingi, zieleńce,
– Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego miejsc składowania nieczystości stałych,
– Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota chodników i ciągów pieszych, w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, studzienek ściekowych. Zapobieganie gołoledzi przez posypywanie piaskiem oraz pryzmowanie śniegu po opadach.
– Pielęgnowanie zieleńców i kwietników, koszenie traw, usuwanie chwastów, grabienie liści.
– Nadzór nad urządzeniami i sprzętem przeznaczonym do zabaw dla dzieci, w tym niezłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o usterkach technicznych mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci oraz utrzymanie czystości terenu i urządzeń.

Oferowane stanowisko: Drukarz – Operator Drukujących Maszyn Wielkoformatowych

Zakres obowiązków: – Przygotowanie maszyn i urządzeń zgodnie planem produkcyjnym – Obsługa urządzeń drukujących, tnących i laminujących,
-Obsługa programów w języku ukraińskim – Realizowanie zadań produkcyjnych z zachowaniem norm jakościowych –
Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących problemów – Nadzór nad realizacją i zgodnością produktu końcowego – Skrupulatne
wypełnianie dokumentacji – Pakowanie i przekazywanie produktu końcowego firmie kurierskiej – Dbałość o rzetelny przepływ
informacji

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie i modelowanie włosów.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie i modelowanie włosów.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Pełna księgowość w administracji publicznej

Oferowane stanowisko: Higienistka stomatologiczna

Zakres obowiązków: Czynna asysta w zabiegach stomatologicznych

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Wykrywanie i usuwanie stwierdzonych wad działania instalacji wodno-kanalizacyjnej, usuwanie przecieków sieci wodociagowej.

Oferowane stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej

Zakres obowiązków: – sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy

– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

Oferowane stanowisko: Inspektor sanitarny

Zakres obowiązków: Nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi, przeglądy stanu technicznego budynków.

Oferowane stanowisko: Inżynier branży elektrycznej

Zakres obowiązków: Przygotowanie kosztorysów ofertowych i projektów branży elektrycznej, analiza dokumentacji technicznej, analiza przedmiarów, sporządzanie dkoumentacji budowlanej branzy elektrycznej

Oferowane stanowisko: Inżynier budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie i organizacja budowy, zarządzanie pracą podległych brygad, przygotowanie dokumentów wewnętrznych

Oferowane stanowisko: Inżynier budowy dróg

Zakres obowiązków: Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Oferowane stanowisko: Kadrowa/-y

Zakres obowiązków: Obsługa kadrowo-płacowa firmy

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa baru i klienta w restauracji. Praca w weekendy Piwiarnia „WARKA”.

Oferowane stanowisko: Kelner/Barman

Zakres obowiązków: – Obsługa klienta, zbieranie zamówień, pomoc w wyborze dania, podawanie gościom zamówionych potraw,
– prowadzenie dokumentacji sprzedaży,
– doradzanie klientom, informowanie ich o sposobach przyrządzania poszczególnych napojów

Oferowane stanowisko: Kelner/kelnerka

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przygotowywanie sali, dbanie o czystość w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Sprzedaż obwoźna pieczywa i towarów spożywczych

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Dowóz towarów

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca – zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Dowóz towaru do klienta (rozwożenie węgla, dostarczanie zamówień)

Oferowane stanowisko: Kierowca akwizytor

Zakres obowiązków: Zaopatrywanie lakierników, dowożenie towarów do klienta, sprzedaż oraz oferowanie towarów będących w ofercie

Oferowane stanowisko: Kierowca kat. C+E

Zakres obowiązków: Transport międzynarodowy na trasach Polska-Niemcy

Oferowane stanowisko: Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, transport wyrobów po terenie firmy.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na terenie UE Polska-Niemcy-Szwajcaria z dłuższymi pauzami w domu, powtarzające się miejsca załadunku i rozładunku w kółkach. Samochody Scania do 5 lat.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport na trasach: Polska-Europa Wschodnia, Polska-Europa Zachodnia.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężaroweg

Zakres obowiązków: Trasnoport towarów przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na trasach krajowych z naczepą typu firanka

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości płynnych.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Dowóz towarów do klienta.

Oferowane stanowisko: Kierowca transportu krajowego C+E

Zakres obowiązków: Transport towarów, załadunek i rozładunek, prowadzenie dokumentacji drogowej.

Oferowane stanowisko: Kierowca w transporcie międzynarodowym pojazdu do 3,5 DMC

Zakres obowiązków: Wypełnianie dokumentacji transportowej, dbanie oraz odpowiedzialność za powierzone mienie, wykonywanie powierzonych zleceń transportowych, punktualność na załadunku i rozładunku, raportowanie problemów do przełożonego. Transport na terenie UE i Ukrainy

Oferowane stanowisko: Kierowca zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Przewóz materiałów oraz pracowników w miejsce wykonania zlecenia. Praca na terenie miasta Zamość.

Oferowane stanowisko: Kierownik budowy (robót)

Zakres obowiązków: Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.

Oferowane stanowisko: Konserwator sprzętu przeciwpożarowego

Zakres obowiązków: Przeglądy i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego.

Oferowane stanowisko: Kontroler biletów

Zakres obowiązków: Kontrola dokumentu przewozu (biletów jednorazowych i okresowych) osób lub bagażu w środkach transportu komunikacji miejskiej.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Oferowane stanowisko: Księgowa/y

Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej księgowości firmy oraz książki przychodów i rozchodów.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków dietetycznych.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw, pieczenie chleba, zarządzanie kuchnią.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw według karty dań

Oferowane stanowisko: Laborant 

Zakres obowiązków: Wykonywania analiz fizykochemicznych, obsługa chromotografu gazowego, obsługa urządzenia do destylacji cienkowarstwowej, współpraca z laboratorium specjalistycznym w Kijowie w zakresie analiz próbek ekstraktów ziół, parametryzacja składu rozpuszczalników do ekstrakcji ( solvent extraction), wspólpraca w zakresie formulacji produktów ziołowych i z chmielu.

Oferowane stanowisko: Lekarz weterynarii

Zakres obowiązków: Leczenie zwierząt towarzyszących.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporzadzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjęcie i wydawanie towarów z magazynu.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Obsługa magazynu

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za załadunki, wydawanie towaru z magazynu oraz prace na terenie magazynu.

Oferowane stanowisko: Majster budowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac budowlanych, kierowanie budową obiektów oraz konserwacją. 

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów osobowych i/lub ciężarowych

Zakres obowiązków: Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych i/lub ciężarowych

Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

Oferowane stanowisko: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres obowiązków: Montaż i instalacja wentylacji i klimatyzacji, praca na terenie woj. lubelskiego

Oferowane stanowisko: Monter instalacji fotowoltaicznych

Zakres obowiązków: Montaż systemów fotowoltaicznych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych. Układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Monter ogrodzeń

Zakres obowiązków: Montowanie ogrodzeń panelowych, murowanych, typu leśnego oraz ogrodzeń autostradowych.
Praca na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter stolarki budowlanej

Zakres obowiązków: Montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej

Oferowane stanowisko: Murarz

Zakres obowiązków: Murowanie ścianek działowych, wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych

Oferowane stanowisko: Ogrodnik/operator urządzeń

Zakres obowiązków: Prace przy pielęgnacji zieleni, sprzątanie po wycince. Obsługa maszyn ogrodniczych, kierowca samochodu osobowego Bus.

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów i wyrównywanie terenu.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn-prasy hydraulicznej

Zakres obowiązków: Obsługa prasy hydraulicznej, zakuwanie węży

Oferowane stanowisko: Operator myjni samochodowej

Zakres obowiązków: Obsługa myjni samochodowej, tj. podprowadzanie samochodu pod maszynę przez instruowanie kierowcy w którym miejscu ma ustawić samochód przed myciem; uruchomianie wybranego przez kierowcę programu mycia; kontrolowanie przebiegu procesu mycia pojazdu; bieżące uzupełnianie płynów w maszynie myjącej; dbanie o czystość myjni; przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Oferowane stanowisko: Operator PSZOK

Zakres obowiązków: Bieżąca obsługa klientów w zakresie świadczonych usług przez PSZOK.
Prowadzenie ewidencji, rozliczanie oraz sprawozdawczość z przyjętych odpadów komunalnych.
Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO obejmującym działalność PSZOK.
Dbałość o ład i porządek na terenie PSZOK u.
Wykonywanie wszelkich innych prac związanych z funkcjonowaniem PSZOK ów.
Organizacja terminowa transportu w zakresie odbioru odpadów selektywnie zbieranych w PSZOK ach do podmiotów zewnętrznych oraz RZZO.

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.

Oferowane stanowisko: Piekarz piecowy

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Utrzymywanie czystości na terenie obiektu, sprzątanie pokoi, zmiana pościeli.

Oferowane stanowisko: Pokojówka

Zakres obowiązków: Sprzątanie pokoi hotelowych.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Obróbka warzyw, pomoc w przygotowywaniu potraw.

Oferowane stanowisko: Pomoc stolarza

Zakres obowiązków: Przygotowanie el. drewnianych do dalszej obróbki, klejenie, docinanie, laminowanie elementów, nakładanie fornirów, przygotowywanie wyrobów do wysyłki

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku. Praca w Zamościu.

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni

Zakres obowiązków: Koszenie trawy na terenie Zamościa.

Oferowane stanowisko: Pomocnik mechanika

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym

Oferowane stanowisko: Pomocnik mechanika

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze przy pracach naprawczych.

Oferowane stanowisko: Pomocnik montera instalacji fotowoltaicznych

Zakres obowiązków: Pomoc w montażu systemów fotowoltaicznych i innych rozwiązań wykorzystujących źródła energii odnawialnej, pomoc w wykonywaniu instalacji elektrycznych.

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza

Zakres obowiązków: Pomoc przy montowaniu i składaniu mebli. W mniejszym stopniu pomoc przy wycinaniu elementów drewnianych w tym szlifowaniu,heblowaniu i frezowaniu.

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza meblowego

Zakres obowiązków: Obsługa elektronarzędzi, pomoc przy składaniu mebli

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta stacjonarnie i telefonicznie, przyjmowanie zamówień, tworzenie list zakupów w porozumieniu z kuchnią.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/asystent projektanta

Zakres obowiązków: – prace biurowe,
– opracowywanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej,
– uzgodnienia w terenie

Oferowane stanowisko: Pracownik działu kadr/księgowości

Zakres obowiązków: Rozliczanie delegacji i płac

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Praca przy segregowaniu surowców wtórnych.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Praca przy obróbce drewna – produkcja desek i fryzów podłogowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Prace techniczne na terenie obiektu, drobne naprawy, koszenie trawy

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Prace remontowo-gospodarcze, koszenie trawy

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Wykonywanie drobnych prac naprawczych. Pilnowanie stanu technicznego, porządku na obiekcie i terenie. Przewóz narzędzi do pracy wózkiem elektrycznym. Wywóz do kontenerów odpadów hotelowych

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Rejestracja turystów w ośrodku wypoczynkowym, dozór mienia, dbanie o porządek w miejscu pracy. Praca w Krasnobrodzie.

Oferowane stanowisko: Pracownik hotelowy-kierowca 

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze w hotelu oraz przewóz osób lub towarów związany z pracą w hotelu.

Oferowane stanowisko: Pracownik konserwacji terenów zieleni

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac pielęgnacyjnych zieleni w tym koszenie trawników.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: – Wykonywanie prac pomocniczych przy wykonywaniu szalowań i rusztowań;
mieszanie, wylewanie i rozpościeranie materiałów, takich jak: beton, gips
i zaprawa murarska;
– kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych;
– rozpościeranie piasku, ziemi, żwiru i podobnych materiałów;
– ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych
oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy
użyciu taczek, nosiłek do ręcznego transportu cegieł i wózków ręcznych;

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace kamieniarskie – wycinanie i obróbka kamienia, montaż gotowych elementów.

Oferowane stanowisko: Pracownik stacji paliw

Zakres obowiązków: Obsługa klientów na stacji paliw.

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: – pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.
– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
– przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Przewodnik turystyczny

Zakres obowiązków: Oprowadzanie turystów po zabytkowej zagrodzie Guciów i okolicy.

Oferowane stanowisko: Recepcjonista

Zakres obowiązków: Przyjmowanie rezerwacji, meldowanie i wymeldowywanie gości hotelowych. 

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót ogólno-budowlanych

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Pomoc przy dociepleniach budynków, prace murarskie przy montowaniu ogrodzeń, prace ogólnobudowlane.

Oferowane stanowisko: Robotnik drogowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Naprawa chodników, ulic, uzupełnianie ubytków z kostki brukowej, prace porządkowe, poprawa oznakowań drogowych.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Koszenie trawników, przycinka żywopłotów i drzewek, prace porządkowe.

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Serwis sprzętu AGD

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: -naprawa i serwis pojazdów i maszyn budowlanych, konserwacja maszyn przed wydaniem ich klientom, serwis bieżący i w ramach awarii

Oferowane stanowisko: Sortowacz odpadów komunalnych

Zakres obowiązków: -sortowanie odpadów (wybieranie odpadów nadających się do przetworzenia ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych lub opakowaniowych) na poszczególne frakcje;
-umieszczanie wysortowanych odpadów w wyznaczonych zsypach lub pojemnikach;
-identyfikacja poszczególnych rodzajów odpadów;

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie elementów metalowych

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Wykonywanie operacji spawania różnymi technikami za pomocą urządzeń spawalniczych.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Oferowane stanowisko: Spawacz ogrodzeń stalowych

Zakres obowiązków: Obsługa urządzeń spawalniczych
Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych.
Zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów.
Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia. Nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych.
Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań.
Zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzątacz terenów zewnętrznych

Zakres obowiązków: – zamiatanie/odśnieżanie terenów zewnętrznych,
– koszenie terenów zielonych

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w zakładzie pracy.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż nasion, środków ochrony roślin, foli, podłoży ogrodniczych i innych artykułów ogrodniczych w hurcie.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczych

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, układanie towaru.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż pamiątek związanych z zagrodą i roztoczem.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż wyrobu artystycznych: odzież, biżuteria.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca – fakturzysta

Zakres obowiązków: Sprzedaż i fakturowanie towarów w hurtowni art. fryzjerskich

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na st. mięsnym

Zakres obowiązków: Obsługa klienta na st. mięsnym

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

Zakres obowiązków: Obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w sklepie internetowym

Zakres obowiązków: Realizacja złożonych zamówień w sklepie internetowym

Oferowane stanowisko: Sprzedawca/serwisant

Zakres obowiązków: Obsługa klienta w centrum ogrodniczym

Oferowane stanowisko: Stolarz meblowy

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji mebli.

Oferowane stanowisko: Stylistka paznokci

Zakres obowiązków: – wykonywanie manicure,
– przedłużanie i zdobienie paznokci

Oferowane stanowisko: Szlifierz metali

Zakres obowiązków: Montaż ogrodzeń, pomoc przy spawaniu elementów metalowych, obróbka metalu.

Oferowane stanowisko: Technolog produkcji ogrodzeń

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków:
 przygotowywanie ofert (wycen oraz rysunków) dotyczących zleceń od Klientów
 nadzór technologiczny nad pracami w dziale produkcji.
 wykonywanie dokumentacji technicznej nowych wyrobów.
 wykonywanie instrukcji montażu, kart technicznych nowych wyrobów oraz ich aktualizowanie.
 udoskonalenie procesów technologicznych w celu zwiększenia efektywności oraz wydajności produkcji.
 wdrażanie nowych zastosowań i technologii.

Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy w pracowni komputerowej

Zakres obowiązków: Prowadzenie terapii zajęciowej w pracowni komputerowej

Oferowane stanowisko: Wulkanizator

Zakres obowiązków: Wymiana ogumienia w samochodach osobowych i ciężarowych.

Oferowane stanowisko: Zarządca obiektu

Zakres obowiązków: Stały nadzór nad funkcjonowaniem obiektu w tym zarządzanie zasobami ludzkimi.

Więcej informacji na temat powyższych ofert znajdziecie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments