GAIA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 10 marca 2020 r. na „Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość.

Stowarzyszanie Kultura dla Zamościa, ul Partyzantów 13, 22-400 Zamość (nazwa organizacji pozarządowej)> Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca ,,Zamojszczyzna” (zadanie publiczne wskazane w ofercie)> 6 500 zł (przyznana kwota dotacji).

zamosc.pl

za Przyznano dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca ,,Zamojszczyzna''
ZPiT „Zamojszczyzna”
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments