GAIA

Dzięki zdobytym 7,3 milionom złotych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Zamojski w dniu 20 października 2020r., oddał do użytku kolejne 13 kilometrów zmodernizowanych dróg:

  • drogi powiatowej nr 3257L Pniówek – Ruszów – Wierzbie – Łabunie

Droga długości ok. 6 km łączy gminy: Zamość i Łabunie, a poprzez drogę krajową 17 zapewnia ponadlokalne połączenie powiatów: zamojskiego i tomaszowskiego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 8 030 954,76 zł, z czego dofinansowanie ze środków programu FDS – 4 818 572,00 zł; Budżetu powiatu zamojskiego – 1 687 786,76 zł; dotacji samorządu Gminy Łabunie – 1 524 596,00 zł

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim.

  • drogi powiatowej nr 3216L Złojec – Wielącza

Ciąg drogowy długości ok. 7 km poprzez bezpośrednie połączenie drogi wojewódzkiej nr 837 z drogą krajową nr 74, zapewnia spójny i funkcjonalny układ komunikacyjny. Łączy dwie gminy: Nielisz i Szczebrzeszyn, umożliwiając szybki dostęp mieszkańcom do siedzib gmin i Miasta Zamość.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 4 122 658,58 zł, z czego dofinansowanie ze środków programu FDS – 2 473 595,00 zł;  Budżetu powiatu zamojskiego – 947 264,58; dotacji samorządów Gmin:  Szczebrzeszyna – 541 799,00 zł oraz Nielisza – 160 000,00 zł

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu.

Całkowita wartość robót wyniosła ponad 12,1 mln zł.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Pani Ala Kołodziejczyk – Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego, Pan Henryk Matej – Burmistrz Szczebrzeszyna, Pan Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz, Pan Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie, Pani Maria Loc – Oczkoś – Radna Rady Powiatu w Zamościu, Małgorzata Soboń – Radna Rady Powiatu w Zamościu, Pan Piotr Kuter – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu oraz mieszkańcy gminy.

Ponadto w dniu 16 października br. odebrano 8 kilometrów przebudowanej drogi powiatowej relacji: Wólka Orłowska – Skierbieszów, zrealizowanej także z dofinansowaniem trzeciej edycji FDS oraz PROW (2014-2020).

źródło: Powiat zamojski

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments