w , ,

Nowe drogi w Gminie Grabowiec i Gminie Sitno

fot. Powiat Zamojski
- reklama-
11 / 100 Punktacja SEO

7 lipca 2020 r. oficjalnie oddano do użytku kolejne 18,6 km dróg powiatowych przebudowanych z udziałem środków rządowych w ramach drugiej edycji Funduszu Dróg Samorządowych.

W spotkaniu udział wzięli: Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Bolesław Gzik -Wicewojewoda Lubelski, Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Sławomir Zawiślak – Poseł RP na Sejm oraz Krzysztof Gałaszkiewicz – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, a także Radni Rady Powiatu w Zamościu – Sławomir Kugiel, Krzysztof Kostrubiec, Janusz Brzozowski, Zenon Kupiec. Gospodarzami byli Wójt Gminy Grabowiec –Bartosz Popek i Wójt Gminy Sitno – Krzysztof Seń.

Odebrane drogi zrealizowane zostały w ramach dwóch zadań inwestycyjnych na przełomie 2019-2020:

  • Przebudowa dróg powiatowych nr 3241L Wolica Uchańska – Majdan Żukowski – Sitno w m. Rozdoły, Janówka, Kol. Sitno i nr 3244L Czołki – Kornelówka – dr. pow. 3241L w m. Czołki, Kornelówka, Kol. Sitno– ciąg drogowy długości łącznie 10,8 km stanowi dogodne połączenie 3 gmin: Miączyna, Sitna, Zamościa, umożliwiając szybki dostęp mieszkańcom do siedzib gmin wiejskich i poprzez DW 843 do Miasta Zamość i Miasta Chełm;

Całkowita wartość robót: 6.248.508,36 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu.

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska – Grabowiec Góra (etap II)– odcinek dł. ok. 7,8 km stanowiący kontynuację inwestycji, która w etapie pierwszym (2018r., dofinansowanie PROW 2014-2020) dotyczyła przebudowy początkowego odcinka Skierbieszów – Grabowiec. Razem wykonane zostało 14,8 km tej drogi. Przebudowana droga dzięki bezpośredniemu połączeniu z DW 843 stanowi ważny ciąg komunikacyjny łączący dwa sąsiednie powiaty: zamojski i hrubieszowski.

Całkowita wartość robót: 4.895.289,35 zł.

- reklama-

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik, Kolonia Sitno.

Zakres robót na ww. drogach obejmował m. in. wykonanie nowej nawierzchni, uformowanie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych i oczyszczenie przepustów, przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań, a także miejscowo chodnik przy drodze 3241L. W ramach projektu wykonana została również wymiana oznakowania pionowego, odtworzenie oznakowania poziomego oraz wprowadzono oznakowanie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem na najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych – po jednym na każdym zadaniu.

Całkowita wartość robót na zadaniach wyniosła ponad: 11,1 mln zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa: 6,1 mln zł.  W proces inwestycyjny włączyły się również Gminy, po terenie których przebiegają przedmiotowe drogi i współfinansowały zadania w latach: 2019-2020 w łącznych kwotach: gm. Grabowiec – ponad 1.101 tys. zł oraz gm. Sitno – ok. 1.406 tys. zł.

Z nowych nawierzchni korzystają mieszkańcy gmin: Miączyn, Sitno, Zamość, Skierbieszów i Grabowiec oraz liczni turyści odwiedzający Zamojszczyznę.

źródło, foto.: Powiat Zamojski

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Co myślisz?

Napisane przez Kurier Zamojski

zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Wyścig kolarski przejedzie przez nasz region. Szykują się utrudnienia!

potato 3440360 960 720 Zakupił przez internet telefon za ponad 1500 zł, zamiast niego dostał... ziemniaki.

Zakupił przez internet telefon za ponad 1500 zł, zamiast niego dostał… ziemniaki.