Mnóstwo nowych ofert pracy w Zamościu i okolicy

0
129

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert szukajcie w: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta

Zakres obowiązków: Sporządzanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci elektroenergetycznych SN i NN, wspieranie projektanta w zakresie realizacji zadań projektowych, prowadzenie uzgodnień związanych z realizacją dokumentacji projektowej.

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta

Zakres obowiązków: Prace przy pracach związanych z projektowaniem sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Przygotowywanie dokumentacji dot. opracowania koncepcji projektów budowlanych w branży sanitarnej, kompletowanie i składanie dokumentacji, obsługa urządzeń biurowych.

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej

Oferowane stanowisko: Cieśla

Zakres obowiązków: Szalowanie, betonowanie

Oferowane stanowisko: Doradca techniczno-handlowy

Zakres obowiązków: -aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
-utrzymywanie trwałych relacji z dotychczasowymi klientami,
-sporządzanie ofert i wycen instalacji fotowoltaicznych,
-prezentowanie produktów i usług,
-doradztwo techniczne,
-podpisywanie umów z klientami

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: – wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem,
– wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektrycznych,
– prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym

Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta

Zakres obowiązków: Fizjoterapia po zabiegach operacyjnych, artroskopia.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Wykonywanie wszystkich zabiegów związanych z zawodem fryzjerki.

Oferowane stanowisko: Higienistka stomatologiczna

Zakres obowiązków: Pomoc przy zabiegach stomatologicznych.

Oferowane stanowisko: Inspektor nadzoru

Zakres obowiązków: Sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
rozliczanie robót pod względem finansowym,
udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
archiwizacja dokumentacji, bezpośrednia obsługa klientów.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy

Zakres obowiązków: Nauka kursantów w zakresie nauki jazdy.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Instruktor zawodu reintegracji zawodowej warsztatu gastronomiczno-opiekuńczego

Zakres obowiązków: PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW, KONTROLOWANIE STANÓW, MAGAZYNOWANIE, PRZYGOTOWYWANIE LIST ZAKUPÓW, ZAMÓWIEŃ.

Oferowane stanowisko: Kasjer walutow

Zakres obowiązków: Kupno i sprzedaż walut obcych.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klientów

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Przyjmowanie zamówień, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kelner/barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta w restauracji

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Transport AGD i mebli do klienta na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca – kurier

Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek kurierskich do klienta na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek kurierskich do klienta na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego C+E

Zakres obowiązków: Transport towarów po terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca w transporcie międzynarodowym

Zakres obowiązków: Transport towarów w ruchu międzynarodowym

Oferowane stanowisko: Kierowca zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Odpowiedzialny za dostarczanie na miejsce wykonywania usług/zleceń

Oferowane stanowisko: Kierowca-zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Dowożenie towarów do klientów.

Oferowane stanowisko: Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

Oferowane stanowisko: Konserwator oczyszczalni ścieków

Zakres obowiązków: Konserwacja i przegląd urządzeń na oczyszczalni ścieków. Sprawdzanie drożności, udrażnianie sieci i studzienek kanalizacyjnych. Prace na oczyszczalni, prasowanie osadu.

Oferowane stanowisko: Konstruktor

Zakres obowiązków: Wykonywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych.

Oferowane stanowisko: Konstruktor/technolog

Zakres obowiązków: Tworzenie dokumentacji, opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych, kalkulacja kosztów, programowanie maszyn CNC.

Oferowane stanowisko: Konsultant telefoniczny/telemarketer

Zakres obowiązków: Umawianie telefoniczne klientów na spotkanie, telefoniczna obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Księgowa

Zakres obowiązków: Prowadzenie rejestru przychodów i kosztów podatkowych, rozliczanie podatników VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie oraz księgowanie dokumentów, pełna księgowość.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw. 

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek towarów. Prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Obsługa magazynu i dostawa towaru.

Oferowane stanowisko: Magazynier/sprzedawca

Zakres obowiązków: – obsługa klientów,
– przygotowanie towaru do wysyłki,
– rozładunek/załadunek towaru,
– prace porządkowe

Oferowane stanowisko: Malarz/gipsiarz

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane (malowanie, gipsowanie). Miejsce wykonywania pracy – Łęczna

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Naprawa i serwis samochodów ciężarowych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych. Montaż instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjne i CO. Przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Monter urządzeń energetyki odnawialnej

Zakres obowiązków: Montaż paneli fotowoltaicznych.

Oferowane stanowisko: Murarz

Zakres obowiązków: Prace murarskie

Oferowane stanowisko: Nauczyciel doradztwa zawodowego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, wymiar czasu pracy 1/18.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z dziećmi 1 godzina tygodniowo

Oferowane stanowisko: Nauczyciel fizyki 

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć w szkole podstawowej, wymiar czasu pracy 4/18.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel geografii

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z geografii w szkole podstawowej, wymiar czasu pracy 5/18

Oferowane stanowisko: Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć w szkole podstawowej, wymiar czasu pracy 11/18.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka hiszpańskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka hiszpańskiego w wymiarze 11h/tyg

Oferowane stanowisko: Nauczyciel matematyki

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z matematyki w liceum niepublicznym w wymiarze 8h/tyg

Oferowane stanowisko: Nauczyciel pedagogiki

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć jako pedagog w szkole podstawowej i przedszkolu, wymiar czasu pracy 4/22

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – Instruktor nauki jazdy kat. B i C

Zakres obowiązków: Nauka jazdy w kategoriach B i C

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu

diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie obróbki ręcznej i mechanicznej metali oraz połaczeń nierozłącznych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel przedmiotów zawodowych – informatycznych

Zakres obowiązków: Praca nauczyciela przedmiotów zawodowych – informatycznych w szkole ponadpodstawowej. Prowadzenie lekcji przedmiotów zawodowych. Udział w radach pedagogicznych, prowadzenia dokumentacji nauczania.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel w przedszkolu

Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi, prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizowanie uroczystości.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zakres obowiązków: Prowadzenie samodzielnej grupy w przedszkolu prywatnym max. do 16 dzieci, istnieje możliwość pomocy w zakwaterowaniu.

Oferowane stanowisko: Operator koparki

Zakres obowiązków: Obsługa koparki przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn leśnych

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn, kierowanie samochodem ciężarowym, bieżąca konserwacja dbałość o sprzęt. Praca na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Operator maszyn stolarskich

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn stolarskich

Oferowane stanowisko: Operator pakowacz

Zakres obowiązków: -praca na linii produkcyjnej,
-obsługa jakości wyprodukowanych elementów

Oferowane stanowisko: Operator pras w produkcji drzewnej

Zakres obowiązków: Obsługa pras do produkcji drzewnej

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń PSZOK

Zakres obowiązków: Odbieranie odpadów, prowadzenie ewidencji przywiezionych odpadów, utrzymanie porządku w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek towarów. 

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw, praca na kuchni w restauracji.

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Pomoc w pracach budowlanych, tynkowanie, malowanie, roboty wykończeniowe.

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane. Miejsce wykonywania pracy – Łęczna

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji i montażu schodów drewnianych. Praca na terenie powiatu.

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza

Zakres obowiązków: Pomoc przy produkcji oraz montaż schodów i drzwi u klienta.

Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy

Zakres obowiązków: Praca biurowa, obsługa komputera

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta oraz korespondencji, wystawianie faktur.

Oferowane stanowisko: Pracownik dociepleń budynków

Zakres obowiązków: Prace przy docieplaniu budynków.

Oferowane stanowisko: Pracownik ds imprez rozrywkowych

Zakres obowiązków: Organizacja i prowadzenie imprez rozrywkowych z wykorzystaniem sprzętu wideo

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Czyszczenie upraw, dbanie o poprawę jakości drzewek w Lasach Państwowych. Pracodawca zapewnia dojazd do miejsca wykonywania pracy.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny – konserwator

Zakres obowiązków: Wykonywanie drobnych napraw, remontów, konserwacji sprzętu.

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Dozorowanie obiektu, ochrona osób i mienia. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa. 

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace na budowie.

Oferowane stanowisko: Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: Pracownik w Domu Pomocy Społecznej

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy działu windykacji

Zakres obowiązków: początkowo umowa na okres próbny (3 miesiące)
pozyskiwanie kontrahentów
prowadzenie rozmów handlowych
sporządzanie umów i ofert
praca w terenie (województwo)
mile widziana osoba z wykształceniem wyższym prawniczym, ekonomicznym, administracyjnym
4.000,00 brutto + prowizja

Oferowane stanowisko: Recepcjonista – pracownik hotelu

Zakres obowiązków: Zakwaterowanie gości, udzielanie informacji w zakresie usług hotelowo-gastronomicznych.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie pomocniczych prac budowlanych

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Prace porządkowe. Praca na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Robotnik oczyszczania miasta

Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu na terenach miejskich. Koszenie trawników, wykaszanie chwastów na poboczach dróg, usuwanie śmieci z trawników, skwerów, parków, poboczy.

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Serwis i naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna urządzeń grzewczych i OZE.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. AKPiA aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Zakres obowiązków: – administracja i nadzór oraz rozwój przemysłowych systemów AKPiA oczyszczalni ścieków,
– analiza i rozwiązanie problemów związanych z AKPIA /mile widziane informatycznych,
– współpraca z przedstawicielami producentów sprzętu w zakresie jego naprawy, serwisowania, wymiany, modernizacji,
– usuwanie awarii natury AKPiA /mile widziana również informatycznych,
– tworzenie i utrzymanie dokumentacji,
– znajomość produktów firmy SIEMENS, E+H, HACH,
– znajomość programu narzędziowego SCADA

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych. 

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż produktów, przyjmowanie towaru.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo – przemysłowy

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, metkowanie, przyjęcie towaru.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż materiałów budowlanych, farb, narzędzi, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż farb i lakierów, podłóg, paneli i drzwi

Oferowane stanowisko: Stażysta w dziale utrzymania ruchu

Zakres obowiązków: – udział w przeprowadzaniu analiz niezawodnościowych,
– określanie przyczyn źródłowych awarii
– zapoznanie z planowaniem i organizacją prac w UR

Oferowane stanowisko: Stylistka paznokci

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, stylizacja paznokci

Oferowane stanowisko: Technolog – operator maszyn do obróbki skrawaniem

Zakres obowiązków: Programowanie maszyn CNC, opracowanie technologii skrawania, obsługa maszyn typu CNC.

Oferowane stanowisko: Termoizoler/robotnik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: -przygotowywanie ścian do przyklejenia styropianu,
-zaciąganie siatki,
-wyrównywanie ścian

Oferowane stanowisko: Tokarz – frezer

Zakres obowiązków: Obróbka skrawaniem, montaż elementów metalowych.

Oferowane stanowisko: Tokarz w metalu

Zakres obowiązków: Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia

Oferowane stanowisko: Zbrojarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie zbrojeń, montowanie szkieletów zbrojeniowych zgodnie ze sztuką budowlaną, prace budowlane na terenie miasta.

 

 

Poprzedni artykułOffroadowcy zrzucili się na sprzęt dla szpitala
Następny artykułNajnowsze oferty staży z PUP Zamość
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments