Dodatkowe środki unijne na odnawialne źródła energii

0
230

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Michał Mulawa wręczyli dziś osiem umów na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii dla gmin: Księżpol, Frampol, Biszcza, Tuczna, Wohyń, Łabunie, Łukowa oraz Niemce. Wartość projektów w tym naborze
to blisko 32 mln zł z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 to prawie 17 mln zł.

W gronie Beneficjentów – obok odbierających dzisiaj umowy – znalazły się również gmina Łuków, Milanów, Miączyn, Józefów, Jarczów, Serniki, Dołhobyczów
oraz Grabowiec.

W kwietniu br. Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył o blisko 32 mln zł kwotę
w naborze z Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Dzięki tej decyzji,
w sumie 16 samorządów otrzymało unijne dotacje na budowę odnawialnych źródeł energii.

Dzięki tym funduszom mieszkańcy naszego województwa już wkrótce zamontują
w swoich gospodarstwach nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, solarne
oraz przyjazne środowisku źródła ciepła
mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Cieszę się, że kolejne gminy inwestują w odnawialne źródła energii. To oznacza jedno, lepszą jakość powietrza w regioniedodał wicemarszałek Michał Mulawa. 

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów Funduszy Europejskich. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE ogłoszonego w 2019 roku wpłynęło, aż 210 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln zł. Warto dodać,
że w momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019 roku) alokacja na konkurs wynosiła nieco ponad 100 mln złotych. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów, Zarząd Województwa Lubelskiego kilkukrotnie zwiększał alokację w tym konkursie – do kwoty blisko 248 mln zł. Łącznie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na całe Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przeznaczono prawie 794,5 mln zł.

Gmina Księżpol otrzyma dofinansowanie ponad 2 mln zł na projekt pn. Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, którego wartość sięga ponad 4,6 mln zł. W ramach projektu zakłada się zamontowanie 212 instalacji fotowoltaicznych (w tym 7 instalacji na budynkach samorządowych), 12 pieców na biomasę oraz 50 instalacji solarnych.

Gmina Józefów zamontuje 200 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy. Projekt pn. OZE w Gminie Józefów – fotowoltaika pochłonie lekko ponad 2,8 mln zł, a wsparcie z Funduszy Europejskich wynosi przeszło 1 mln zł. 

Gmina Frampol dzięki projektowi pn. ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap III o wartości ponad 2,7 mln zł zamontuje 186 instalacji korzystających z OZE. Chodzi o 54 kolektory słoneczne, 24 piece na biomasę i 108 paneli fotowoltaicznych. Wsparcie z UE pokryje przeszło 1,6 mln zł. 

Gmina Biszcza otrzymała ponad 4,7 mln zł na montaż 218 instalacji fotowoltaicznych, 40 pieców na biomasę oraz 21 instalacji solarnych. Inwestycja zostanie zrealizowana
w ramach projektu pt. Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza – etap III, który otrzymał blisko 2,9 mln zł unijnego wsparcia. 

Gmina Tuczna zainwestuje nieco ponad 1,6 mln zł na montaż 120 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych oraz jednej na budynku użyteczności publicznej. Unijne dofinansowanie dla projektu pn. Instalacja odnawialnych źródeł energii
w Gminie Tuczna – 2 etap
wynosi prawie 950 tys. zł. 

Gmina Wohyń będzie realizowała projekt pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Wohyń – etap II wart przeszło 3,4 mln zł. Dzięki niemu wykonany zostanie montaż zestawów solarnych i fotowoltaicznych. Będą to w sumie 143 jednostki produkujące energię eklektyczną oraz 142 jednostki produkujące energię cieplną. Samorząd
z Wohynia otrzyma ponad 1,9 mln wsparcia z UE.  

Gmina Łabunie otrzyma ponad 2,8 mln zł z Funduszy Europejskich na montaż 239 instalacji kolektorów słonecznych oraz 114 instalacji paneli fotowoltaicznych. Projekt pn. Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie pochłonie w sumie nieco ponad 3,7 mln zł. 

Gmina Łukowa zainwestuje blisko 2,3 mln zł w budowę 23 jednostek wytwarzania energii cieplnej oraz 133 jednostek wytwarzania energii elektrycznej. Będzie to możliwe w ramach projektu pt. Poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą dla zrównoważonego rozwoju Gminy Łukowa – etap II, do którego UE dołoży prawie 1 mln zł. 

Gmina Niemce zrealizuje projekt wart niewiele ponad 5,6 mln zł projektu pn. ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE ETAP V. Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 354 zestawów fotowoltaicznych. Unia wesprze gminę dofinansowaniem wynoszącym blisko 2,6 mln zł.  

Projekty są realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

źródło: UMWL

 

Poprzedni artykułNowy most w Szczebrzeszynie bliski ukończenia
Następny artykułBezpłatne echo serca – rejestracja trwa
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments