Zbliża się sierpniowa sesja Rady Miasta [PROGRAM OBRAD]

0
121
źródło: UM Zamość

W najbliższy poniedziałek (30.08) w sali Consulatus w zamojskim ratuszu będzie się kolejna sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się jak zawsze o godz. 13.00

Nad jakimi uchwałami pochylą się tym razem zamojscy radni?

Poniżej publikujemy PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych.

6. Sprawy samorządu mieszkańców.

7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

8. Wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość radnego Piotra Małysza – wraz z dołączonym projektem uchwały.

9. Wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość radnego Dariusza Zagdańskiego – wraz z dołączonym projektem uchwały.

10. Analiza sytuacji ekonomicznej jednoosobowych spółek Miasta Zamość za 2020 r.

11. Informacja na temat zaawansowania rzeczowego i finansowego zadania “Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, pełniącego funkcję przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen – kontynuacja projektów zrealizowanych w latach 2009 – 2015, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.

12. Informacja o stanie bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za I półrocze 2021 roku.

13. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu 2021 roku.

14. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za II kwartał 2021 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji dotyczącej powiększenia miasta Zamość,

2) zmiany uchwały Nr XXXII/487/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Fundacji „Klub Sportowy Hetman Zamość” w zakresie wykorzystania dotacji w kwocie 500 000 zł. przyznanej na podstawie Umowy Nr 76/2020 z dnia 13 stycznia 2020r. oraz zasadności i legalności zmian kadrowych w K.S. Hetman Zamość w latach 2018 – 2020,

3) ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zamościu,

4) przyjęcia założeń do planu społeczno-gospodarczego Miasta Zamość na 2022 r.,

5) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zamość,

6) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Zamość do 2030 r.”, w tym trybu jej konsultacji,

7) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nakładów inwestycyjnych oraz urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna wykonanych w związku z usunięciem kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z realizowaną inwestycją pn. “Przebudowa skrzyżowania ulic: Odrodzenia, Orląt Lwowskich i Partyzantów w Zamościu”,

8) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nakładów inwestycyjnych oraz urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna wykonanych w związku z usunięciem kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z realizowaną inwestycją pn. ” Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”,

9) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

10) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

17. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

18. Interpelacje i zapytania.

19. Komunikaty i informacje.

20. Zamknięcie obrad.

Przypomnijmy, że transmisję z obrad można śledzić na kanale Miasta Zamość w serwisie You Tube: LINK DO TRANSMISJI

Poprzedni artykułZAMOŚĆ: Kobiecy wieczór w Stylowym z filmem “Zupa nic”
Następny artykułTragiczny wypadek. Śmiertelne potrącenie rowerzysty.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments