ZAMOŚĆ: Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości

0
213
zdjęcie ilustracyjne, archiwum NKZ

Zamojscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19  mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, należnego za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2021 r. Stosowna uchwała Rady Miasta Zamość z dnia 31 maja 2021r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i już obowiązuje.

https://www.prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/735256/Uchwa%C5%82a-XXXII_496_2021

Jest to kolejna uchwała,  wprowadzająca zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc  dedykowana  jest przedsiębiorcom, będącym płatnikami podatku od nieruchomości i jednocześnie prowadzącym na terenie Miasta Zamość działalność gospodarczą w branży: hotelarskiej, usług krótkotrwałego zakwaterowania, restauratorskiej i gastronomicznej, turystycznej, rekreacyjnej i  rozrywkowej, prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych, usług fotograficznych, nagrań wideo czy świadczenia usług służących poprawie kondycji fizycznej.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest co najmniej 40% spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług, uzyskanych łącznie w marcu, kwietniu i maju 2021 r., w odniesieniu do przychodów uzyskanych w analogicznych miesiącach roku 2019.

Przedsiębiorca uprawniony do zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do złożenia:

  1. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),
  2.  informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz płynności finansowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
  3. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (wzór formularza określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 312 z późn. zm.)).

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

źródło: UM Zamość

Poprzedni artykułSpektakl dla dzieci w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego
Następny artykułPrezydent i Wójt podpiszą porozumienie o współpracy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments