Nowe oferty pracy w Zamościu i okolicy

0
127

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

Oferowane stanowisko: Architekt wnętrz

Zakres obowiązków: prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
– opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
– opracowywanie koncepcji plastycznej;
– podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
– zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
– zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
– zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
– podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
– wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
– projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
– prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
– koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
– wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
– nadzór nad innymi pracownikami.- wykonywanie bieżących poleceń przełożonego

Oferowane stanowisko: Asystent fotografa

Zakres obowiązków: Pomoc w sesjach fotograficznych, obsługa sklepu internetowego.

Oferowane stanowisko: Asystent inspektora nadzoru branży budowlanej

Zakres obowiązków: – pomoc przy sprawowaniu nadzoru nad robotami drogowymi przy realizacji inwestycji prowadzonej przez spółkę,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac,
– uczestnictwo w naradach technicznych odbiorach i kontrolach,
– prowadzenie korespondencji z wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta branży drogowej

Zakres obowiązków: Pomoc przy wykonywaniu opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
pomoc przy weryfikacji dokumentacji kontraktowej
reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
 pomoc przy koordynowaniu projektów
 terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
 wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Asystenta projektanta branży sanitarnej

Zakres obowiązków: -wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
-kierowanie zespołem projektowym,
-reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
-koordynowanie projektów,
-terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
-opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem,

Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przyjmowanie zamówień

Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Przygotowywanie i serwowanie drinków, napojów, przyjmowanie zamówień, obsługa gości.

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Pomoc w układaniu kostki brukowej, pomoc w ustawianiu krawężników, donoszenie matariału.

Oferowane stanowisko: Brukarz – pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej

Oferowane stanowisko: Dozorca

Zakres obowiązków: Monitorowanie obiektu, sporządzanie raportów.

Oferowane stanowisko: Drukarz – Operator Drukujących Maszyn Wielkoformatowych

Zakres obowiązków: – Przygotowanie maszyn i urządzeń zgodnie planem produkcyjnym – Obsługa urządzeń drukujących, tnących i laminujących,
-Obsługa programów w języku ukraińskim – Realizowanie zadań produkcyjnych z zachowaniem norm jakościowych –
Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących problemów – Nadzór nad realizacją i zgodnością produktu końcowego – Skrupulatne
wypełnianie dokumentacji – Pakowanie i przekazywanie produktu końcowego firmie kurierskiej – Dbałość o rzetelny przepływ
informacji

Oferowane stanowisko: Handlowiec

Zakres obowiązków: Bieżąca obsługa klientów, pozyskiwanie nowych klientów.

Oferowane stanowisko: Handlowiec

Zakres obowiązków: Bieżąca obsługa klientów, pozyskiwanie nowych klientów.

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Montaż paneli solarnych

Oferowane stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej

Zakres obowiązków: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
Opracowanie wytycznych projektowych, kosztorysów i przedmiarów, wycen prac dla planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych,
Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
Opracowanie wytycznych projektowych, kosztorysów i przedmiarów, wycen prac dla planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych,
Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.

Oferowane stanowisko: Inspektor sanitarny

Zakres obowiązków: Nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi, przeglądy stanu technicznego budynków.

Oferowane stanowisko: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej

Zakres obowiązków: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

Oferowane stanowisko: Inżynier branży elektrycznej

Zakres obowiązków: Przygotowanie kosztorysów ofertowych i projektów branży elektrycznej, analiza dokumentacji technicznej, analiza przedmiarów, sporządzanie dokumentacji budowlanej branży elektrycznej

Oferowane stanowisko: Inżynier budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie i organizacja budowy, zarządzanie pracą podległych brygad, przygotowanie dokumentów wewnętrznych

Oferowane stanowisko: Inżynier budowy dróg

Zakres obowiązków: Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali konsumenckiej do obsługi kelnerskiej, przyjmowanie, rejestrowanie zamówień konsumenckich, kasowanie należności.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Przyjmowanie zamówień, obsługa sali, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Transport AGD i mebli do klienta na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca 

Zakres obowiązków: Przewóz gości hotelowych z lotniska, dworca autobusowego lub kolejowego.

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Prowadzenie autobusu na liniach regularnych, przewóz osób na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Przewóz osób na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca kat. b

Zakres obowiązków: Sprzedaż obwoźna pieczywa i towarów spożywczych

Oferowane stanowisko: Kierowca kat. D

Zakres obowiązków: Przewóz dzieci na zajęcia sportowo rekreacyjne, istnieje możliwość kursów na liniach regularnych.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierownik budowy (robót)

Zakres obowiązków: Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.

Oferowane stanowisko: Klejarz

Zakres obowiązków: Klejenie stelaży do łóżek

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw według karty dań.

Oferowane stanowisko: Lakiernik meblowy

Zakres obowiązków: Lakierowanie różnego rodzaju elementów meblowych.

Oferowane stanowisko: Lakiernik wyrobów drzewnych

Zakres obowiązków: Przygotowanie powierzchni elementów drzewnych przed nałożeniem powłoki lakierniczej, nakładanie ręczne lub maszynowe powłoki lakierniczej.

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi i młodzieżą oraz kursów językowych dla dorosłych na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi.

Oferowane stanowisko: Lektor języka hiszpańskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.

Oferowane stanowisko: Lektor języka niemieckiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: – dbanie o świeżość kwiatów i roślin,
– wykładanie towaru na półki,
– przyjmowanie dostaw

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie towaru, wydawanie towarów, kontrola stanu magazynowego. 

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawanie surowców z magazynu

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawa samochodów osobowych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Regeneracja podzespołów układów hamulcowych pojazdów ciężarowych. Piaskowanie rozkręcanie zacisków hamulcowych do pojazdów. 

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów osobowych

Zakres obowiązków: Diagnoza i usuwanie usterek pojazdów samochodowych, wymiana i wyważanie kół, obsługa tokarki tarcz hamulcowych.

Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych. Układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Oferowane stanowisko: Monter kamiennych elementów budowlanych

Zakres obowiązków: Przygotowani płyt i elementów kamiennych zgodnie ze zleceniami klientów, cięcie i obróbka kamienia z przeznaczeniem na parapety, schody, blaty.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Montowanie elementów meblowych dopasowywanie elementów meblowych, oklejanie, montaż mebli u klienta, dobieranie akcesorii.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Montowanie stelaży do łóżek.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Montaż mebli u klienta.

Oferowane stanowisko: Monter odnawialnych źródeł energii

Zakres obowiązków: Montaż instalacji fotowoltaicznych

Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Oferowane stanowisko: Murarz

Zakres obowiązków: – tworzenie murów nośnych,
– odczytywanie rysunków technicznych,
– wykonywanie różnych robót pomocniczych,
– stawianie ścianek działowych

Oferowane stanowisko: Murarz

Zakres obowiązków: Murowanie ścianek działowych, wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający

Zakres obowiązków: Praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wspomaganie nauczyciela prowadzącego zajęcia w realizacji podstawy programowej, opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z zakresu podstawy programowej, organizacja uroczystości, prowadzenie dokumentacji wymaganej w przedszkolu.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Oferowane stanowisko: Operator boczkarki

Zakres obowiązków: Obsługa boczkarki, przygotowanie płyt i elementów kamiennych zgodnie ze zleceniami klientów.

Oferowane stanowisko: Operator koparki łańcuchowej

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów teletechnicznych pod ogrodzenie i innych wykopów liniowych. Praca na terenie całego kraju

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów i wyrównywanie terenu pod instalacje wodne, sanitarne.

Oferowane stanowisko: Operator maszyny wieloczynnościowej

Zakres obowiązków: -obsługa wiertnicy,
-załadunek materiałów,
-prace ziemne

Oferowane stanowisko: Operator pras w produkcji drzewnej

Zakres obowiązków: Obsługa pras do produkcji drzewnej, pomoc przy skręcaniu mebli.

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

Oferowane stanowisko: Organizator obsługi sprzedaży internetowej

Zakres obowiązków: Doradztwo w zakresie wyboru towarów ze sklepu internetowego i platform aukcyjnych, obsługa mailowa i telefoniczna klienta.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pilarz kamienia

Zakres obowiązków: Obsługa piły, przygotowywanie płyt i elementów kamiennych.

Oferowane stanowisko: Pizzer

Zakres obowiązków: Formowanie pizzy, dobieranie składników, wyrób ciasta, wypiek pizzy. 

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc przy przygotowywaniu posiłków z karty dań

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu posiłków.

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Pomoc w pracach budowlanych, tynkowanie, malowanie, roboty wykończeniowe.

Oferowane stanowisko: Pomocnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, wykończeniowe).

Oferowane stanowisko: Pomocnik posadzkarza

Zakres obowiązków: Prace wykończeniowe. Praca na terenie miasta Zamość i powiatu.

Oferowane stanowisko: Portier hotelowy

Zakres obowiązków: Dozór obiektu, obserwacja osób przebywających na terenie obiektu i zgłaszanie nieprawidłowości

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Przygotowywanie przetargów, obsługa klientów, przyjmowanie/wysyłka korespondencji i przesyłek, wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie biura.

Oferowane stanowisko: Pracownik ds. produkcji okien

Zakres obowiązków: Prace przy składaniu i produkcji okien.

Oferowane stanowisko: Pracownik działu kadr/księgowości

Zakres obowiązków: Rozliczanie delegacji i płac

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Cięcie płyt warstwowych, przygotowywanie zamówień.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: – wykonywanie prac konserwatorskich i porządkowych,
– koszenie trawy,
– w okresie zimowym usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych,
– obsługa maszyn, urządzeń oraz narzędzi

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony fizycznej

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań zgodnie z regulaminem, obserwacja obiektu handlowego, prowadzenie dokumentacji obiektowej.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane przy wykończeniach

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace remontowo-budowlane, wykończenia wnętrz.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Klejenie obrazów, łączenie płyt z ramą obrazu, dziurkowanie płyt, pakowanie towarów na palety.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcyjny

Zakres obowiązków: Przerób owoców i warzyw w hali produkcyjnej (praca na taśmie), rozładunek i sortowanie przyjmowanych owoców i warzyw, mycie plastikowych opakowań.

Oferowane stanowisko: Pracownik recepcji hotelowej

Zakres obowiązków: Obsługa recepcji hotelowej, przyjmowanie i obsługa gości, zadania związane z funkcjonowaniem hotelu.

Oferowane stanowisko: Pracownik restauracji

Zakres obowiązków: Praca w nowo powstającej restauracji McDonalds, obsługa gości, przygotowywanie posiłków zgodnie ze standardami restauracji.

Oferowane stanowisko: Pracownik serwisu opon

Zakres obowiązków: Wymiana opon, wyważanie, naprawa opon.

Oferowane stanowisko: Pracownik sprzątający

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń szkoły i bezpośredniego otoczenia.

Oferowane stanowisko: Projektant branży drogowej

Zakres obowiązków: – wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
– weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
– koordynowanie projektów,
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi i staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.
– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
– przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych.

Oferowane stanowisko: Recepcjonista

Zakres obowiązków: Przyjmowanie rezerwacji, meldowanie i wymeldowywanie gości hotelowych. 

Oferowane stanowisko: Recepcjonista hotelowy

Zakres obowiązków: Meldowanie i wymeldowanie gości, wystawianie dokumentów kasowych, wprowadzanie rezerwacji mailowych oraz telefonicznych, sporządzanie raportów, dbanie o wizerunek firmy.

Oferowane stanowisko: Referent w dziale mechanizacji i zaopatrzenia

Zakres obowiązków: Zaopatrzenie w części mechaniczne i materiały budowlane. Zbieranie zaopatrzenia. Negocjowanie cen.

Oferowane stanowisko: Rejestratorka medyczna

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, rejestracja pacjentów

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót ogólnobudowlanych

Oferowane stanowisko: Robotnik drogowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy/magazynier

Zakres obowiązków: – przyjmowanie i rozkładanie dostaw towaru,
– utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu
– pielęgnacja zieleni

Oferowane stanowisko: Rozbieracz-wykrawacz

Zakres obowiązków: Rozbiór mięsa, półtusz.

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: -naprawa i serwis pojazdów i maszyn budowlanych, konserwacja maszyn przed wydaniem ich klientom, serwis bieżący i w ramach awarii

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw elektronarzędzi, myjek ciśnieniowych, kosiarek spalinowych itp., terminowa realizacja przydzielonych prac, obsługa podstawowych narzędzi i elektronarzędzi, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług serwisowych, prowadzenie dokumentacji serwisowej, składanie zamówień na części do naprawianych sprzętów.

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Serwis urządzeń teleinformatycznych

Oferowane stanowisko: Serwisant drukarek i kserokopiarek

Zakres obowiązków: Naprawa i konserwacja drukarek i kopiarek w serwisie oraz u klienta.

Oferowane stanowisko: Specjalista działu analiz

Zakres obowiązków: Analiza wydatków oraz przychodów firmy, analiza kosztów.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w zakładzie pracy.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż art. spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Szlifierz

Zakres obowiązków: Obróbka stali nierdzewnej urządzeniami typu szlifierka kątowa, pasowa i inne maszyny szlifierskie. Obróbka powierzchni metali.

Oferowane stanowisko: Szwaczka

Zakres obowiązków: Szycie elementów pokrowców do łóżek.

Oferowane stanowisko: Tapicer

Zakres obowiązków: Wykonywanie tapicerki meblowej i mebli tapicerowanych, wykonywanie tapicerki dekoracyjnej

Oferowane stanowisko: Tapicer

Zakres obowiązków: Tapicerowanie, klejenie elementów do łóżek.

Oferowane stanowisko: Technik informatyk

Zakres obowiązków: Serwis i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego. Instalacja urządzeń biurowych u klienta.

Więcej informacji na temat ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments