GAIA

W tym roku, już po raz kolejny, najlepsi uczniowie I Liceum w Zamościu otrzymali wyjątkowe wsparcie finansowe – stypendium, którego patronem jest wieloletni Dyrektor Szkoły Bolesław Hass. Warto zaznaczyć, że stypendium to otrzymują uczniowie już od pierwszej klasy –  za osiągnięcia w szkole podstawowej.

Na czele listy stypendystów znaleźli się: uczeń klasy drugiej – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Multitest z chemii i finalista Wojewódzkiego Konkursu „Z chemią za Pan brat” oraz uczennica klasy trzeciej – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ w Krakowie i Wojewódzkiego Konkursu „Z chemią za Pan brat”, a także finaliści Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Historycznej, konkursów informatycznych, uczniowie klas pierwszych – finaliści konkursów kuratoryjnych, utalentowani sportowcy i muzycy oraz społecznicy. Dzięki uzyskiwanemu co miesiąc, przez cały rok szkolny, dofinansowaniu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i talenty.

Stypendium ufundował pan Bogusław Hass prezes Spółki BETASOAP w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego uzdolnionych uczniów I LO i jest przyznawane od 2013 roku.  Warunkiem uzyskania stypendium są osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. Stypendium ma też działanie motywacyjne, jest bowiem pewnym zobowiązaniem wobec pamięci długoletniego Dyrektora I LO – człowieka całym sercem oddanego Szkole i młodzieży.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments