ZAMOŚĆ: Trwają kontrole ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów.

0
107

Trwają coroczne kontrole ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów działających na terenie Miasta Zamość. Kontrole prowadzą, upoważnieni przez Prezydenta Miasta, pracownicy Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Zamość.

Kontrolerzy sprawdzają m.in. kwalifikacje osób prowadzących szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, prawidłowość wpisów w książce ewidencji osób szkolonych, sposób prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych przez instruktorów i wykładowców, jak również warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac manewrowy i pojazdy do nauki jazdy.

W przypadku stacji kontroli pojazdów kontrolujący sprawdzają m.in. prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prowadzenie wymaganej dokumentacji, weryfikują posiadane wyposażenie kontrolno–pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań, sposób prowadzenia kart kontroli eksploatacyjnej wyposażenia kontrolno-pomiarowego, jak też np. identyfikatory diagnostów, zakres uprawnień diagnostów, zabezpieczenie dokumentów i pieczątek związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

Kontrole potrwają do końca roku.

 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments