- reklama-

– Hrubieszów jest ostatnim miastem powiatowym na Lubelszczyźnie, które nie miało dotychczas krytego basenu, z którego mieszkańcy mogliby korzystać – mówił wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin podczas wizyty w Hrubieszowie. Przekazując burmistrz miasta Marcie Majewskiej promesę na dofinsowanie inwestycji w wysokości 2,5 mln zł z ogólnej rezerwy budżetowej na 2020 rok, zapewniał o dalszym wsparciu dla miasta.

W wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa.

Wsparcie dotyczy dofinansowania zadania „Budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2”. Koszt przedsięwzięcia to ponad 24 mln zł, w tym 7 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Będzie to kryta pływalnia składająca się z hali basenowej oraz strefy wejściowej z szatniami, małą gastronomią i węzłami sanitarnymi, a także niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i administracyjno-biurowymi. W hali basenowej znajdzie miejsce basen pływacki i do nauki pływania, basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci oraz saunarium. Obiekt posiadać będzie własną kotłownię gazową i zasilany będzie w energię elektryczną z wbudowanej stacji transformatorowej. Funkcjonował będzie w oparciu o własne przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i energii elektrycznej. Zakłada się też wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła w postaci paneli solarnych zainstalowanych na dachu hali basenowej, a w kotłowni przewidziano możliwość zainstalowania w przyszłości gazowego monobloku kogeneracyjnego.
W sprawie jej wyglądu na początku ubiegłego roku wypowiedzieli się mieszkańcy w czasie konsultacji społecznych. Do wyboru były dwie koncepcje. Później miasto szukało firmy zainteresowanej wykonaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę i ubiegania się o środki zewnętrzne. Projekt ostatecznie został złożony przez samorząd do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które w grudniu 2018 roku go zaakceptowało i zapewniło dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planowany termin zakończenia budowy pływalni szacuje się na początku marca 2022 roku.
źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments