Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Premiera Mateusza Morawieckiego, ogłoszono, że od 25 maja w klasach 1-3 szkoły podstawowej uruchomione zostaną zajęcia opiekuńcze. Szef rządu zaznaczył jednak, że decyzja o wysłaniu dzieci do szkoły należeć będzie do rodziców. Zapowiedział też, że zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 zostanie przedłużony.

Zgodnie z decyzją rządu od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją.

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia: praktyczne w szkołach policealnych; rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwione zostanie prowadzenie: zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Rząd zapowiedział także przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca prowadzone będą mogły być konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments