96 nowych ofert pracy w Zamościu i okolicy

0
277

Publikujemy oferty pracy aktualne na dzień 12.04. 2021r.

1.

Asystent do spraw księgowości

Czynności wspomagające pracę księgowego

2.

Asystent Projektanta branży drogowej

– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
 weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
 reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 koordynowanie projektów,
 terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
 wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.  

3.

Asystent projektanta instalacji sanitarnych

Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

4.

Asystent/-ka zarządu

Administrowanie biurem, prowadzenie rozliczeń, obsługa korespondencji, kontakty z gminami, wystąpienia do prasy/władz, redagowanie pism, prowadzenie sekretariatu.

5.

Brygadzista

Organizacja pracy, nadzór nad grupą pracowników.

6.

Cieśla

Konstruowanie więźby dachowej, obróbka drewna, szalunków, konstrukcje wieńcowe

7.

Doradca klienta

Obsługa klienta, fakturowanie, przyjmowanie zleceń, zamawianie części.

8.

Elektromechanik samochodowy

Naprawa instalacji elektrycznych, diagnostyka samochodowa

9.

Fizjoterapeuta

Fizjoterapia po zabiegach operacyjnych.

10.

Gospodarz osiedla

Utrzymanie porządku na terenie osiedla, koszenie trawy, drobne prace gospodarcze.

11.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej

– sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
  wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

12.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

13.

Kamieniarz

Montaż nagrobków, schodów

14.

Kasjer – sprzedawca

Sprzedaż art. spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta, wykładanie towaru.

15.

Kelner-barman

– obsługa gości,
– serwowanie napojów,
– podawanie dań

16.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

17.

Kierowca samochodu ciężarowego

Przewóz materiałów budowlanych na terenie województwa

18.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie kraju

19.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport międzynarodowy.

20.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport międzynarodowy.

21.

Kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E

Transport towarów na terenie kraju

22.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

23.

Kierowca transportu krajowego C+E

Transport towarów, załadunek i rozładunek, prowadzenie dokumentacji drogowej

24.

Kierowca-zaopatrzeniowiec

Dowożenie towarów do klientów.

25.

Kierowca/żałobnik

Obsługa pogrzebu

26.

Kierownik betoniarni

Zamawianie towaru, rozliczanie, nadzorowanie produkcji betonu

27.

Kierownik produkcji

Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. Planowanie i nadzorowanie pracy wydziałów produkcyjnych. Zarządzanie zespołem pracowników (ok.30 osób). Bieżąca współpraca z pozostałymi działami w firmie.

28.

Konstruktor

Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej, projektowanie maszyn i urządzeń

29.

Konstruktor

Samodzielne projektowanie detali oraz układów mechanicznych wg planu konstrukcji,
Aktualizacja i modyfikacja konstrukcji istniejących,
Prowadzenie dokumentacji technicznej,
Przygotowywanie wymagań technicznych i nadzór nad projektami mechanicznymi.

30.

Konstruktor technolog

Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów produkowanych przez spółkę. Projektowanie pomocy warsztatowych, przyrządów konstrukcyjno  pomiarowych, prototypowanie nowych wyrobów. Opracowanie instrukcji eksploatacyjnej /DTR/ w oparciu o aktualne normy i akty prawne. Opracowanie i wpisywanie do systemu ERP pełnej dokumentacji materiałowej na projektowanie wyroby oraz na wyroby przewidziane do uruchomienia.

31.

Kontroler jakości

Ocena jakości surowca przyjmowanego do zakładu, pobieranie prób, monitorowanie jakości wyrobów gotowych.

32.

Koordynator prac związanych z wycinką pod liniami energetycznymi

Koordynowanie prac związanych z wycinką, nadzór nad pracą zespołu, praca w terenie.

33.

Kosmetyczka

Wykonywanie manicure, pedicure i zabiegów kosmetycznych

34.

Kucharz

Przygotowywanie posiłków dietetycznych.

35.

Magazynier/sprzedawca

– obsługa klientów,
– przygotowanie towaru do wysyłki,
– rozładunek/załadunek towaru,
– prace porządkowe

36.

Majster/kierownik robót budowlanych

Prowadzenie róbót budowlanych w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnych

37.

Mechanik

Wykonywanie przeglądów prewencyjnych urządzeń i infrastruktury zakładowej od strony mechanicznej. Usuwanie awarii i prowadzenie działań prewencyjnych. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości mających wpływ na awaryjność maszyn i urządzeń.

38.

Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

Praca w warsztacie mechanicznym

39.

Mechanik pojazdów samochodowych

Naprawa i serwis samochodów.

40.

Mechanik samochodowy

Naprawa i dokonywanie przeglądów samochodów, wykonywanie napraw mechanicznych.

41.

Mechanik samochodowy

– sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych podzespołów i układów pojazdów ciężarowych i osobowych,
– wykonywanie pomiarów diagnostycznych
– przyjmowanie pojazdów ciężarowych i osobowych do naprawy

42.

Mechanik samochodowy

Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach, wymiana części eksploatacyjnych.

43.

Mechanik samochodów ciężarowych/spawacz

Prace ślusarskie i mechaniczne przy samochodach ciężarowych, prace spawalnicze przy konstrukcjach stalowych (naczepy)

44.

Mistrz warsztatu

Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

45.

Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Montaż konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

46.

Monter konstrukcji stalowych/kierowca kat. b

– ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowej;
– przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji
stalowej;
– wykonywanie montażu konstrukcji stalowej;
– kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
– zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności;
– transport towarów samochodem typu bus

47.

Monter mebli

Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

48.

Monter ogrodzeń

Montowanie ogrodzeń panelowych, murowanych, typu leśnego oraz ogrodzeń autostradowych.
Praca na terenie kraju

49.

Nauczyciel plastyki i techniki

Prowadzenie zajęć z przedmiotów plastyka i technika w szkole podstawowej, klasy 4-8 w wymiarze 15/18 etatu

50.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

51.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

52.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

53.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

54.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

55.

Operator koparko-ładowarki

Prowadzenie róbót ziemnych w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnych

56.

Operator obsługi prasy

Obsługa maszyny, zlewanie oleju do butelek etykietowanych, pakowanie i utrzymanie czystości.

57.

Operator wózka widłowego

Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

58.

Osoba sprzątająca

Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

59.

Osoba sprzątająca

Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

60.

Pedagog

Diagnoza i programowanie terapii dla pacjentów w oparciu o nowoczesne narzędzia

61.

Pielęgniarka

Wykonywanie zabiegów diagnostycznych, wykonywanie zaleceń lekarskich.

62.

Pielęgniarka

– wykonywanie czynności diagnostycznych w tym dokonywanie pomiarów podstawowych,
– obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej,
– przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych,

– zapewnianie jakości opieki pielęgniarskiej/przestrzeganie procedur;

63.

PIZZER

PRODUKCJA CIASTA DO PIZZY. PRZYGOTOWYWANIE SKŁADNIKÓW DO PIZZY. WYPIEK PIZZY W PIECU ELEKTRYCZNYM NA PŁYCIE SZAMOTOWEJ BEZ UŻYWANIA KRATEK DO PIZZY TZW. SCREENÓW. PIZZE WYKRĘCANE RĘCZNIE.

64.

Pokojowa

Prace porządkowe, sprzątanie pokoi (10 apartamentów) 2-3 razy w tyg. po 4h (w sezonie więcej), praca w godz. 10-14

65.

Położna

Sprawowanie opieki nad pacjentem, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, realizacja zleceń lekarskich.

66.

Pomoc kuchenna/garmażer

Pomoc przy produkcji wyrobów garmażeryjnych.

67.

Pomocniczy pracownik produkcji

Pomoc w obróbce stali nierdzewnej i kwasoodpornej, pomoc przy spawaniu, ogólne prace pomocnicze.

68.

Pracownik biura ubezpieczeń

Kontakt z klientami, ofertowanie, zawieranie umów, obsługa posprzedażowa

69.

Pracownik biurowy

Praca w biurze i w terenie, pozyskiwanie oświadczeń, wprowadzanie danych.

70.

Pracownik biurowy

Wsparcie biurowo administracyjne, przygotowywanie i wystawianie dokumentów faktur itp. odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów, przyjmowanie zamówień, utrzymanie kontaktu z klientami.

71.

Pracownik biurowy

Rejestracja pacjentów, udzielanie informacji, obsługa korespondencji.

72.

Pracownik biurowy/terenowy.

Pozyskiwanie uzgodnień w terenie, wprowadzanie danych – MS Excel

73.

Pracownik działu kadr/księgowości

Rozliczanie delegacji i płac

74.

Pracownik gospodarczy

Utrzymanie czystości na terenie osiedla i inne prace gospodarcze.

75.

Pracownik myjni

Mycie ręczne samochodów osobowych i ciężarowych

76.

Pracownik ogólnobudowlany

Prace wykończeniowe, montaż płyt gipsowo – kartonowych, malowanie, sufity podwieszane typu thermatex, armstrong itp. Możliwe delegacje na kraj zakwaterowanie zapewnione.

77.

Pracownik przygotowujący posiłki fast food

Przygotowywanie kebaba, krojenie mięsa, dbanie o porządek w miejscu pracy.

78.

Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej

Samodzielne projektowanie konstrukcji budowlanych

79.

Projektant branży sanitarnej

– pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.
– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;

– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
  przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji                                        i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.  

80.

Psycholog

Konsultacje psychologiczne z uczestnikami, praca w zespole wspierająco-aktywizującym

81.

Psycholog

1. Udzielanie pomocy interwencyjnej, psychologicznej i wsparcia osobom zgłaszającym się do Ośrodka  Interwencji Kryzysowej.
2. Przyjęcia osób w kryzysie do Hostelu.
3. Współpraca z policją, sądami i prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, poradniami leczenia uzależnień i poradniami zdrowia psychicznego na terenie miasta Zamość.
4. Diagnozowanie sytuacji problemowej osób zgłaszających się do Ośrodka w zakresie konieczności udzielenia pomocy specjalistycznej.
5. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej o charakterze krótkoterminowym.
6. Prowadzenie interwencji kryzysowej.
7. Podejmowanie interwencji środowiskowych na rzecz osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych.
8. Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów, wniosków, sprawozdań, zestawień                                 i informacji.
9. Współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych klienta oraz                w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
10. Uczestnictwo w grupach roboczych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
11. Prowadzenie zajęć, grup wsparcia oraz spotkań, warsztatów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym na terenie ośrodka i w instytucjach współpracujących,

82.

Psycholog 

Praca z dziećmi dorosłymi, wykonywanie testów psychologicznych do ustalenia diagnozy i zaprogramowanie terapii dla pacjentów poradnii.

83.

Rewident taboru

dokonywanie oględzin technicznych i prób hamulców pociągów, wykonywanie szczegółowej lub uproszczonej próby hamulca, kwalifikacja wagonów do przewozów specjalnych i naprawy, dokonywanie niezbędnych drobnych napraw bieżących przy wagonach, prowadzenie wymaganej dokumentacji;

84.

Robotnik budowlany

Prace ogólnobudowlane na terenie Zamościa

85.

Robotnik budowlany

Przygotowanie placu pod kanalizacje burzowe, deszczowe, układanie płyt, kostki brukowej.

86.

Robotnik gospodarczy

Sprzątanie terenu zewnętrznego, koszenie i inne prace gospodarcze.

87.

Serwisant

Serwis sprzętu AGD

88.

Specjalista ds. AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki)

– administracja i nadzór oraz rozwój przemysłowych systemów AKPiA oczyszczalni ścieków,
– analiza i rozwiązanie problemów związanych z AKPIA /mile widziane informatycznych,
– współpraca z przedstawicielami producentów sprzętu w zakresie jego naprawy, serwisowania, wymiany, modernizacji,
– usuwanie awarii natury AKPiA /mile widziana również informatycznych,
– tworzenie i utrzymanie dokumentacji,
– znajomość produktów firmy SIEMENS, E+H, HACH,
– znajomość programu narzędziowego SCADA

89.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

90.

Sprzedawca

Sprzedaż sprzętu ogrodniczo leśnego, obsługa klienta, fakturowanie towaru.

91.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż, przyjmowanie towaru, wycena, wywieszanie odzieży na wieszaki.

92.

Sprzedawca internetowy

Obsługa i pakowanie zamówień.

93.

Sprzedawca na stacji paliw

Sprzedaż paliw, art. spożywczych i przemysłowych, wykładanie towarów

94.

Sprzedawca na stoisku mięsnym

Sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego

95.

Stolarz

Wykonywanie robót budowlanych: okna, budowanie domów drewnianych, altan.

96.

Wulkanizator

Wymiana i wyważanie kół i opon, drobne naprawy mechaniczne.

Więcej informacji na temat ofert szukajcie w: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

Poprzedni artykułZamość powinien być większy? Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją
Następny artykułUSG barku, łokcia i nadgarstka – trwają zapisy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments