Wznowiono remonty na Starym Mieście w Zamościu

0
955
fot. UM Zamość
Po zimowej przerwie ekipy wznowiły prace przy realizacji projektów dotyczących przebudowy Placu M. Stefanidesa, Placu Wolności i ulicy Łukasińskiego. 
 
Zadania realizuje Miasto Zamość przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych.
  
 

„Remont konserwatorski- Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa (droga gminna nr 110594L) wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego (droga powiatowa nr 3314L) od km 0+010,89 do km 0+566,60 w Zamościu” zakłada m.in.

– przywrócenie historycznego poziomu ulic poprzez likwidację schodów przy Bramie Lubelskiej Nowej i Nadszańcu Bastionu VI

– ulica Łukasińskiego będzie miała nową nawierzchnię z kostki granitowej (warstwa ścieralna z czerwonej kostki granitowej płomieniowanej), która poprzez różnicowanie kolorystyczne będzie wyznaczać strefy funkcjonale, oddzielające ruch pieszy i kołowy. Kostka będzie „przyjazna” dla kierowców.

-krawężniki zostaną zlikwidowane, by cała przestrzeń była pozbawiona barier architektonicznych

-ruch samochodowy na ul. Łukasińskiego będzie spowolniony, ruch pieszy i rowerowy będą traktowane priorytetowo, zgodnie z współczesnymi wymaganiami jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne.

Na terenie objętym projektem pojawią się m.in. elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kraty ochronne wokół drzew.

Plac Stefanidesa i ulica Łukasińskiego (na odcinku od ronda Jana Zamoyskiego do „ekonomika”) będą miały nowe oświetlenie, a zaprojektowane latarnie będą nawiązywać do charakteru Placu Stefanidesa. Całość uzupełnią nasadzenia, będą to m.in. drzewa liściaste o kulistej koronie- przeznaczone do przestrzeni miejskich, a także bluszcze, krzewy, zieleńce.

Zgodnie z zawartą umową, wykonawca ma czas na realizację zadania do 03.11.2021 r.

„ Remont konserwatorski- Przebudowa Placu Wolności (droga gminna nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna nr 110522L) od km 0+202,0 do km 0+308,0 oraz odcinkiem ulicy Okopowej (droga powiatowa nr 3322L) od km 0+000 do km 0+180,70 w Zamościu”. 

Plac Wolności będzie miał m.in. nową nawierzchnię z kostki granitowej, która swoją kolorystyką będzie nawiązywała do przebudowywanej ulicy Łukasińskiego (o czym piszemy wyżej) oraz nową konstrukcję placu, oświetlenie (oprawy LED), monitoring i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

-podobny zakres zadań będzie realizowany na ul. Kościuszki i ul. Okopowej- na odcinku od wlotu ronda Braci Pomarańskich do granicy pasa kolejowego dotychczasowa nawierzchnia będzie zastąpiona nową, wykonaną z kostki granitowej. Projekt zakłada m.in. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego na typu LED i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, słupki przystankowe.

Zgodnie z zawartą umową, wykonawca ma czas na realizację zadania do 05.11.2021 r.

źródło: UM Zamość

Poprzedni artykułWystawa fotografii I Pleneru Artystycznego „Kluszkowce 2020”
Następny artykuł75 najnowszych ofert pracy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments