ZAMOŚĆ: Zapytaj o przebudowę obwodnicy

0
2440
zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Osoby zainteresowane przebudową drogi krajowej nr 74 w dniach 29-30 września 2020r. będą mogły zapoznać się z dokumentacją projektową, a także uzyskać dodatkowe informacje od projektanta oraz dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich.

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych w godzinach 15:00 – 18:00 do swojej siedziby przy ul. Kilińskiego 86.

Inwestycja polega na przebudowie drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość). W ramach prac zostanie wykonana nowa dwujezdniowa droga z pasem zieleni rozdzielającym jezdnie.

Na ulicy Szczebrzeskiej pojawi się czerwony, środkowy pas służący do bezkolizyjnych skrętów w lewo. Przebudowane zostaną wszystkie istniejące zjazdy indywidualne i publiczne. Zaplanowano budowę chodników z nawierzchnią z płytek betonowych, a także ścieżek rowerowych z masy asfaltowej. Przed przejściami dla pieszych będzie ułożona nawierzchnia antypoślizgowa, a same przejścia zyskają aktywne oznakowanie.  

Na skrzyżowaniu ul. Szczebrzeskiej z ul. Błonie i Szkolną zaplanowano przebudowę sygnalizacji świetlnej, by usprawnić ruch w tym miejscu.

Skrzyżowania leżące w ciągu drogi, zostaną przebudowane, ronda pojawią się w następujących lokalizacjach:

– Al. 1-go Maja – Dzieci Zamojszczyzny

– Dzieci Zamojszczyzny – Okrzei – Włościańska

– Dzieci Zamojszczyzny – Sadowa

– Dzieci Zamojszczyzny – Szczebrzeska – Śląska.

Oprócz prac związanych z branżą drogową, w ramach inwestycji zostanie wykonane odwodnienie ulicy z uwzględnieniem terenów do niej przyległych. Projekt zakłada również wymianę oświetlenia ulicznego i wykonanie nasadzeń drzew, które będą pełnić funkcję naturalnych ekranów akustycznych.  

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments