100-tne urodziny Majora Tadeusza Kopcia ps. „Bratek” [ZDJĘCIA]

0
822
fot. ŚZŻAK Okręg Zamość
We wtorek, 29 czerwca 2021 roku członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zorganizowali w Muzeum Historycznym Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu uroczystość z okazji 100. urodzin żołnierza ZWZ – Armii Krajowej, mjra Tadeusza Kopcia ps. „Bratek” – Honorowego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.
Wydarzenie było okazją do wyrażenia ogromnej wdzięczności Panu Majorowi za jego czynny udział w walce zbrojnej o wyzwolenie Ojczyzny na terenie Zamojszczyzny podczas II wojny światowej oraz wieloletnie zaangażowanie w społeczną działalność w ŚZŻAK Okręg Zamość. W imieniu Prezydium ŚZŻAK O/Z uroczystość rozpoczął Prezes Związku Poseł Sławomir Zawiślak, który podkreślając wojenne czyny Jubilata, także jego zasługi w pracy społecznej na rzecz Związku, podziękował Majorowi za wspólne lata wzorowej współpracy, szczególnie zaś za piękny przykład krzewienia wśród młodych pokoleń Polek i Polaków, postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej. Jednocześnie z okazji tak wyjątkowego jubileuszu życzył w imieniu swoim, jak zebranych gości kolejnych, długich lat życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. Życiorys i fragmenty pracy społecznej mjr T. Kopcia przedstawił Wiceprezes ŚZŹAK O/Z, Prezes Koła Rejonowego w Zamościu Pan Marian Derkacz.
Podczas uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak odczytał list Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka skierowany do Dostojnego Jubilata oraz przy obecności oficerów Wojska Polskiego – Dowódcy 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego ppłk. Sebastiana Grella i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu ppłk. Wojciecha Witka wręczył ww. wyjątkowe odznaczenie. Zasłużony Kombatant na wniosek złożony w imieniu władz Związku przez Prezesa ŚZŻAK O/Z został uhonorowany Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945″, przyznawanym prze ww. Szefa UDSKiOR w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Wraz z najlepszymi życzeniami urodzinowymi Jubilat otrzymał bukiety kwiatów, upominki, listy gratulacyjne a zaproszeni goście, przyjaciele i rodzina pana Majora, hucznie odśpiewali „200lat!”, wznosząc toast za Jego zdrowie. Wzruszony spotkaniem i tak miłym przyjęciem Jubilat podziękował wszystkim za pamięć i miłe spotkanie. Kolejną niespodzianką po otrzymanych urodzinowych życzeniach i prezentach był tort urodzinowy.  Rozmowy przy poczęstunku umilały piosenki śpiewane przez utalentowanych harcerzy z 10.DH „Traperski Krąg” z Suśca. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli rodzina oraz liczni Przyjaciele Honorowego Prezesa, w tym m.in. prezesi kół rejonowych i członkowie ŚZŻAK O/Zamość, przedstawiciele władz samorządowych, Dowódca Garnizonu Zamość ppłk Sebastian Grell, Szef WKU Zamość ppłk Wojciech Witek, harcerze z 10 DH „Traperski Krąg” z Suśca.

Tadeusz Kopeć  ps. „Bratek”- urodził się 28.06.1921 r. w Złojcu. Żołnierz ZWZ – AK od grudnia 1941 r. do lipca 1944 r. Działał w lasach Puszczy Solskiej, Rejon Susiec, Obwód Tomaszów Lub., Inspektorat Zamość. Służył pod dowództwem obw. – mjra W. Szczepankiewicza, ps. „Drugak”, d-cy  plutonu M. Wardy ps. „Polakowski”, d-cy rej. W. Kopcia ps. „Ligota”.  Brał udział w likwidacji gospodarstw niemieckich w Łosińcu i Narolu, likwidacji szpicli w Tomaszowie Lub. i Suścu, w zniszczeniu tartaku w Długim Kącie i Suścu, zniszczeniu urządzeń kolejowych na stacjach Długi Kąt, Susiec i Maziły, w wysadzeniu lokomotywy na moście rzeki Świder, w walce z oddziałem niemieckim pod Biłgorajem w czasie marszu na zgrupowanie wszystkich oddziałów w Lasach Janowskich. Walczył w obronie ludności polskiej przed napadami Ukraińskiej Powstańczej Armii – w bitwach w Sahryniu, Wilkowie i Posadowie, podczas której został ranny. Od chwili powstania ŚZŻAK Okręg Zamość Tadeusz Kopeć aktywnie działał w Związku – początkowo w Kole Nr 2 w Zamościu, pełniąc funkcje członka Zarządu Koła a następnie Wiceprezesa Związku. Jest również członkiem Zarządu Okręgu a od 2002 roku – Wiceprezesem Zarządu Okręgu. Brał czynny udział w licznych uroczystościach patriotyczno-religijnych także jako członek pocztu sztandarowego Okręgu. Ponadto uczestniczył w bardzo licznych spotkaniach z młodzieżą i mieszkańcami regionu przekazując swoją drogę partyzancką, informacje o działalności Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny, m.in. walkach toczonych z okupantem niemieckim podczas Powstania Zamojskiego, Akcji Burza. Aktualnie przebywa u rodziny w Szczecinie, gdzie w nowym środowisku stara się nadal upowszechniać etos Armii Krajowej. 

Poprzedni artykułNowe pociągi dla Lubelskiego
Następny artykuł77. rocznica bitwy pod Osuchami
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments