Są pieniądze dla przedsiębiorców z Zamościa i powiatu zamojskiego

0
450
fot. UM Zamość

Przedsiębiorcy z Zamościa i powiatu zamojskiego dostaną, z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości 19 700 000 zł – taką wiadomość podczas wizyty w Zamościu przekazał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

– Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przesunął 118 mln zł dla przedsiębiorców na dopłaty do pensji. Każde miejsce pracy w regionie lubelskim jest dla nas bardzo ważne, stąd taka decyzja. Jesteśmy trzecim województwem w Polsce (więcej środków wygospodarowały jedynie województwa Dolnośląskie i Śląskie) jeśli chodzi o wysokość tej kwoty – mówił wicemarszałek Mulawa.

Środki przeznaczone na ratowanie i utrzymanie miejsc pracy, trafią do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, który jest jednym z liderów w województwie lubelskim jeśli chodzi o szybkość realizowania wniosków złożonych przez przedsiębiorców.

– Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, dobrą- ponieważ nie mamy masowych zwolnień. Jeszcze do niedawna mieliśmy w Zamościu zarejestrowanych mniej bezrobotnych niż rok temu. Jest to przykład na to, że interwencją publiczną można dobrze działać na rynku pracy, i to należy podkreślić. Ekonomiści również mówią, że Polska jest przykładem na to, jak w tej nienormalnej na wolnym rynku, na rynkach światowych sytuacji, utrzymywać miejsca pracy- mówił prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

Starosta Zamojski Stanisław Grześko podziękował dyrekcji i pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu za sprawną obsługę interesantów i zachęcał przedsiębiorców do korzystania z oferowanego wsparcia.

– Wpłynęło do nas ponad 5, 5 tysięcy wniosków o mikropożyczki, które są zrealizowane prawie w 100 procentach, wypłaciliśmy 27 mln zł. Przyjęliśmy ponad  500 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników- to ponad 4 mln zł, ratowanie jednoosobowych działalności gospodarczych- wpłynęło ponad 900 wniosków, wypłaciliśmy ponad 1 mln 800 tys. złotych- informuje dyrektor PUP w Zamościu Marian Hawrylak.

 

WUP Lublin informuje:

W powiatowych urzędach pracy przedsiębiorcy mogą uzyskać dwa rodzaje wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej:

– mikropożyczki – 5 tys. dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców – w Lubelskim Powiatowe Urzędy Pracy wypłaciły 64,7 tys.  mikropożyczek na łączną kwotę 323,1 mln,

– dofinansowania do wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Społecznego- PUPy na terenie województwa lubelskiego podpisały umowy na objęcie wsparciem ponad 160 tys. osób.

Kto może skorzystać:

– mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm,

– przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników,

– organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spadek obrotów o minimum 30% – spowodowany epidemią COVID-19.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów firmy oraz liczby pracowników objętych dofinansowaniem, można uzyskać od 1300 do 2340 zł plus składki miesięcznie na pracownika. Gdy spadek obrotów z dowolnych dwóch miesięcy w 2020 roku, w stosunku do tego samego okresu z poprzedniego roku, wyniesie:

•     co najmniej 30% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

•     co najmniej 50% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

•     co najmniej 80% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Ze wsparcia można korzystać przez 3 miesiące.

Otrzymana pomoc jest bezzwrotna.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP) poprzez platformę praca.gov.pl.

Województwo Lubelskie przeznaczyło na ten cel 118 mln w ramach RPO, co daje nam 3 miejsce w Polsce (więcej środków wygospodarowały jedynie województwa Dolnośląskie i Śląskie), np. Marszałek województwa Mazowieckiego przeznaczył  29 mln, a Pomorskiego 34 mln. W sumie jest ponad 207 mln z EFS (RPO i POWER) dla Lubelskiego na dofinansowanie do wynagrodzeń.

Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował  mobilny punkt informacyjny. Specjalnie oznakowany bus odwiedzi wszystkie powiaty województwa lubelskiego, żeby dotrzeć z informacją  o  formach wsparcia dla przedsiębiorców realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Pierwszy przystanek był w Zamościu. Informacje na temat trasy busa będą dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

źródło: UM Zamość

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments