Zamość najzamożniejszym miastem. [RANKING BOGACTWA SAMORZĄDÓW 20′ PISMA „WSPÓLNOTA”]

0
805

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, jak co roku opublikowało ranking najzamożniejszych polskich samorządów: miast województw, powiatów i gmin. Zestawienie dotyczy roku 2019. Zamość uplasował się na miejscu 11 w kategorii miast na prawach powiatu. W stosunku do roku wcześniejszego, awansował więc o 3 oczka. Co więcej, jak wynika z rankingu – Zamość jest najbogatszym miastem w województwie lubelskim.  

Jak obliczyli autorzy zestawienia – dochód na jednego mieszkańca Zamościa wynosi 5151,86 zł. To najwyższy dochód per capita, czyli na osobę wśród wszystkich miast w woj. lubelskim w 2019 r.

Lublin w kategorii miast wojewódzkich zajął 13 pozycję z dochodem na mieszkańca w wysokości 5080,66 zł na osobę.Biała Podlaska w zestawieniu miast na prawach powiatu uplasowała się na 33 pozycji z dochodem 4452 zł, tuż za nią – na 34. miejscu, jest Chełm z wynikiem 4431 zł. na mieszkańca.

Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu („zamożność”).

– Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – tłumaczą prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, autorzy rankingu.

Cały ranking znajdziecie TUTAJ: RANKING „WSPÓLNOTY”

zrzut ekranu 2020 07 31 o 10 29 16 Zamość najzamożniejszym miastem. [RANKING BOGACTWA SAMORZĄDÓW 20' PISMA "WSPÓLNOTA"]
ŹRÓDŁO: „WSPÓLNOTA”
ŹRÓDŁO: "WSPÓLNOTA"
ŹRÓDŁO: „WSPÓLNOTA”
- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments