Nad krasnobrodzkim zalewem powstało nowe miejsce do odpoczynku i rekreacji. W ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród” zakupione i zamontowane zostały elementy siłowni zewnętrznej oraz małej architektury.

Wśród zainstalowanych urządzeń są: wioślarz, wahadło+biegacz+twister, odwodziciel i steper, twister i wahadło oraz zestawy do ćwiczeń.

Ponadto zakupiono także 12 szt. ławek, które zostały zamontowane wzdłuż głównego ciągu pieszego przy Zalewie oraz 2 tablice informacyjne, na których znajdą się informacje o zlokalizowanych w pobliżu trasach spacerowych.

Jak informuje Gmina Krasnobród – zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Termin zakończenia prac wyznaczono na 31.05.2020 r.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments