Budżet Miasta Zamość na 2021 rok uchwalony!

0
1162
ratusz fot. K. Chmiel

Rada Miasta uchwaliła (29 grudnia) budżet na 2021 rok dla Zamościa. „ Za” było 11 radnych, „przeciw” 5, „wstrzymało się” od głosu 6 radnych, 1 radny był nieobecny. 

Przyszłoroczny budżet miasta został określony na kwotę 629 731 917 zł. Dochody zaplanowano na poziomie 547 231 917 zł, a wydatki w wysokości 617 081 698 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 69.849.781 zł, a źródłem jego pokrycia będą przychody z emisji obligacji. Projekt budżetu Zamościa został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

– „ Z dokumentów dotyczących gospodarki finansowej miasta wynika, że – w świetle obowiązujących przepisów prawa, a także przedłożonych przez Prezydenta projektów: uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- możliwa jest realizacja wskazanych wyżej przychodów”- uznał Przewodniczący Składu Orzekającego RIO.

– „ To dobry budżet, ambitny, proinwestycyjny, ale i trudny, bo na trudne czasy”- powiedział po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta prezydent Zamościa Andrzej Wnuk- Pandemia odbiła się negatywnie na wynikach naszych jednostek: Zoo, CFK „Stylowy”, OSiR-u i Muzeum Zamojskiego, mniejsze będą wpływy podatkowe. Natomiast jest to budżet rekordowy, ponieważ w sumie przeznaczamy 200 mln zł na inwestycje. To dwa razy więcej niż w tym roku. Inwestycje to koło zamachowe gospodarki i mamy nadzieję, że dzięki nim nie będą spadać dochody bieżące mieszkańców i miasta”- dodaje prezydent.

Środki zapisane w przyszłorocznym budżecie zostaną przeznaczone na szereg różnego rodzaju zadań, w tym między innymi na wykonanie podziemnych pojemników na odpady komunalne, modernizację i rozbudowę obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, przebudowę i budowę ulicy Altanowej, przebudowę ulicy Marszałka Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków, a także kontynuację projektów już rozpoczętych, np. remont konserwatorski Placu M. Stefanidesa, Pl. Wolności, Rewitalizacja Starego Miasta, „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu” czy projekt pn „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość”. W planie zadań inwestycyjnych znalazły się również nowe projekty takie jak m.in. : „ Wspólna historia dwóch miast- Tarnopola i Zamościa”, „Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej”, „Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego”, wykonana zostanie również gruntowana modernizacja Przedszkoli Nr 10, 14, 15.

– „ Chcemy maksymalnie wykorzystać szansę, przed którą stoi nasze miasto. Musimy zabezpieczyć środki finansowe na wkład własny do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa. Efekty tych działań już widać – główne ulice w mieście i nowo budowane na osiedlach mają jasne, energooszczędne oświetlenie LED. Odnowiliśmy poprzez termomodernizację prawie wszystkie szkoły i przedszkola. Zakończył się remont Rotundy. Przypomnę, że trwają prace przy Zalewie Miejskim, Zamojskim Domu Kultury, Akademii Zamojskiej, ZOO czy ul. Łukasińskiego z Placami M. Stefanidesa i Wolności. Do tego, za kilka miesięcy czeka nas ogromne przedsięwzięcie związane z przebudową Drogi Krajowej 74, ulic Piłsudskiego, Szczebrzeskiej, Altanowej aż do Lipskiej, rewitalizacja części Starego Miasta. Miasto się zmienia i to po nas zostanie na wiele lat. Są to zadania o wartości setek milionów złotych i zapewniam, że nie bylibyśmy w stanie zrealizować tych inwestycji bez emisji obligacji w celu uzupełnienia ogromnego wsparcia ze środków zewnętrznych”- wyjaśnia Zastępca Prezydenta Piotr Zając.

W przyszłorocznym budżecie zapisano również środki m.in. na realizację kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, który jest realizowany w Zamościu od 2014 roku.

źródło: UM Zamość

Poprzedni artykułZespół „Ale Cantare” wyśpiewał pierwszą nagrodę na ogólnopolskim konkursie
Następny artykułStowarzyszenie “Krok za Krokiem” poszukuje pracownika na stanowisko Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments