GAIA

Przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach powstanie sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji od Ministerstwa Sportu.

Gmina Zamość w marcu 2020 r. złożyła do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Sportowa Polska. Całkowita wartość projektu 5 473 325,00 zł, wnioskowana dotacja 2 736 662,00 zł. Wniosek Gminy Zamość został pozytywnie oceniony przez Zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i uzyskał wnioskowaną dotację.
Aktualnie Gmina Zamość jest na etapie podpisywania z Ministerstwem Sportu umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach projektu planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach o wymiarach 18 x 36 m, wysokość od 7,60 – 8,85 m wraz z zapleczem zlokalizowanym na dwóch poziomach. Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej będzie wynosić 1182,20 m2.

Na parterze planowane są przebieralnie, natryski i WC, gabinet wychowania fizycznego z węzłem sanitarnym, WC z natryskiem dla osób niepełnosprawnych, magazyn sprzętu sportowego. Na piętrze sala do gimnastyki z zapleczem sanitarno – higienicznym (przebieralnia, WC, natrysk), ponadto WC ogólnodostępne i szatnia. Przy sali sportowej (w łączniku) dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne, których wykorzystanie zwolni miejsce dla przedszkola. Obiekt będzie przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez zewnętrzną pochylnię. Prace budowlane planowane są na lata 2021 – 2022.

W 2016 r. obiekt szkoły został częściowo rozbudowany. Inwestycją lat 2015-2016 objęto wykonanie klatki schodowej, pięciu dodatkowych sal lekcyjnych, pomieszczeń: administracyjnego, magazynowego, konserwatorskiego, szatni, kotłowni, świetlicy, sali gimnastyki korekcyjnej i sanitariatów. Budynek dostosowano do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wyposażono w nowy sprzęt i meble. Koszt wykonanych wówczas prac budowlanych to kwota 1 851 041 zł, w całości sfinansowanych ze środków własnych Gminy. W sierpniu 2019 r. w ramach posiadanego pozwolenia na budowę wykonany został parking przy szkole.

źródło: Urząd Gminy Zamość

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments