144 nowe oferty pracy w Zamościu i okolicy.

0
191

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

1.

Animator kultury

Planowanie i realizowanie zadań kulturalnych w jednostce.

2.

Aparatowy oczyszczalni ścieków

Kontrola parametrów pracy urządzeń zgodnie z instrukcjami, przeprowadzanie czynności eksploatacyjnych urządzeń, utrzymywanie właściwego poziomu w przepompowniach ścieków. 

3.

Architekt wnętrz

prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
– opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
– opracowywanie koncepcji plastycznej;
– podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
– zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
– zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
– zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
– podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
– wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
– projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
– prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
– koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
– wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
– nadzór nad innymi pracownikami.-  wykonywanie bieżących poleceń przełożonego

4.

Asystent weterynarza

Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zwierząt

5.

Asystent/-ka zarządu

Administrowanie biurem, prowadzenie rozliczeń, obsługa korespondencji, kontakty z gminami, wystąpienia do prasy/władz, redagowanie pism, prowadzenie sekretariatu.

6.

Brukarz

Wykonywanie prac brukarskich

7.

Cukiernik

Wypiek ciastek drożdżówek i pączków.

8.

Diagnosta

Prowadzenie badań technicznych pojazdów, praca na stacji okręgowej

9.

Diagnosta laboratoryjny

Przygotowywanie materiału do badań patomorfologicznych.

10.

Diagnosta SKP – Mechanik samochodowy

– wykonywanie badań technicznych pojazdów w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów,
– naprawy mechaniczne pojazdów w autoryzowanym serwisie Opla

– współpraca z recepcją serwisu,
– dbałość o wysoką jakość naprawy

11.

Dozorca domowy

– Usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynku, przeznaczonych do ogólnego użytku oraz z niezabudowanej części nieruchomości, tj. podwórza, przejścia do bramy, chodniki, parkingi, zieleńce,
– Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego miejsc składowania nieczystości stałych,
– Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota chodników i ciągów pieszych, w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, studzienek ściekowych. Zapobieganie gołoledzi przez posypywanie piaskiem oraz pryzmowanie śniegu po opadach.
– Pielęgnowanie zieleńców i kwietników, koszenie traw, usuwanie chwastów, grabienie liści.
– Nadzór nad urządzeniami i sprzętem przeznaczonym do zabaw dla dzieci, w tym niezłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o usterkach technicznych mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci oraz utrzymanie czystości terenu i urządzeń.

12.

Drukarz – Operator Drukujących Maszyn Wielkoformatowych

– Przygotowanie maszyn i urządzeń zgodnie planem produkcyjnym – Obsługa urządzeń drukujących, tnących i laminujących,
-Obsługa programów w języku ukraińskim – Realizowanie zadań produkcyjnych z zachowaniem norm jakościowych –
Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących problemów – Nadzór nad realizacją i zgodnością produktu końcowego – Skrupulatne
wypełnianie dokumentacji – Pakowanie i przekazywanie produktu końcowego firmie kurierskiej – Dbałość o rzetelny przepływ
informacji

13.

Elektryk/elektromonter

Wykonywanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.

14.

Fryzjer

Strzyżenie, koloryzacja, upięcia.

15.

Fryzjer

Strzyżenie i modelowanie włosów.

16.

Higienistka stomatologiczna

Czynna asysta w zabiegach stomatologicznych

17.

Hydraulik

Wykrywanie i usuwanie stwierdzonych wad działania instalacji wodno-kanalizacyjnej, usuwanie przecieków sieci wodociagowej.

18.

Inspektor sanitarny

Nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi, przeglądy stanu technicznego budynków.

19.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

20.

Inżynier branży elektrycznej

Przygotowanie kosztorysów ofertowych i projektów branży elektrycznej, analiza dokumentacji technicznej, analiza przedmiarów, sporządzanie dkoumentacji budowlanej branzy elektrycznej

21.

Inżynier budowlany

Przygotowanie i organizacja budowy, zarządzanie pracą podległych brygad, przygotowanie dokumentów wewnętrznych

22.

Inżynier budowy dróg

Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną. 

23.

Kadrowa/-y

Obsługa kadrowo-płacowa firmy

24.

Kelner

Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.

25.

Kelner

Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.

26.

Kelner/Barman

– Obsługa klienta, zbieranie zamówień, pomoc w wyborze dania, podawanie gościom zamówionych potraw,
– prowadzenie dokumentacji sprzedaży,
– doradzanie klientom, informowanie ich o sposobach przyrządzania poszczególnych napojów

27.

Kelner/barman

Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień

28.

Kelner/kelnerka

Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przygotowywanie sali, dbanie o czystość w miejscu pracy.

29.

Kierowca

Sprzedaż obwoźna pieczywa i towarów spożywczych

30.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

31.

Kierowca – zaopatrzeniowiec

Dowóz towaru do klienta (rozwożenie węgla, dostarczanie zamówień)

32.

Kierowca akwizytor

Zaopatrywanie lakierników, dowożenie towarów do klienta, sprzedaż oraz oferowanie towarów będących w ofercie

33.

Kierowca międzynarodowy C+E

Kierowanie pojazdami ciężarowymi typu ciągnik siodłowy z naczepą, prowadzenie dokumentacji przewozowej.

34.

Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)

Obsługa wózka widłowego, transport wyrobów po terenie firmy.

35.

Kierowca samochodu ciężarowego

Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego.

36.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport międzynarodowy.

37.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie woj. lubelskiego

38.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport drogowy towarów na terenie UE  Polska-Niemcy-Szwajcaria z dłuższymi pauzami w domu, powtarzające się miejsca załadunku i rozładunku w kółkach. Samochody Scania do 5 lat.

39.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport na trasach: Polska-Europa Wschodnia, Polska-Europa Zachodnia.

40.

Kierowca samochodu ciężarowego

Trasnoport towarów przy budowie dróg.

41.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport drogowy towarów na trasach krajowych z naczepą typu firanka

42.

Kierowca samochodu ciężarowego C+E

Transport towarów po terenie kraju.

43.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

44.

Kierowca samochodu dostawczego

Dowóz towarów do klienta.

45.

Kierowca transportu krajowego C+E

Transport towarów, załadunek i rozładunek, prowadzenie dokumentacji drogowej.

46.

Kierowca zaopatrzeniowiec

Przewóz materiałów oraz pracowników w miejsce wykonania zlecenia. Praca na terenie miasta Zamość.

47.

Kierowca/magazynier

Przygotowywanie i transport towarów na terenie woj. lubelskiego

48.

Konserwator maszyn i urządzeń

Konserwacja maszyn i urządzeń.

49.

Konserwator sprzętu przeciwpożarowego

Przeglądy i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego.

50.

Kosmetyczka

Manicure, pedicure, pielęgnacja twarzy, makijaż, stylizacja paznokci.

51.

Kosmetyczka

Odnowa biologiczna, zabiegi kosmetyczne, makijaż permanentny, dbanie o stanowisko pracy

52.

Kosmetyczka

Wykonywanie manicure, pedicure i zabiegów kosmetycznych

53.

Kosmetyczka

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

54.

Księgowa/y

Prowadzenie pełnej księgowości firmy oraz książki przychodów i rozchodów.

55.

Kucharz

Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań, dobór odpowiednich składników do potraw.

56.

Kucharz

Przygotowywanie posiłków dietetycznych.

57.

Kucharz

Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań

58.

Kucharz/pomoc kuchenna

Pomoc w kuchni, pomoc w przygotowaniu posiłków z karty dań.

59.

Laborant / laborantka

Przygotowywanie materiału do badania patomorfologicznego.

60.

Lakiernik wyrobów drzewnych

Przygotowanie powierzchni elementów drzewnych przed nałożeniem powłoki lakierniczej, nakładanie ręczne lub maszynowe powłoki lakierniczej.

61.

Lekarz weterynarii

Leczenie zwierząt towarzyszących.

62.

Magazynier

Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporzadzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych.

63.

Magazynier

Obsługa magazynu budowlanego.

64.

Magazynier

Przyjęcie i wydawanie towarów z magazynu. 

65.

Majster budowy

Wykonywanie prac budowlanych, kierowanie budową obiektów oraz konserwacją. 

66.

Mechanik pojazdów osobowych i/lub ciężarowych

Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych i/lub ciężarowych

67.

Mechanik samochodów ciężarowych

Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów ciężarowych

68.

Mechanik samochodów osobowych

Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów osobowych

69.

Mistrz warsztatu

Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

70.

Montażysta – pomocnik

– montaż konstrukcji stalowych,
– obróbka i montaż płyt osb,
– instalacja miękkich zabezpieczeń konstrukcji

71.

Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Montaż i instalacja wentylacji i klimatyzacji, praca na terenie woj. lubelskiego

72.

Monter dociepleń budynków

Instalacje termiczne ścian zewnętrznych obiektów budowlanych metodą lekko mokrą.

73.

Monter instalacji fotowoltaicznych

Montaż systemów fotowoltaicznych.

74.

Monter instalacji sanitarnych

Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych. Układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

75.

Monter konstrukcji stalowych/kierowca kat. b

– ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowej;
– przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji
stalowej;
– wykonywanie montażu konstrukcji stalowej;
– kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
– zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności;
– transport towarów samochodem typu bus

76.

Monter mebli

Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

77.

Monter sieci wod-kan i c.o.

Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

78.

Monter stolarki budowlanej

Montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej

79.

Murarz

Murowanie ścianek działowych, wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych

80.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

81.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

82.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

83.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

84.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

85.

Nauczyciel przedszkola

Stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego z obowiązkami określonymi w ustawach: KN, UoSO i PO.

86.

Ogrodnik/operator urządzeń

Prace przy pielęgnacji zieleni, sprzątanie po wycince. Obsługa maszyn ogrodniczych, kierowca samochodu osobowego Bus.

87.

Operator koparko-ładowarki

Wykonywanie wykopów i wyrównywanie terenu.

88.

Operator maszyn do profilowania

Obsługa maszyn do cięcia i profilowania blachy, rozładunek i załadunek towaru.

89.

Operator maszyn-prasy hydraulicznej

Obsługa prasy hydraulicznej, zakuwanie węży

90.

Operator wózka widłowego

Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

91.

Operator żurawia leśnego hds

Załadunek ściętych i pofragmentowanych pni drzew. Praca na terenie powiatu zamojskiego i krasnostawskiego.

92.

Parkingowy/pracownik porządkowy

Porządkowanie parkingu przy Galerii Twierdza

93.

Piekarz

Produkcja pieczywa.

94.

Piekarz piecowy

Produkcja pieczywa.

95.

Pokojówka

Sprzątanie pokoi hotelowych.

96.

Pomoc kuchenna

Urzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów. Przygotowywanie warzyw i owoców (obieranie, krojenie).

97.

Pomoc laboratoryjna

Pomoc w czynnościach wykonywanych w pracowniach zakładu patomorfologii;
Utrzymywanie czystości w laboratorium, obsługa sprzętu laboratoryjnego;
Prace porządkowe i organizacyjne;

98.

Pomoc stolarza

Przygotowanie el. drewnianych do dalszej obróbki, klejenie, docinanie, laminowanie elementów, nakładanie fornirów, przygotowywanie wyrobów do wysyłki

99.

Pomocniczy robotnik budowlany

Wykonywanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku. Praca w Zamościu.

100.

Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni

Koszenie trawy na terenie Zamościa.

101.

Pomocnik stolarza

Pomoc przy montowaniu i składaniu mebli. W mniejszym stopniu pomoc przy wycinaniu

elementów drewnianych w tym szlifowaniu,heblowaniu i frezowaniu.

102.

Pomocnik stolarza meblowego

Obsługa elektronarzędzi, pomoc przy składaniu mebli

103.

Pracownik biurowy/asystent projektanta

– prace biurowe,
– opracowywanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej,
– uzgodnienia w terenie

104.

Pracownik działu kadr/księgowości

Rozliczanie delegacji i płac

105.

Pracownik działu logistyki

Koordynowanie i organizacja pracy kierowców, poszukiwanie zleceń transportowych, kompletowanie dokumentacji przewozowej, planowanie transportu na podstawie przyjętych zleceń, przyjmowanie interesantów.

106.

Pracownik fizyczny

Praca przy przenoszeniu blach

107.

Pracownik fizyczny

Praca przy segregowaniu surowców wtórnych.

108.

Pracownik gospodarczy

– wykonywanie prac konserwatorskich i porządkowych,
– koszenie trawy,
– w okresie zimowym usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych,
– obsługa maszyn, urządzeń oraz narzędzi

109.

Pracownik gospodarczy

Prace techniczne na terenie obiektu, drobne naprawy, koszenie trawy

110.

Pracownik gospodarczy

Prace remontowo-gospodarcze, koszenie trawy

111.

Pracownik gospodarczy

Wykonywanie drobnych prac naprawczych. Pilnowanie stanu technicznego, porządku na obiekcie i terenie. Przewóz narzędzi do pracy wózkiem elektrycznym. Wywóz do kontenerów odpadów hotelowych

112.

Pracownik konserwacji terenów zieleni

Wykonywanie prac pielęgnacyjnych zieleni w tym koszenie trawników.

113.

Pracownik obsługi na stacji paliw

Sprzedaż paliw, obsługa klienta

114.

Pracownik ogólnobudowlany

Prace remontowo-budowlane

115.

Pracownik ogólnobudowlany

– Wykonywanie prac pomocniczych przy wykonywaniu szalowań i rusztowań;
mieszanie, wylewanie i rozpościeranie materiałów, takich jak: beton, gips
i zaprawa murarska;
– kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych;
– rozpościeranie piasku, ziemi, żwiru i podobnych materiałów;
– ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych
oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy
użyciu taczek, nosiłek do ręcznego transportu cegieł i wózków ręcznych;

116.

Pracownik stacji paliw

Obsługa klientów na stacji paliw.

117.

Recepcjonista

– meldowanie gości oraz przydzielanie domków,
– przyjmowanie rezerwacji,
– przyjmowanie reklamacji,
– prowadzenie rachunków związanych z pobytem gości,

118.

Recepcjonista

Przyjmowanie rezerwacji, meldowanie i wymeldowywanie gości hotelowych. 

119.

Robotnik budowlany

Wykonywanie robót ogólno-budowlanych

120.

Robotnik budowlany

Pomoc przy dociepleniach budynków, prace murarskie przy montowaniu ogrodzeń, prace ogólnobudowlane.

121.

Robotnik fizyczny

Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

122.

Robotnik gospodarczy

Koszenie trawników, przycinka żywopłotów i drzewek, prace porządkowe.

123.

Serwisant

Serwis sprzętu AGD

124.

Spawacz

Spawanie konstrukcji budowlanych

125.

Spawacz

Spawanie konstrukcji stalowych.

126.

Spawacz

Spawanie elementów metalowych

127.

Spawacz

Wykonywanie operacji spawania różnymi technikami za pomocą urządzeń spawalniczych.

128.

Spawacz ogrodzeń stalowych

 Obsługa urządzeń spawalniczych
Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych.
Zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów.
Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia. Nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych.
Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań.
Zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

129.

Specjalista ds. AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki)

– administracja i nadzór oraz rozwój przemysłowych systemów AKPiA oczyszczalni ścieków,
– analiza i rozwiązanie problemów związanych z AKPIA /mile widziane informatycznych,
– współpraca z przedstawicielami producentów sprzętu w zakresie jego naprawy, serwisowania, wymiany, modernizacji,
– usuwanie awarii natury AKPiA /mile widziana również informatycznych,
– tworzenie i utrzymanie dokumentacji,
– znajomość produktów firmy SIEMENS, E+H, HACH,
– znajomość programu narzędziowego SCADA

130.

Specjalista ds. handlowych

Samodzielne prowadzenie hurtowni: kontakt z klientem, sprzedaż fiskalna, przyjmowanie towaru, prowadzenie bieżącej dokumentacji hurtowni, doradztwo w zakresie asortymentu znajdującego się w ofercie handlowej hurtowni, profesjonalna obsługa klienta.

131.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

132.

Sprzątaczka

Sprzątanie pomieszczeń biurowych (odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie powierzchni płaskich).

133.

Sprzątaczka

Utrzymanie czystości w zakładzie pracy.

134.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów przemysłowych.

135.

Sprzedawca

Sprzedaż nasion, środków ochrony roślin, foli, podłoży ogrodniczych i innych artykułów ogrodniczych w hurcie.

136.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczych

137.

Sprzedawca – fakturzysta

Sprzedaż i fakturowanie towarów w hurtowni art. fryzjerskich

138.

Sprzedawca na st. mięsnym

Obsługa klienta na st. mięsnym

139.

Sprzedawca w sklepie internetowym

Realizacja złożonych zamówień w sklepie internetowym

140.

Szlifierz metali

Montaż ogrodzeń, pomoc przy spawaniu elementów metalowych, obróbka metalu.

141.

Technik analityki medycznej

Przygotowywanie preparatów histopatologicznych;

142.

Technolog produkcji ogrodzeń

Zakres obowiązków:
 przygotowywanie ofert (wycen oraz rysunków) dotyczących zleceń od Klientów
 nadzór technologiczny nad pracami w dziale produkcji.
 wykonywanie dokumentacji technicznej nowych wyrobów.
 wykonywanie instrukcji montażu, kart technicznych nowych wyrobów oraz ich aktualizowanie.
 udoskonalenie procesów technologicznych w celu zwiększenia efektywności oraz wydajności produkcji.
 wdrażanie nowych zastosowań i technologii.

143.

Terapeuta zajęciowy w pracowni komputerowej

Prowadzenie terapii zajęciowej w pracowni komputerowej

144.

Tokarz

Zapoznawanie się z dokumentacją i rysunkami technicznymi przedmiotów do obrobienia, obsługa tokarki uniwersalnej, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy.

 

Więcej informacji na temat ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

Poprzedni artykułZnaleźliście kiedyś 400 paczek papierosów? A on “znalazł”
Następny artykułSześciu nowych księży w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments