Oferty pracy z PUP w Zamościu

0
306

Oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Oferowane stanowisko: Brukarz
Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej
Oferowane stanowisko: Brygadzista – majster zespołu odzieżowego
Zakres obowiązków: Nadzór nad produkcją odzieży.
Oferowane stanowisko: Cieśla
Zakres obowiązków: Szalowanie, betonowanie
Oferowane stanowisko: Elektryk
Zakres obowiązków: – wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem,
– wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektrycznych,
– prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym
Oferowane stanowisko: Elektryk
Zakres obowiązków: – wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem,
– wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektrycznych,
– prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym
Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta
Zakres obowiązków: Fizjoterapia po zabiegach operacyjnych, artroskopia.
Oferowane stanowisko: Fryzjer
Zakres obowiązków: Wykonywanie wszystkich zabiegów związanych z zawodem fryzjerki.
Oferowane stanowisko: Gospodarz terenu
Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na przydzielonych terenach
Oferowane stanowisko: Inspektor nadzoru
Zakres obowiązków: Sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiajacym,
kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiazującym harmonogramem budowy,
przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
rozliczanie robót pod względem finansowym,
udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiazujacymi przepisami w danej branży,
archiwizacja dokumentacji, bezpośrednia obsługa klientów.
Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy
Zakres obowiązków: Nauka kursantów w zakresie nauki jazdy.
Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT
Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym
Oferowane stanowisko: Instruktor zawodu reintegracji zawodowej warsztatu gastronomiczno-opiekuńczego
Zakres obowiązków: PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW, KONTROLOWANIE STANÓW, MAGAZYNOWANIE, PRZYGOTOWYWANIE LIST ZAKUPÓW, ZAMÓWIEŃ.
Oferowane stanowisko: Kelner
Zakres obowiązków: Przyjmowanie zamówień, obsługa klienta.
Oferowane stanowisko: Kierowca – kurier
Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek kurierskich do klienta na terenie powiatu zamojskiego.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie pow. zamojskiego
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego C+E
Zakres obowiązków: Transport towarów po terenie kraju.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym
Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec
Oferowane stanowisko: Kierowca/robotnik gospodarczy
Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku i czystości na terenie obieku, wykonywanie prostych prac naprawczych, pomoc w cateringu.
Oferowane stanowisko: Kierowca-zaopatrzeniowiec
Zakres obowiązków: Dowożenie towarów do klientów.
Oferowane stanowisko: Kierownik działu drzwi i podłogi
Zakres obowiązków: Sporządzanie zamówień i umów, doradztwo indywidualne w doborze asortymentu.
Oferowane stanowisko: Konstruktor
Zakres obowiązków: Wykonywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych.
Oferowane stanowisko: Konstruktor/technolog
Zakres obowiązków: Tworzenie dokumentacji, opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych, kalkulacja kosztów, programowanie maszyn CNC.
Oferowane stanowisko: Księgowa
Zakres obowiązków: Prowadzenie rejestru przychodów i kosztów podatkowych, rozliczanie podatników VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie oraz księgowanie dokumentów, pełna księgowość.
Oferowane stanowisko: Kucharz
Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw.
Oferowane stanowisko: Kucharz
Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków według karty menu
Oferowane stanowisko: Logopeda/neurologopeda/surdologopeda
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć i terapii legopedycznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
Oferowane stanowisko: Magazynier
Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek towarów. Prace magazynowe.
Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca
Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.
Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca
Zakres obowiązków: Obsługa magazynu i dostawa towaru.
Oferowane stanowisko: Magazynier/sprzedawca
Zakres obowiązków: – obsługa klientów,
– przygotowanie towaru do wysyłki,
– rozładunek/załadunek towaru,
– prace porządkowe
Oferowane stanowisko: Malarz/gipsiarz
Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane (malowanie, gipsowanie). Miejsce wykonywania pracy – Łęczna
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych
Zakres obowiązków: Naprawa i serwis samochodów ciężarowych.
Oferowane stanowisko: Mistrz produkcji/usług chłodniczych
Zakres obowiązków: – wykonywanie czynności związanych z oceną jakościową, ilościową przyjmowanego surowca oraz klasyfikacja,
– nadzór nad produkcją i przerobem przyjmowanego surowca, również praca w temperaturze ujemnej,
– nadzór nad prawidłowym przechowywaniem przyjętego surowca w komorach chłodniczych oraz prawidłowa dokumentacja przyjęcia i wydania towaru z magazynu,
– organizacja pracy podległych pracowników
Oferowane stanowisko: Młodszy opiekun
Zakres obowiązków: Opieka nad mieszkankami domu pomocy społecznej, wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego.
Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Zakres obowiązków: Wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych. Montaż instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjne i CO.
Przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych.
Oferowane stanowisko: Monter mebli
Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych
Oferowane stanowisko: Monter urządzeń energetyki odnawialnej
Zakres obowiązków: Montaż paneli fotowoltaicznych.
Oferowane stanowisko: Murarz
Zakres obowiązków: Prace murarskie
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie obróbki ręcznej i mechanicznej metali oraz połaczeń nierozłącznych
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel przedmiotów zawodowych – informatycznych
Zakres obowiązków: Praca nauczyciela przedmiotów zawodowych – informatycznych w szkole ponadpodstawowej. Prowadzenie lekcji przedmiotów zawodowych. Udział w radach pedagogicznych, prowadzenia dokumentacji nauczania.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel w przedszkolu
Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi, prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizowanie uroczystości.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Zakres obowiązków: Wspomaganie pracy nauczyciela, zajęcia z 4 letnim dzieckiem, słabosłyszącym
Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Zakres obowiązków: Prowadzenie samodzielnej grupy w przedszkolu prywatnym max. do 16 dzieci, istnieje możliwość pomocy w zakwaterowaniu.
Oferowane stanowisko: Operator maszyn leśnych
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn, kierowanie samochodem ciężarowym, bieżąca konserwacja dbałość o sprzęt. Praca na terenie pow. zamojskiego
Oferowane stanowisko: Operator maszyn stolarskich
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn stolarskich
Oferowane stanowisko: Operator maszyn-prasy hydraulicznej
Zakres obowiązków: Obsługa pracy hydraulicznej, zakuwanie węży
Oferowane stanowisko: Operator pakowacz
Zakres obowiązków: -praca na linii produkcyjnej,
-obsługa jakości wyprodukowanych elementów
Oferowane stanowisko: Operator pras w produkcji drzewnej
Zakres obowiązków: Obsługa pras do produkcji drzewnej
Oferowane stanowisko: Operator urządzeń PSZOK
Zakres obowiązków: Odbieranie odpadów, prowadzenie ewidencji przywiezionych odpadów, utrzymanie porządku w miejscu pracy.
Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego
Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji
Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego
Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek towarów.
Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca
Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych.
Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca
Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych.
Oferowane stanowisko: Piekarz
Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.
Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna
Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu potraw, utrzymanie porządku w kuchni
Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna
Zakres obowiązków: Przygotowanie posiłków, dobór składników, przygotowywanie półproduktów oraz produktów do obróbki, obsługa urządzeń kuchennych.
Oferowane stanowisko: Pomocniczy pracownik produkcji
Zakres obowiązków: Pomoc w obróbce stali nierdzewnej i kwasoodpornej, pomoc przy spawaniu, ogólne prace pomocnicze.
Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik budowlany
Zakres obowiązków: Pomoc w pracach budowlanych, tynkowanie, malowanie, roboty wykończeniowe.
Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik budowlany
Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane. Miejsce wykonywania pracy – Łęczna
Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza
Zakres obowiązków: Pomoc przy produkcji oraz montaż schodów i drzwi u klienta.
Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy
Zakres obowiązków: Praca biurowa, obsługa komputera
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy
Zakres obowiązków: Obsługa klienta oraz korespondencji, wystawianie faktur.
Oferowane stanowisko: Pracownik dociepleń budynków
Zakres obowiązków: Prace przy docieplaniu budynków.
Oferowane stanowisko: Pracownik ds imprez rozrywkowych
Zakres obowiązków: Organizacja i prowadzenie imprez rozrywkowych z wykorzystaniem sprzętu wideo
Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny
Zakres obowiązków: Czyszczenie upraw, dbanie o poprawę jakości drzewek w Lasach Państwowych. Pracodawca zapewnia dojazd do miejsca wykonywania pracy.
Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny – konserwator
Zakres obowiązków: Wykonywanie drobnych napraw, remontów, konserwacji sprzętu.
Oferowane stanowisko: Pracownik leśny/pilarz
Zakres obowiązków: Praca przy wycince drzew i krzewów przy liniach energetycznych. Praca na terenie pow. zamojskiego
Oferowane stanowisko: Pracownik myjni
Zakres obowiązków: Mycie ręczne samochodów osobowych i ciężarowych
Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony
Zakres obowiązków: Dozorowanie obiektu, ochrona osób i mienia. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa.
Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany
Zakres obowiązków: Prace na budowie.
Oferowane stanowisko: Pracownik socjalny
Zakres obowiązków: Pracownik w Domu Pomocy Społecznej
Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy działu windykacji
Zakres obowiązków: początkowo umowa na okres próbny (3 miesiące)
pozyskiwanie kontrahentów
prowadzenie rozmów handlowych
sporządzanie umów i ofert
praca w terenie (województwo)
mile widziana osoba z wykształceniem wyższym prawniczym, ekonomicznym, administracyjnym
4.000,00 brutto + prowizja
Oferowane stanowisko: Psycholog
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć i terapii psychologicznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
Oferowane stanowisko: Psycholog
Zakres obowiązków: Bezpośrednia praca z osobami niepełnosprawnymi, rozmowy indywidualne, spotkania grupowe. Koordynacja zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. prowadzenie dokumentacji, indywidualny plan wsparcia mieszkańców.
Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany
Zakres obowiązków: Wykonywanie pomocniczych prac budowlanych
Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny
Zakres obowiązków: Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna
Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy
Zakres obowiązków: Prace porządkowe. Praca na terenie pow. zamojskiego
Oferowane stanowisko: Serwisant
Zakres obowiązków: Serwis i naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna urządzeń grzewczych i OZE.
Oferowane stanowisko: Serwisant
Zakres obowiązków: Serwis sprzętu AGD
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. AKPiA aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
Zakres obowiązków: – administracja i nadzór oraz rozwój przemysłowych systemów AKPiA oczyszczalni ścieków,
– analiza i rozwiązanie problemów związanych z AKPIA /mile widziane informatycznych,
– współpraca z przedstawicielami producentów sprzętu w zakresie jego naprawy, serwisowania, wymiany, modernizacji,
– usuwanie awarii natury AKPiA /mile widziana również informatycznych,
– tworzenie i utrzymanie dokumentacji,
– znajomość produktów firmy SIEMENS, E+H, HACH,
– znajomość programu narzędziowego SCADA
Oferowane stanowisko: Spedytor
Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.
Oferowane stanowisko: Sprzątaczka
Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.
Oferowane stanowisko: Sprzątaczka
Zakres obowiązków: Sprzątanie powierzchni w obiekcie
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo – przemysłowy
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, metkowanie, przyjęcie towaru.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Sprzedaż materiałów budowlanych, farb, narzędzi, obsługa klienta.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż towaru
Oferowane stanowisko: Stażysta w dziale utrzymania ruchu
Zakres obowiązków: – udział w przeprowadzaniu analiz niezawodnościowych,
– określanie przyczyn źródłowych awarii
– zapoznanie z planowaniem i organizacją prac w UR
Oferowane stanowisko: Technolog – operator maszyn do obróbki skrawaniem
Zakres obowiązków: Programowanie maszyn CNC, opracowanie technologii skrawania, obsługa maszyn typu CNC.
Oferowane stanowisko: Tokarz – frezer
Zakres obowiązków: Obróbka skrawaniem, montaż elementów metalowych.
Oferowane stanowisko: Zbrojarz
Zakres obowiązków: Wykonywanie zbrojeń, montowanie szkieletów zbrojeniowych zgodnie ze sztuką budowlaną, prace budowlane na terenie miasta.
Poprzedni artykułNietrzeźwa 58-latka podróżowała z 14-letnią dziewczynką
Następny artykułBezpłatne szkolenia + stypendium: cukiernik, kucharz, blacharz i inne
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments