Zamość bez oddziału pediatrii? Brakuje lekarzy.

0
757

Od 1 lipca tego roku Oddział Pediatryczny Zamojskiego Szpitala Niepublicznego przestanie funkcjonować. Powodem jest niedobór kadry lekarskiej. Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu Mariusz Paszko zapewnia, że “Zarząd Spółki nie planuje likwidacji Oddziału Pediatrycznego, a jedynie czasowo zawiesza działalność leczniczą”. Zapowiada też, że “będą podejmowane wszystkie możliwe działania by oddział dziecięcy funkcjonował na terenie miasta Zamościa”.

Poniżej publikujemy stanowisko Prezesa Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu w tej sprawie. Pismo jest odpowiedzią na zapytanie Posła Riada Haidara.

 

Szanowny Pan Riad Haidar Poseł na Sejm RP 

Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. dziękuje za zainteresowanie problemem w zabezpieczeniu dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii na terenie Miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Informuję, że konieczność czasowego zawieszenia działalności leczniczej Oddziału Pediatrii wynika z drastycznego niedoboru kadry lekarskiej. Pomimo podejmowanych działań w kierunku pozyskania lekarzy chętnych do pracy, nie udało się uzupełnić posiadanego potencjału kadrowego do poziomu gwarantującego zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego hospitalizowanych pacjentów. Na obecny stan rzeczy złożyło się wiele czynników niezależnych od prowadzonej przez szpital polityki kadrowej. Starzenie się kadry medycznej i powiększanie luki pokoleniowej to zjawisko szczególnie boleśnie odczuwane w pediatrii. Coraz mniej lekarzy jest zainteresowanych pracą z małym pacjentem, a większość młodych lekarzy wybiera inne specjalizacje, ponieważ praca w pediatrii jest bardzo obciążająca fizycznie i psychicznie, zwłaszcza w szpitalach na poziomie powiatowym z powodu braków infrastruktury i środków, ograniczających zakres możliwych działań.

Oddział Pediatrii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób dziecięcych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia — umowa nr 03-0003271-21-05 ( 03-17-03-03271-02 ).

Trudna sytuacja kadrowa Oddziału Pediatrycznego jest wynikiem złożenia podań o rozwiązanie umowy o pracę za ustawowym okresem wypowiedzenia przez dwóch lekarzy. Termin wypowiedzenia minął 31 maja 2021 r. Wielokrotne rozmowy z lekarzami nie wpłynęły na zmianę podjętych decyzji, z uwagi na posiadane uprawnienia emerytalne. Lekarze jednoznacznie wyrazili brak woli kontynuowania stosunku pracy.

W związku ze złożonymi wypowiedzeniami, został ogłoszony konkurs na ordynatora Oddziału Pediatrii z terminem składania ofert określonym na 10 maja 2021 r. Ogłoszenia o konkursie na ordynatora oddziału oraz o potrzebie zatrudnienia lekarzy pediatrów zostały zamieszczone w prasie medycznej ( Medicus, Rynek Zdrowia, Gazeta Lekarska) oraz w Dzienniku Wschodnim. Pomimo podjętych działań nie udało się pozyskać lekarzy chętnych do podjęcia pracy w Oddziale Pediatrycznym, nie wpłynęła również żadna oferta w postępowaniu konkursowym na ordynatora oddziału.

Aktualnie trzech lekarzy odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii w ramach etatu rezydenckiego: jedna rezydentura wygasa 08.07.2021 r, druga 17.04.2022 r., trzecia 25.11.2025 r. Lekarz rezydent zatrudniony na podstawie umowy trwającej od 26.11.2020 r do 25.11.2025 przebywa na urlopie macierzyńskim, natomiast lekarz kończący rezydenturę 17.04.2022 r. realizuje obowiązkowe staże specjalizacyjne w Klinice Pediatrycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Od dnia 1 czerwca 2021 r. w oddziale powstanie tylko jeden lekarz pediatra zatrudniony w wymiarze 0,8 etatu oraz jeden lekarz rezydent. Kontynuowanie działalności leczniczej do końca miesiąca czerwca będzie możliwe poprzez zapewnienie wsparcia dyżurowego przez lekarzy kontraktowych. Jedyny lekarz specjalista zatrudniony w Oddziale Pediatrii nie udźwignął ciężaru odpowiedzialności kierowania oddziałem przy tak drastycznym niedoborze kadr i złożył w dniu 18 maja 2021 r. podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 lipca 2021r.

Przedstawiając powyższe informuję, że decyzja o zawieszeniu działalności leczniczej Oddziału Pediatrii była bardzo trudna, ale konieczna ze względu na brak kadry lekarskiej. Oddział pediatryczny jest bezspornie potrzebny mieszkańcom Zamościa i powiatu zamojskiego, dlatego też okres zawieszenia działalności wstanie wykorzystany na intensywne poszukiwanie kadry. Pacjenci wymagający hospitalizacji w oddziale pediatrycznym uzyskają niezbędną pomoc u innych świadczeniodawców: Arion Szpitale Sp. z o.o. w upadłości – Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, z którymi zostały zawarte umowy współpracy w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii.

Jednocześnie informuję, że stosowanie do art.34.ust 1, pkt 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, został skierowany wniosek do Wojewody Lubelskiego o wyrażenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej w zakresie świadczeń realizowanych przez Oddział Pediatrii w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. Wniosek jest w trakcie procedowania.

Z uwagi na fakt, że problem z którym przyszło nam się zmierzyć wzbudza wiele emocji wynikających z obaw o bezpieczeństwo zdrowotne małych pacjentów, kieruję serdeczną prośbę o nieupublicznianie niezweryfikowanych informacji w mediach spolecznościowych. Otrzymane od Pana Posła pismo z dnia 28 maja 2021 r wpłynęło do kancelarii szpitala w dniu 1 czerwca 2021 r, natomiast w internecie i social mediach pojawiło się wcześniej, co wywołało niepotrzebne podsycanie niepokoju społecznego.

Zapewniam, że Zarząd Spółki nie planuje likwidacji Oddziału Pediatrycznego, a jedynie czasowo zawiesza działalność leczniczą oraz stoi na stanowisku, że oddział pediatryczny jest potrzebny, a wręcz niezbędny do prawidłowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, dlatego też będą podejmowane wszystkie możliwe działania by oddział dziecięcy funkcjonował na terenie miasta Zamościa. 

zamojski szpital niepubliczny Zamość bez oddziału pediatrii? Brakuje lekarzy.

zamojski szpital niepubliczny 2 Zamość bez oddziału pediatrii? Brakuje lekarzy.

 

Poprzedni artykułZAMOŚĆ: “Elektryk” docieplony
Następny artykułDla każdego coś fajnego, czyli 11. Zamojski Festiwal Książki ph. Kalejdoskop kulturalny
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments