GAIA

1 stycznia 2021 rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2020. O stypendia mogą ubiegać się sportowcy do 27. roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można składać do 31 stycznia 2021 roku.

– Zapraszam i zachęcam do składania wniosków. Zależy nam, Samorządowi Województwa Lubelskiego, na wspieraniu młodych, utalentowanych sportowców z regionu – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego może być przyznane osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione warunki:

1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:

  • zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich/ igrzyskach paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach
    i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich.

2)  w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27 roku życia;

3) uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;

4) zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do  udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;

5) zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;

6) na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.

Wnioski o przyznanie stypendium w imieniu zawodników składają: kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun; właściwe kluby, związki sportowe. Wnioski będą rozpatrzone do dnia 31 marca 2021 roku.

Kwoty stypendiów są uzależnione od osiągniętych wyników sportowych (szczegóły w dokumencie: https://promocja.lubelskie.pl).

Wnioski można składać osobiście Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego oraz wymagane formularze są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, oraz stronie internetowej Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki.

materiał nadesłany

- reklama-
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ryszard

Gdzie w ogłoszeniu wyczytaliście że stypendia są dla członków lubelskich klubów i stowarzyszeń. SĄ DLA MIESZKAŃCÓW LUBELSZCZYZNY. Kluby co najwyżej mogą zgłosić kandydatów. Pozdrawiam