Wójt Gliwiński sceptyczny wobec włączenia części gminy do miasta. Odpowiada mu autor petycji

6
780

Rozgorzała publiczna dyskusja na temat powiększenia granic Zamościa. W internecie trwa zbiórka podpisów pod petycją w tej sprawie. Autor inicjatywy Mariusz Rutkowski, w piśmie skierowanym do Prezydenta Miasta Zamość, Rady Miasta Zamość, Wojewody Lubelskiego oraz Starosty Zamojskiego, Mariusz Rutkowski, proponuje dwa warianty poszerzenia granic miasta. Oba uwzględniają przyłączenie do Zamościa części sąsiadujących miejscowości: Chyżej, Sitańca, Kalinowic, Płoskiego, Mokrego. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podchodzi do tego pomysłu sceptycznie.

Poniżej publikujemy treść stanowiska, które Wójt Gliwiński przedstawił na stronie Urzędu Gminy oraz na swoim blogu.

Poważnie traktuję publiczną zapowiedź złożenia petycji w sprawie zmiany granic Miasta Zamościa. Rozmawialiśmy już o tym w gronie Osób, którym Mieszkańcy Gminy w samorządowych wyborach 2018 roku powierzyli mandaty społecznego zaufania. Być może w trakcie najbliższej sesji Rady Gminy Zamość (29 kwietnia) zajmiemy w tej sprawie oficjalne stanowisko. Mam jeszcze nadzieję, że będzie uspokajający telefon z Ratusza. Czy on jednak coś zmieni? Problemy na liii Miasto – Gmina były zawsze, a wśród nich także pomysły na zmianę granic. Relacje pomiędzy Miastem i Gminą stały się bardziej skomplikowane po wyborach samorządowych 2014 roku. Uwidoczniły się one nie tylko poprzez wydarzenia jakie miały miejsce wokół terenów „Lotniska Mokre”.

Dzisiaj temat zmiany granic Miasta i Gminy powraca poprzez publiczne nagłaśnianie sprawy i zbieranie podpisów pod petycją pojedynczego Autora. Pisze w niej, że – cytat „…Zamość się wyludnia, ludzie emigrują do większych ośrodków miejskich…” W zakończeniu petycji Autor pisze – cytat „Miasta średniej wielkości umierają, ludzie emigrują do większych miast odcinając się od korzeni, a większy (w tym wypadku Lublin) bierze wszystko. Nie pozwólmy na to. Niech samorząd zacznie dążyć do powiększenia miasta, dla dobra Zamościa, Zamojszczyzny oraz przede wszystkim dla dobra jego mieszkańców” Treść całości petycji dostępna na portalach społecznościowych. Autor zakłada w niej dwa warianty zmiany granic Miasta. Pierwszy – włączenie do Zamościa: części miejscowości Chyża, Sitaniec, Kalinowice, Płoskie i Mokre. Drugi wariant – włączenie do Zamościa miejscowości: Chyża, Szopinek. Kalinowice, Wólka Panieńska, oraz części miejscowości Sitaniec (do rzeki Czarny Potok), części miejscowości Mokre wraz z lotniskiem i części miejscowości Płoskie.

Adresatami petycji są Prezydent Miasta Zamość, Rada Miasta Zamość, Wojewoda Lubelski i Starosta Zamojski. Autor pominął więc zupełnie Radę Gminy Zamość i Wójta. Nie interesuje więc Go opinia w sprawie Mieszkańców Gminy Zamość. Nie mam wiedzy, czy petycja wpłynęła już do Adresatów. W sprawie nie ma to jednak większego znaczenia. Wywołała publiczną dyskusję w której wzięli udział także przedstawiciele Organów Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Zamość w wypowiedzi dla Dziennika Wschodniego powiedział – cytat „Znam petycję, argumenty są sensowne. Od dłuższego czasu rozmawiamy na ten temat, ja jestem za. ………” W tej samej regionalnej prasie wypowiedział się także Prezydent Miasta Zamość – cytat „Miasto potrzebuje terenów inwestycyjnych. ……. Nie umiem powiedzieć, czy ta inicjatywa będzie skuteczna. Wszystko w rękach Rady Ministrów. Trzymamy kciuki za powodzenie projektu. …..

Autor petycji uzasadnia potrzebę zmiany granic Miasta jego dalszym rozwojem. Podkreśla, że Zamość ma coraz mniej Mieszkańców i nie może konkurować z większymi ośrodkami. Z treści petycji i wypowiedzi Prezydenta Zamościa wynika potrzeba tworzenia wokół obecnych granic Miasta nowych terenów inwestycyjnych. Dla mnie to mało przekonujące argumenty. W mojej ocenie Miasto Zamość ma w swoich granicach dużo terenów pod lokalizację budownictwa jednorodzinnego. Mogą więc obecni i nowi Mieszkańcy inwestować (budować) i związać się z Miastem. Dlaczego wolą miejscowości Gminy Zamość? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Mieszkańcom. Nie ma możliwości lokalizacji nowych terenów inwestycyjnych w miejscowościach Gminy Zamość wspomnianych w petycji. Wyjątek to wąski pas pomiędzy obwodnicą i torami LHS w Sitańcu, oraz ewentualnie tereny sołectwa Chyża (od cmentarza komunalnego w kierunku Siedlisk). W terenach objętych petycją nie ma gruntów będących własnością Gminy. Trzeba je nabywać i bardzo dużo za to płacić. Tereny sołectw – Kalinowice, Wółka Panieńska, Szopinek, Sitaniec, Mokre, Płoskie – mają opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Główny cel w nich wyznaczony to lokalizacja budownictwa jednorodzinnego. Trwa intensywna zabudowa tych terenów. Nie ma żadnej możliwości lokalizacji w nich kompleksów inwestycyjnych związanych z produkcją czy też usługami mniej lub bardziej uciążliwymi. Czemu może więc służyć zmiana granic Miasta? Zwiększonym wpływom do budżetu Miasta z udziałów w podatku PIT płaconego przez Mieszkańców, oraz większym dochodom budżetowym z podatków lokalnych. Czy skorzystają na tym tereny Gminy Zamość przyłączone ewentualnie do Miasta? Dzisiaj to pytanie pozostawiam także do rozważań Mieszkańcom.

Miasto Zamość i Gmina Zamość mogą współpracować i wspólnie realizować wybrane cele służące rozwojowi, a w związku z tym dobru Mieszkańców. Stworzono nam dodatkowe możliwości pozyskania pomocowych środków europejskich lat 2021-2027 poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Trzeba jednak ustalić pakiet projektów które mogą być realizowane w partnerstwie, a więc odpowiadają na wspólne wyzwania Miasta i Gminy. Zawiązanie Związku ZIT oraz przygotowanie i przyjęcie planu działań ZIT jest wciąż możliwe. Możemy to zrealizować w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zamość, który nie może istnieć bez Gminy Zamość. Miasto i Gmina mogą też współpracować w realizacji konkretnych zadań poprzez zawieranie porozumień międzygminnych. Umożliwia to art. 74 ustawy o samorządzie gminnym. Miasto i Gmina mogą być partnerami szanującymi samodzielność prawną swoich Wspólnot, ich specyfikę i lokalne uwarunkowania.

W zaistniałej publicznej sytuacji musiała nastąpić reakcja Organów Gminy Zamość, w tym odpowiedzi na kierowaną do mnie pocztę e-mail. To mój i Radnych Rady Gminy obowiązek wobec Mieszkańców. Mam nadzieję na konstruktywne rozmowy z Prezydentem Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta. Powinniśmy porozmawiać o przyszłości Miasta i Gminy w warunkach innych niż medialne wypowiedzi. Mieszkańców Gminy będziemy informować na bieżąco o stanie spraw.”

Wójt Ryszard Gliwiński zwraca też uwagę, że stawki podatków lokalnych na terenie miasta Zamościa są większe od tych, które obowiązują w Gminie Zamość i podaje przykłady:

“Podatek rolny: Gmina 100 zł za 1ha przeliczeniowy, Miasto 146,38 zł (maksymalna stawka). Podatek rolny z nieruchomości (do 1ha): Gmina 200 zł za ha fizyczny, Miasto 292,75 zł. Grunty (nieruchomości) niezwiązane z działalnością gospodarczą: Gmina 0,40 zł za 1m², Miasto 0,48 zł. Budynki mieszkalne: Gmina – (0zł) zwolnienie, Miasto 0,78 zł za 1m². Pozostałe budynki niezwiązane z działalnością gospodarczą: Gmina 4,25 zł za 1m², Miasto 7,90 zł. Grunty związane z działalnością gospodarczą: Gmina 0,85 zł za 1m², Miasto 0,93 zł. Budynki związane z działalnością gospodarczą: Gmina 19,00 zł za 1m², Miasto 23,10 zł. Podatek od budowli na tym samym poziomie w Gminie i Mieście – 2% od wartości. Podatek od środków transportowych ma dużo różnych stawek, zależenie od rodzaju środka. Wszystkie stawki w Mieście są wyższe, większość o kilkaset złotych.

Stawka opłaty za wodę: Gmina 2,93 zł za 1m³ (bez innych opłat), Miasto 2,88 zł oraz 12,60 zł opłaty abonamentowej cztery razy w roku.

Stawka opłaty za ścieki: Gmina 7,75 zł za 1m³ (bez innych opłat), Miasto 4,83 zł oraz 12,60 zł opłaty abonamentowej cztery razy w roku.”

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych:

Gmina 17,00 zł od osoby miesięcznie (w przypadku nieruchomości na terenie której zadeklarowano zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie) (stawka podstawowa), Miasto 6,60 zł za 1m³ zużytej wody przy średniej normie zużycia wody opłata na osobę miesięcznie wynosi 17,82zł (w przypadku nieruchomości na terenie której zadeklarowano zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie).”

Po tym oświadczeniu Wójta Gminy Zamość, nie trzeba było długo czekać na odpowiedź autora petycji – Mariusza Rutkowskiego. Publikujemy ją poniżej.

 

Szanowny Panie Wójcie,

Cieszy mnie fakt, że Pan jako osoba reprezentująca Gminę Zamość również zajął stanowisko w sprawie według mnie koniecznego powiększenia miasta Zamość. Niestety głównym przytoczonym przez Pana argumentem w obronie swojego stanowiska są wyższe opłaty, których dokładne stawki przedstawił Pan w swym oświadczeniu. Zdaję sobie doskonale sprawę, że Pan jak i większość mieszkańców ościennych miejscowości będzie przeciwna włączeniu tych terenów do Zamościa. To absolutnie zrozumiałe, że ludzie zawsze chcą płacić jak najmniej. Tak było również gdy Opole czy Rzeszów powiększały nie tak dawno swoją powierzchnię kosztem ościennych miejscowości i ludzie również nie byli tym faktem początkowo zachwyceni. Oczywiście do czasu, zanim wraz z włączeniem ich do miasta mieszkańcy zyskali lepsze połączenia autobusowe, powstały sieci wodociągowe, place zabaw, obiekty oświatowe, nowe drogi, ścieżki rowerowe czy też wartość ich nieruchomości wzrosła.

Niestety tu nie chodzi o wyższe opłaty za śmieci, tu nie chodzi też o wyższe opłaty za nieruchomości, tu nie chodzi o Gminę Zamość. Tutaj chodzi o przyszłość całej półmilionowej Zamojszczyzny – naszego wspólnego domu. To jest walka o tych wszystkich ludzi stąd, by ich dzieci i wnuki nie musieli już wyjeżdżać z naszego regionu za chlebem czy dobrymi studiami do Warszawy, Rzeszowa czy Lublina. To jest walka o to by Zamość, Tomaszów, Hrubieszów i Biłgoraj nie zginęły śmiercią naturalną. Niestety od 1999 roku po likwidacji województwa zamojskiego jest źle i będzie coraz gorzej. Mówią o tym twarde dane Głównego Urzędu Statystycznego, które przedstawiłem w treści petycji. Bez konkretnych działań Zamość w 2030 roku będzie liczył poniżej 60 tysięcy mieszkańców, a prawie 90% gmin na Zamojszczyźnie zanotuje spadek ich liczby o ponad 5%, co oczywiście przełoży się na mniejszą ilość miejsc pracy, których już dziś bardzo tu brakuje.

Większe miasto to zdecydowanie większe możliwości, większa szansa na dostrzeżenie go przez inwestorów. Obecnie Zamość dusi się w 30 kilometrach kwadratowych, gdy podobna ludnościowo Stalowa Wola ze swoimi ogromnymi fabrykami liczy tych kilometrów już 82. Według mojego drugiego wariantu powiększenia miasta, Zamość posiadałby łączną powierzchnię około 55 kilometrów kwadratowych, co i tak nie jest imponującą liczbą na tle podobnych ludnościowo miast. Powiększenie granic jest konieczne. Powinno ono już nastąpić 30 lat temu, dziś wspólnie możemy naprawić te lata zaniechań poprzedników i powalczyć dla Zamościa o jego dawny blask.

Popatrzmy na sytuację gminy obiektywnie. Gmina Zamość liczy około 23 tysiące mieszkańców, to o 4 tysiące więcej niż zamieszkuje Tomaszów Lubelski. Gmina w 2021 dysponuje budżetem na poziomie ponad 111 milionów złotych, Tomaszów Lubelski natomiast ponad 122 miliony złotych. To na pierwszy rzut oka niewielkie różnice. Różnice jednak widać gołym okiem w efektach dysponowania pieniędzmi. W Tomaszowie w ostatnim czasie powstała pływalnia, wyremontowano park z amfiteatrem, wybudowano profesjonalny tor rolkowy czy wyremontowano targowisko, a w planach jest likwidacja słynnego ronda i stworzenie tam pięknego rynku. Gmina oczywiście tych pieniędzy nie wyrzuca w błoto ale efekty są mniej widowiskowe. Nie sposób nie wspomnieć o braku współpracy między miastem, gminą, powiatem i województwem. Gmina Zamość po latach “zmagań” była zobowiązana wybudować do 2018 roku pas betonowy na lotnisku w Mokrem, co w późniejszym czasie stworzyłoby lotnisko dla małych samolotów pasażerskich, a jeden z prywatnych inwestorów chciał obok lotniska wybudować fabrykę małych samolotów. Niestety tak się nie stało, teren został przekazany pod opiekę powiatowi, a budowa samolotów ruszyła w Mielcu. Wieloletnie waśnie o lotnisko w Mokrem jest książkowym przykładem jak nie należy współpracować i jak można łatwo zmarnować ogromną szansę na impuls dla regionu.

Mam ogromną nadzieję, że już przyszłym roku, na 200 rocznicę powstania Nowego Miasta, nasz ukochany Zamość dzięki wsparciu gminy, powiatu i województwa zacznie nowe życie. Życie na miarę tak wybitnego miasta. Życie ambitne, odważne oraz pełne nowych szans i możliwości. Liczę na to, że zarówno Pan jak i osoby, do których wkrótce trafi ta petycja staną przed lustrem i z czystym sumieniem i pełną odpowiedzialnością powiedzą, że zrobili wszystko co mogli dla dobra Zamościa i Zamojszczyzny oraz nas mieszkańców.

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Rutkowski

 

 

Poprzedni artykułNie opanowała Seata
Następny artykułRusza nabór do Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie
Subscribe
Powiadom o
6 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Pezet

Dobrze gość pisze! Polać mu! Gmina jest nieudolna.

KOK

Komitet Obrony Koryta wójta Ryszarda

Halo

Dajcie linka do petycji!

Jaa

Całą gminę włączyć do Zamościa,tam same nieuprzejme baby pracują.

K...

Dlaczego Pan Rutkowski mieszka w Szczebrzeszynie, a nie w Zamościu? Czyżby nie dlatego, że jest tam taniej? Nie rozumiem, jak osoba, która nie mieszka w Zamościu, ani w gminie Zamość może wychodzić z taką petycją? Chyba o tym powinni zadecydować sami mieszkańcy miejscowości, o których mowa w petycji?