Po 27 latach odchodzi dr hab. n med. Andrzej Kleinrok

0
913
GAIA

9 marca bieżącego roku doszło do zmiany na stanowisku Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Po blisko 27 latach pracy ze stanowiskiem rozstał się dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok. 

Dr hab. n. med. A. Kleinrok jest twórcą zamojskiej kardiologii i kierujemy tą drogą słowa podziękowania za tyle lat skutecznej i pełnej sukcesów pracy dla dobra pacjentów zamojskiego szpitala.

Od 10 marca 2021 roku tymczasowo oddziałem kieruje dotychczasowy wieloletni zastępca dr n. med. Paweł Dąbrowski.

Rozwiązanie umowy o pracę z dr hab. n. med. Andrzejem Kleinrokiem nastąpiło zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Złożenie przez Szpital oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem zostało poprzedzone pogłębioną analizą podstaw uzasadniających takie działanie. Podkreślamy również, że przy podejmowaniu decyzji pracodawca kierował się przede wszystkim dobrem zakładu pracy, w szczególności kwestiami jak najlepszej organizacji pracy całego podmiotu leczniczego, co wobec narastającej trzeciej fali koronawirusa, było niezmiernie ważne. 

Źródło: Dyrekcja Szpitala

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments