Ponad 140 nowych ofert pracy w Zamościu i regionie.

0
187

Publikujemy oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu aktualne na dzień 14.06.2021r.

1.

Asystent projektanta

Uzgodnienia przebiegu sieci sanitarnych, obsługa urządzień biurowych i programów wspomagających projektowanie.

2.

Asystent Projektanta branży drogowej

– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
 weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
 reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 koordynowanie projektów,
 terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
 wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.  

3.

Barman/kelner

Obsługa baru. Praca w weekendy.

4.

Brukarz

Układanie kostki brukowej

5.

Cukiernik

Wypiek ciastek drożdżówek i pączków.

6.

Doradca klienta

Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

7.

Frezer – tokarz

Obróbka skrawaniem, obsługa frezerki i tokarki konwencjonalnej

8.

Frezer-Tokarz

Obróbka skrawaniem, obsługa frezarki i tokarki konwencjonalnej.

9.

Fryzjer

Strzyżenie i modelowanie włosów.

10.

Główny księgowy

Pełna księgowość w administracji publicznej

11.

Hydraulik

Wykrywanie i usuwanie stwierdzonych wad działania instalacji wodno-kanalizacyjnej, usuwanie przecieków sieci wodociagowej.

12.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej

– sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
  wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

13.

Inspektor sanitarny

Nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi, przeglądy stanu technicznego budynków.

14.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

15.

Inżynier branży elektrycznej

Przygotowanie kosztorysów ofertowych i projektów branży elektrycznej, analiza dokumentacji technicznej, analiza przedmiarów, sporządzanie dkoumentacji budowlanej branzy elektrycznej

16.

Inżynier budowlany

Przygotowanie i organizacja budowy, zarządzanie pracą podległych brygad, przygotowanie dokumentów wewnętrznych

17.

Inżynier budowy dróg

Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną. 

18.

Kadrowa/-y

Obsługa kadrowo-płacowa firmy

19.

Kasjer – sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.

20.

Kelner

Obsługa baru i klienta w restauracji. Praca w weekendy Piwiarnia “WARKA”.

21.

Kierowca

Dowóz towarów

22.

Kierowca akwizytor

Zaopatrywanie lakierników, dowożenie towarów do klienta, sprzedaż oraz oferowanie towarów będących w ofercie

23.

Kierowca autobusu

Przewóz osób na terenie RP i UE trasy stałe oraz turystyczne.

24.

Kierowca ciągnika siodłowego

Transport towarów na terenie RP i krajów Europy środkowo-wschodniej naczepa typu wywrotka.

25.

Kierowca kat. C+E

Transport międzynarodowy na trasach Polska-Niemcy

26.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport drogowy towarów na terenie UE  Polska-Niemcy-Szwajcaria z dłuższymi pauzami w domu, powtarzające się miejsca załadunku i rozładunku w kółkach. Samochody Scania do 5 lat.

27.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport na trasach: Polska-Europa Wschodnia, Polska-Europa Zachodnia.

28.

Kierowca samochodu ciężarowego

Trasnoport towarów przy budowie dróg.

29.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport drogowy towarów na trasach krajowych z naczepą typu firanka

30.

Kierowca samochodu ciężarowego

Kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości płynnych.

31.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie kraju.

32.

Kierowca transportu krajowego C+E

Transport towarów, załadunek i rozładunek, prowadzenie dokumentacji drogowej.

33.

Kierowca w transporcie międzynarodowym

Transport towarów w ruchu międzynarodowym

34.

Kierowca w transporcie międzynarodowym pojazdu do 3,5 DMC

Wypełnianie dokumentacji transportowej, dbanie oraz odpowiedzialność za powierzone mienie, wykonywanie powierzonych zleceń transportowych, punktualność na załadunku i rozładunku, raportowanie problemów do przełożonego. Transport na terenie UE i Ukrainy

35.

Kierowca zaopatrzeniowiec

Przewóz materiałów oraz pracowników w miejsce wykonania zlecenia. Praca na terenie miasta Zamość.

36.

Kierowca/magazynier

Przewóz materiałów budowlanych, obsługa magazynu.

37.

Kierownik budowy (robót)

Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.

38.

Konstruktor technolog

Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów produkowanych przez spółkę. Projektowanie pomocy warsztatowych, przyrządów konstrukcyjno  pomiarowych, prototypowanie nowych wyrobów. Opracowanie instrukcji eksploatacyjnej /DTR/ w oparciu o aktualne normy i akty prawne. Opracowanie i wpisywanie do systemu ERP pełnej dokumentacji materiałowej na projektowanie wyroby oraz na wyroby przewidziane do uruchomienia.

39.

Kontroler biletów

Kontrola dokumentu przewozu (biletów jednorazowych i okresowych) osób lub bagażu w środkach transportu komunikacji miejskiej.

40.

Kosmetyczka

Wykonywanie manicure, pedicure i zabiegów kosmetycznych

41.

Księgowa/y

Prowadzenie pełnej księgowości firmy oraz książki przychodów i rozchodów.

42.

Kucharz

Przygotowywanie potraw, pieczenie chleba, zarządzanie kuchnią.

43.

Kucharz

Przygotowywanie potraw według karty dań

44.

Kucharz

Przygotowanie posiłków z karty dań.

45.

Lektor języka angielskiego

Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.

46.

Magazynier

Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych.

47.

Magazynier

Przyjęcie i wydawanie towarów z magazynu. 

48.

Magazynier

Obsługa magazynu

49.

Magazynier

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za załadunki, wydawanie towaru z magazynu oraz prace na terenie magazynu.

50.

Magazynier

Przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu materiałów budowlanych

51.

Majster budowy

Wykonywanie prac budowlanych, kierowanie budową obiektów oraz konserwacją. 

52.

Mechanik pojazdów samochodowych

Bieżące naprawy pojazdów samochodowych w tym powypadkowych

53.

Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Montaż i instalacja wentylacji i klimatyzacji, praca na terenie woj. lubelskiego

54.

Monter instalacji sanitarnych

Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych. Układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

55.

Monter mebli

Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

56.

Monter ogrodzeń

Montowanie ogrodzeń panelowych, murowanych, typu leśnego oraz ogrodzeń autostradowych.
Praca na terenie kraju

57.

Monter sieci wod-kan i c.o.

Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

58.

Murarz

Murowanie ścianek działowych, wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych

59.

Murarz

Prace murarskie na terenie miasta Zamość.

60.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

61.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

62.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

63.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

64.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

65.

Nauczyciel przedszkola

Wychowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami, opieka nad dziećmi.

66.

Nauczyciel wychowawca przedszkola

Zakres obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego.

67.

Ogrodnik/operator urządzeń

Prace przy pielęgnacji zieleni, sprzątanie po wycince. Obsługa maszyn ogrodniczych, kierowca samochodu osobowego Bus.

68.

Operator maszyn CNC

Obsługa maszyn CNC, frezarki, prasy krawędziowe, gietarki, maszyny tnące.

69.

Operator maszyn-prasy hydraulicznej

Obsługa prasy hydraulicznej, zakuwanie węży

70.

Operator myjni samochodowej

Obsługa myjni samochodowej, tj. podprowadzanie samochodu pod maszynę przez instruowanie kierowcy w którym miejscu ma ustawić samochód przed myciem; uruchomianie wybranego przez kierowcę programu mycia; kontrolowanie przebiegu procesu mycia pojazdu; bieżące uzupełnianie płynów w maszynie myjącej; dbanie o czystość myjni; przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

71.

Operator pras w produkcji drzewnej

Obsługa pras do produkcji drzewnej

72.

Operator wózka widłowego

Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

73.

Piekarz

Produkcja pieczywa.

74.

Piekarz

Wyrabianie i obrabianie ciasta – formowanie na bułki i chleb.

75.

Piekarz

Praca przy produkcji pieczywa.

76.

Piekarz piecowy

Produkcja pieczywa.

77.

Pokojowa

Utrzymywanie czystości na terenie obiektu, sprzątanie pokoi, zmiana pościeli.

78.

Pokojowa

Sprzątanie pomieszczeń, dostarczanie i wymienianie pościeli, dbanie o prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia.

79.

Pomoc kuchenna

Obróbka warzyw, pomoc w przygotowywaniu potraw.

80.

Pomoc kuchenna

Przygotowanie produktów i pomoc w przygotowywanie posiłków, dbanie o czystość w miejscu pracy.

81.

pomoc kuchenna

Przygotowywanie posiłków z produktów i półproduktów, utrzymanie czystości na stanowisku pracy.

82.

Pomocniczy robotnik budowlany

Wykonywanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku. Praca w Zamościu.

83.

Pomocnik mechanika

Praca w warsztacie mechanicznym

84.

Pomocnik mechanika

Prace pomocnicze przy pracach naprawczych.

85.

Pomocnik montera instalacji fotowoltaicznych

Pomoc w montażu systemów fotowoltaicznych i innych rozwiązań wykorzystujących źródła energii odnawialnej, pomoc w wykonywaniu instalacji elektrycznych.

86.

Pracownik administracyjny

Obsługa sekretariatu, obsługa klienta.

87.

Pracownik biurowy

Obsługa klienta stacjonarnie i telefonicznie, przyjmowanie zamówień, tworzenie list zakupów w porozumieniu z kuchnią.

88.

Pracownik biurowy/asystent projektanta

– prace biurowe,
– opracowywanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej,
– uzgodnienia w terenie

89.

Pracownik do spraw rozładunku

Obsługa wywrotnicy samochodowej (sterowanie rozdzielnią sterującą wywrotnicy), pomoc przy obsłudze przyczep rolniczych w zakresie otwierania i zamykania burt, kierowanie ruchem samochodowym w obszarze podjazdów rozładukowych, utrzymanie ciągłej czystości w obrębie rozładunku rzepaku.

90.

Pracownik dociepleń budynków

Prace przy docieplaniu budynków i prace murarskie.

91.

Pracownik fizyczny

Praca przy segregowaniu surowców wtórnych.

92.

Pracownik fizyczny

Praca przy obróbce drewna – produkcja desek i fryzów podłogowych, sortowanie elementów drewnianych

93.

Pracownik fizyczny

Montaż elementów szaf rozdzielczych, przełącznic.

94.

Pracownik fizyczny

Składanie tarcicy, obsługa maszyn i prostych urządzeń tnących.

95.

Pracownik gospodarczy

Prace remontowo-gospodarcze, koszenie trawy

96.

Pracownik gospodarczy

Wykonywanie drobnych prac naprawczych. Pilnowanie stanu technicznego, porządku na obiekcie i terenie. Przewóz narzędzi do pracy wózkiem elektrycznym. Wywóz do kontenerów odpadów hotelowych

97.

Pracownik gospodarczy

Rejestracja turystów w ośrodku wypoczynkowym, dozór mienia, dbanie o porządek w miejscu pracy. Praca w Krasnobrodzie.

98.

Pracownik hotelowy-kierowca 

Prace pomocnicze w hotelu oraz przewóz osób lub towarów związany z pracą w hotelu.

99.

Pracownik konserwacji terenów zieleni

Wykonywanie prac pielęgnacyjnych zieleni w tym koszenie trawników.

100.

Pracownik ochrony

Ochrona fizyczna placu budowy

101.

Pracownik ochrony 

Wykonywanie zadań zgodnie z regulaminem obserwacji obiektu handlowego, prowadzenie dokumentacji obiektowej.

102.

Pracownik ogólnobudowlany

Prace kamieniarskie – wycinanie i obróbka kamienia, montaż gotowych elementów.

103.

Pracownik ogólnobudowlany

Prace ogólnobudowlane.

104.

Pracownik stacji paliw

Obsługa klientów na stacji paliw.

105.

Projektant branży sanitarnej

– pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.
– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
  przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.  

106.

Przewodnik turystyczny

Oprowadzanie turystów po zabytkowej zagrodzie Guciów i okolicy.

107.

Robotnik budowlany

Wykonywanie robót ogólno-budowlanych

108.

Robotnik budowlany

Pomoc przy dociepleniach budynków, prace murarskie przy montowaniu ogrodzeń, prace ogólnobudowlane.

109.

Robotnik budowlany

Prace ogólnobudowlane, murarskie, prace wykończeniowe, roboty ziemne, praca na terenie miasta Zamość.

110.

Robotnik drogowy

Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

111.

Robotnik fizyczny

Naprawa chodników, ulic, uzupełnianie ubytków z kostki brukowej, prace porządkowe, poprawa oznakowań drogowych.

112.

Robotnik gospodarczy

Koszenie trawników, przycinka żywopłotów i drzewek, prace porządkowe.

113.

Serwisant

Serwis sprzętu AGD

114.

Serwisant

-naprawa i serwis pojazdów i maszyn budowlanych, konserwacja maszyn przed wydaniem ich klientom, serwis bieżący i w ramach awarii

115.

Sortowacz odpadów komunalnych

-sortowanie odpadów (wybieranie odpadów nadających się do przetworzenia ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych lub opakowaniowych) na poszczególne frakcje;
-umieszczanie wysortowanych odpadów w wyznaczonych zsypach lub pojemnikach;
-identyfikacja poszczególnych rodzajów odpadów;

116.

Spawacz

Spawanie elementów metalowych

117.

Spawacz

Wykonywanie operacji spawania różnymi technikami za pomocą urządzeń spawalniczych.

118.

Spawacz

Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

119.

Spawacz

Spawanie aluminiowych konstrukcji, spawanie aluminiowych szaf telekomunikacyjnych, spawanie konstrukcji stalowych.

120.

Spawacz ogrodzeń stalowych

 Obsługa urządzeń spawalniczych
Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych.
Zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów.
Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia. Nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych.
Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań.
Zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

121.

Sprzątacz terenów zewnętrznych

– zamiatanie/odśnieżanie terenów zewnętrznych,

– koszenie terenów zielonych

122.

Sprzątaczka

Utrzymanie czystości w zakładzie pracy.

123.

Sprzątaczka

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

124.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczych

125.

Sprzedawca

Obsługa klienta, układanie towaru.

126.

Sprzedawca

Sprzedaż pamiątek związanych z zagrodą i roztoczem.

127.

Sprzedawca

Sprzedaż wyrobu artystycznych: odzież, biżuteria.

128.

Sprzedawca

Obsługa klienta

129.

Sprzedawca

Przygotowywanie towaru do sprzedaży, kontrola cen i przestrzeganie terminów ważności towarów. Obsługa kasy fiskalnej i sprzedaż towarów. Profesjonalna obsługa klienta.

130.

Sprzedawca

Obsługa klienta, wykładanie towarów, obsługa kasy fiskalnej, obsługa termianla płatniczego.

131.

Sprzedawca

Pomoc przy rozmieszczaniu obuwia na półkach w sklepie i magazynie, pomoc przy przyjmowaniu dostaw towaru, sprawdzanie towaru pod względem ilościowym i jakościowym, obsługa klientów, pozyskiwanie nowych klientów poprzez sprzedaż online, obsługa kasy fiskalnej i programu NPos.

132.

Sprzedawca na stoisku mięsnym

Obsługa klienta

133.

Sprzedawca na stoisku mięsnym

Sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego

134.

Stolarz

Montaż elementów i konstrukcji drewnianych, tarasy itp.

135.

Stolarz meblowy

Praca przy produkcji mebli.

136.

Stylistka paznokci

– wykonywanie manicure,
– przedłużanie i zdobienie paznokci

137.

Szklarz – operator maszyn szklarskich

Cięcie, obróbka szkła, montaż wyrobów szklanych,
obsługa maszyn do obróbki szkła.

138.

Technolog produkcji ogrodzeń

Zakres obowiązków:
 przygotowywanie ofert (wycen oraz rysunków) dotyczących zleceń od Klientów
 nadzór technologiczny nad pracami w dziale produkcji.
 wykonywanie dokumentacji technicznej nowych wyrobów.
 wykonywanie instrukcji montażu, kart technicznych nowych wyrobów oraz ich aktualizowanie.
 udoskonalenie procesów technologicznych w celu zwiększenia efektywności oraz wydajności produkcji.
 wdrażanie nowych zastosowań i technologii.

139.

Terapeuta zajęciowy w pracowni komputerowej

Prowadzenie terapii zajęciowej w pracowni komputerowej

140.

Wulkanizator

Wymiana ogumienia w samochodach osobowych i ciężarowych.

141.

Zarządca obiektu

Stały nadzór nad funkcjonowaniem obiektu w tym zarządzanie zasobami ludzkimi.

Więcej informacji na temat ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

 

Poprzedni artykułZAMOŚĆ: Przed nami moc rodzinnych atrakcji w Parku Miejskim [PROGRAM]
Następny artykułWybierz się w podróż do Indonezji z Zamojskim Domem Kultury
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments