Jest wolny etat w Urzędzie Miasta.

0
2107
- reklama-

Prezydent Miasta Zamość ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zamość. Poszukiwana jest osoba na stanowisko inspektor ds. sportu w Wydziale Kultury i Sportu. Pracownik zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania to m.in.: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letni staż pracy, a także znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawa z nim związanych w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo zamówień Publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, znajomości statutu Miasta i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zamość.

Do zadań inspektora ds. sportubędzie należało m.in.: opracowywanie planów i programów rozwoju sportu w mieście, koordynacja ich wdrażania; koordynowanie działań w zakresie sportu, opracowywanie kalendarza imprez sportowych i monitorowanie jego realizacji; realizacja zadań w dziedzinie promocji miasta poprzez sport.

Oferty można składać do 28 września 2020r.

Pełen zakres obowiązków pracownika na stanowisku inspektor ds. sportu i szczegóły dot. naboru można znaleźć, klikając TUTAJ.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments