Trwa budowa Domu Pomocy Społecznej w Zamościu

0
238

Osoby z niepełnosprawnością każdego dnia napotykają wiele różnorodnych barier. Ludzie ze złożonymi zaburzeniami znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ mają niewielki dostęp do edukacji lub rehabilitacji, będąc wykluczonymi z życia społecznego. W Zamościu powstanie obiekt, który pomoże takim osobom.

Dzięki współpracy polsko-ukraińskiej realizowany jest projekt „Pogranicza równych szans” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością z terenu Zamościa i Krzemieńca na Ukrainie oferuje im opiekę społeczną i rehabilitację. W obu miastach powstaną obiekty, tworzące nowy zintegrowany system rehabilitacji i infrastrukturę społeczną dla lokalnych pacjentów i ich rodzin. W Zamościu trwa budowa Domu Pomocy Społecznej dla 28 dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (zaburzenia ruchowe, umysłowe, mowy, wzroku i słuchu). Zapewnienie stałego zamieszkania osobom dorosłym jest kolejnym, istotnym elementem systemu wsparcia osób z ciężkimi niepełnosprawnościami, tworzonego przez lidera projektu – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu – od 30 lat. Równolegle, w Krzemieńcu powstanie Ośrodek dla Dzieci z Niepełnosprawnościami, który będzie pracował wg metody nauczania kierowanego. 80 dzieci z zaburzeniami ruchowymi i umysłowymi lub zespołem Criglera-Najjara z Rejonu Krzemienieckiego (UA) uzyska kompleksowe wsparcie w domu opieki społecznej obsługiwanym przez profesjonalny personel terapeutyczny. 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jest jedną z najważniejszych wartości wspieranych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Osoby z niepełnosprawnościami napotykają cały szereg barier, są wykluczone z życia społecznego z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i niewystarczającego wsparcia społecznego, czemu ma przeciwdziałać wspomniany projekt.

Dofinansowanie z UE blisko 2,2 mln euro (prawie 90% wartości całego przedsięwzięcia)

Lider projektu: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu (PL)

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod adresem: https://pbu2020.eu/pl/projects2020/680 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Program wspiera projekty oparte na współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami zlokalizowanymi wzdłuż granic polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej, które stanowią zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Wszystkie projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Program koncentruje się wokół czterech obszarów tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo oraz Granice i wspiera przeszło 160 projektów o wartości ponad 170 mln euro, realizowanych przy zaangażowaniu ponad 400 beneficjentów (instytucji i organizacji) po obu stronach granicy.

Poprzedni artykuł46. Zamojskie Lato Teatralne nadchodzi
Następny artykułOszukana na niedopłatę do prądu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments