Zamość: Napuszczono wodę do zalewu, ale kąpać się nie wolno. Wstęp na teren budowy zabroniony

0
1699
fot. UM Zamość

Trwa przebudowa Zalewu Miejskiego w Zamościu. Do zbiornika napuszczono wodę, ale wyłącznie po to, by sprawdzić czy prace w niecce zostały wykonane prawidłowo. Magistrat przestrzega, że z zalewu nie wolno korzystać, ponieważ jest placem budowy. Zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania.

Dobiegł końca I etap rewitalizacji zalewu. Prace polegały m.in. na rozebraniu grobli, formowaniu wyspy, a także przebudowie doprowadzalnika wody z rzeki Topornicy. Zgodnie z projektem wykonano odmulenie dna rowu odprowadzającego wodę ze zbiornika, wykoszono i wyprofilowano jego skarpy, a także częściowo wymieniono i uzupełniono piasek na istniejącej plaży i na kąpielisku.

Zamojski magistrat informuje że już niebawem rozpocznie się II etap zadania obejmujący zagospodarowanie terenu wokół zalewu. Procedury przetargowe jeszcze trwają.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje m.in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem przejść dla płazów. W planach jest również m.in. budowa parkingu, nasadzenia zieleni ozdobnej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo- rowerowej i na parkingach, a także wykonanie elementów małej architektury takich jak np. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice: edukacyjno-przyrodnicze, informacyjne, infokioski. Powstanie pomost obserwacyjny (na trasie ścieżki pieszo-rowerowej) służący do obserwacji przyrody i podziwiania krajobrazu. Na terenach wokół zalewu będzie utworzona remiza dla zwierząt, która będzie pełnić rolę arboretum. Remiza będzie stanowić swego rodzaju punkt obserwacyjny, a życie zwierząt dziko żyjących będzie można podglądać przez kamerę szybkoobrotową. Przy zalewie staną kontenery socjalne z szatnią, umywalnią i wc, obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu obiektów będą zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza. Całkowita wartość projektu: 8 185 565,32 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 5 639 691, 41 zł.

źródło: UM Zamość

Poprzedni artykułPrzemocy mówią NIE! Wyrazili to poprzez sztukę
Następny artykułWypadek z udziałem motocyklisty
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments