Przed nami budżetowa sesja Rady Miasta

0
494
zdjecie ilu

Zamojscy radni na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta, uchwalą budżet miasta na 2021 rok. Sesja budżetowa odbędzie się 29 grudnia 2020, godz. 13:00 w trybie zdalnym.

W porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.

9. Przedstawienie projektu Wieloletniej prognozy finansowej,

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wieloletniej prognozy finansowej.

11. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 9 i dyskusja nad pkt 9.

12. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Przedstawienie projektu Budżetu Miasta Zamość na rok 2021.

14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.

15. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 13 i dyskusja nad pkt 13,

16. Uchwalenie Budżetu Miasta Zamość na rok 2021.

17. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

18. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji dotyczącej wniosku o uwzględnienie w planach inwestycyjnych Miasta Zamość budowy 1200 m. b. utwardzonej nawierzchni drogi należącej do Miasta Zamość, usytuowanej na działce 243/31 oraz zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych na ten cel,

2) zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miasta Zamość na 2021 r.,

3) przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Miasta Zamość na 2021 r.,

4) zatwierdzenia wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w zakresie przyznawania stypendiów sportowych za 2019 rok,

5) wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość,

6) przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zamość do roku 2030,

7) zmiany uchwały nr XIX/321/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,

8) likwidacji Rodzinnego Domu dla Dzieci w Zamościu,

9) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zamość,

10) przyjęcia Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – invitro dla mieszkańców Miasta Zamość.

19. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

20. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

21. Interpelacje i zapytania.

22. Komunikaty i informacje.

23. Zamknięcie obrad.

Poprzedni artykułZAMOŚĆ: Orszak Trzech Króli w zmienionej formule [PROGRAM]
Następny artykułMDK Zamość zaprasza na “Ferie w koronie”
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments