Tak wygląda służba oddziału prewencji policji – film i zdjęcia

0
1187
- reklama-

Oddział Prewencji Policji w Lublinie to wyspecjalizowana komórka naszej formacji, która zajmuje się dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Lubelski Oddział Prewencji liczy ponad 200 funkcjonariuszy. To policjanci, których każdego dnia można spotkać na ulicach. Bez nich nie może odbyć się żadne ważne wydarzenie w naszym województwie wymagające zabezpieczenia ze strony policji. Bardzo często mundurowi wspomagają pracę policjantów z komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu, a także funkcjonariuszy z innych części Polski.

Policjanci z Oddziału Prewencji z tarczami w kaskach ćwiczą na poligonie.

Na przestrzeni minionych 101 lat wiele się zmieniło. Żyjemy w innych czasach, w innej epoce społecznej, technologicznej i historycznej. Nasza formacja stała się nowoczesna, dobrze wyposażona i profesjonalnie przygotowana do ochrony bezpieczeństwa Polaków. To co od początków funkcjonowania naszej służby pozostało niezmienne i przyświeca policjantom podczas realizacji codziennych zadań to wypełnienie policyjnej roty. Służba w Policji to  nie tylko powołanie, ale także szlachetna misja wymagająca poświęcenia i oddania drugiemu człowiekowi.

Policjanci z Oddziału Prewencji na służbie.

Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej, kontrterrorystycznej  oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.  W 101. rocznicę powstania Policji Państwowej chcemy Państwu przybliżyć garnizon i pracę lubelskich policjantów.

Policjanci z Oddziału Prewencji strzelają z broni do tarcz.

Oddział Prewencji Policji w Lublinie to wyspecjalizowana komórka naszej formacji, która zajmuje się dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Lubelski Oddział Prewencji liczy ponad 200 funkcjonariuszy. To policjanci, których każdego dnia można spotkać na ulicach. Bez nich nie może odbyć się żadne ważne wydarzenie w naszym województwie wymagające zabezpieczenia ze strony policji.  Bardzo często  mundurowi wspomagają pracę policjantów z komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu, a także funkcjonariuszy  z innych części Polski.

Mundurowi z OPP wykonują zadania związane z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Biorą udział w pościgach za niebezpiecznymi przestępcami, zajmują się ochroną porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.

68 151016 g Tak wygląda służba oddziału prewencji policji - film i zdjęcia

Do ich zadań należy również ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw, podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych lub rozrywkowych. Przywracają porządek  w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa. Wykonują również zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy.

R.L.R.

Źródło: KMP Lublin

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments