Praca w powiecie zamojskim. Sporo NOWYCH ofert

0
921

Prezentujemy najnowsze oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Oferowane stanowisko: Aparatowy stacji uzdatniania wody

Zakres obowiązków: Utrzymanie właściwych parametrów wody kotłowej, obsługa urządzeń do produkcji wody zasilającej kotły parowe, ciepłej wody użytkowej na cele socjalne i urządzeń sieci centralnego ogrzewania, obsługa urządzeń do nawęglania i odżużlania kotłów, wykonywanie analiz wody.

Oferowane stanowisko: Asystent/Asystent projektanta 

Zakres obowiązków: Pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie
z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD,
ArchiCad, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych,
począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– wspieranie projektantów, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie
plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji
technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków
technicznych.
– pomoc przy opracowywaniu programów funkcjonalno-przestrzennych i
projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów
budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w
ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
– przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Dekorowanie tortów, produkcja wyrobów z ciasta drożdżowego i półfrancuskiego

Oferowane stanowisko: Doradca techniczno-handlowy

Zakres obowiązków: -aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
-utrzymywanie trwałych relacji z dotychczasowymi klientami,
-sporządzanie ofert i wycen instalacji fotowoltaicznych,
-prezentowanie produktów i usług,
-doradztwo techniczne,
-podpisywanie umów z klientami

Oferowane stanowisko: Elektromechanik/mechanik

Zakres obowiązków: Naprawa podzespołów i instalacji w samochodach ciężarowych.

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: – wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem,
– wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektrycznych,
– prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym

Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta

Zakres obowiązków: Opieka nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną w domu u klienta na terenie powiatu.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Oferowane stanowisko: Fryzjerka

Zakres obowiązków: Usługi fryzjerskie

Oferowane stanowisko: Geodeta

Zakres obowiązków: Wykonywanie pomiarów i opracowań geodezyjnych.

Oferowane stanowisko: Grafik komputerowy

Zakres obowiązków: Tworzenie projektów komputerowych, praca z klientem indywidualnym, wykonywanie prac reklamowych.

Oferowane stanowisko: Higienistka stomatologiczna

Zakres obowiązków: Uczestniczenie w badaniach profilaktycznych, obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej

Oferowane stanowisko: Inspektor nadzoru

Zakres obowiązków: Sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
rozliczanie robót pod względem finansowym,
udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
archiwizacja dokumentacji, bezpośrednia obsługa klientów.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Inżynier robotyk

Zakres obowiązków: Czynny udział w robotyzacji procesów produkcyjnych, programowanie i optymalizacja stanowisk robotów przemysłowych Fanuc, praca przy projektowaniu stanowisk zrobotyzowanych, aktywne uczestnictwo w procesie planowania poszczególnych etapów realizacji projektów, współpraca i kontakt z dostawcami robotyki, innego sprzętu produkcyjnego i oprogramowania.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przyjmowanie zamówień, dbanie o czystość w miejscu pracy

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przygotowywanie sali, dbanie o czystość w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, obsługa baru.

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca międzynarodowy

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie UE

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport materiałów budowlanych. Zamość i powiat zamojski.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju, pomoc w załadunku i rozładunku (5 noclegów)

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca/monter reklam

Zakres obowiązków: Dostarczanie reklam do klienta, montaż reklam.

Oferowane stanowisko: Kierowca/robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu, wykonywanie prostych prac naprawczych, pomoc w cateringu.

Oferowane stanowisko: Kierownik budowy

Zakres obowiązków: Nadzór nad projektem, prowadzenie niezbędnej dokumentacji budowy, nadzór nad pracami budowlanymi.

Oferowane stanowisko: Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

Oferowane stanowisko: Konserwatora urządzeń dźwigowych

Zakres obowiązków: Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych

Oferowane stanowisko: Konstruktor maszyn

Zakres obowiązków: Projektowanie maszyn i urządzeń.

Oferowane stanowisko: Księgowa wewnętrzna

Zakres obowiązków: Niepełna księgowość, podawanie stanów towarowych do firm, konfrontacja stanów i sprawdzanie faktur, liczenie towarów i wprowadzanie do komputera oraz magazynu

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie dań z karty menu.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Obsługa magazynu budowlanego.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta

Oferowane stanowisko: Majster budowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac budowlanych oraz nadzór nad pracownikami.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Pomoc w bieżących naprawach pojazdów

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów osobowych

Zakres obowiązków: Bieżące samodzielne naprawy aut osobowych

Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: Montaż instalacji sanitarnych.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Składanie mebli w stolarni w gotowych formatach, montaż mebli u klienta

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Operator pilarki

Zakres obowiązków: Obsługa pilarki, sortowanie elementów drzewnych.

Oferowane stanowisko: Operator prościarki do drutu

Zakres obowiązków: Obsługa maszyny Varo.

Oferowane stanowisko: Operator równiarki

Zakres obowiązków: Obsługa równiarki

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek towarów na hali produkcyjnej (duże ładunki) 3 zmiany.

Oferowane stanowisko: Operator zgrzewarki do produkcji paneli ogrodzeniowych

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do produkcji siatek zgrzewanych (Varo)
3 zmiany

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pielęgniarka

Zakres obowiązków: Zapewnienie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej pacjentom

Oferowane stanowisko: Pilarz-Drwal

Zakres obowiązków: Wycinka drzew, kierowanie samochodem ciężarowym pow 3,5 t. Praca na terenie woj. lubelskiego

Oferowane stanowisko: Pizzer

Zakres obowiązków: Przygotowywanie ciasta pizzowego.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna 

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu posiłków na przyjęcia gastronomiczne, obsługa bufetu śniadaniowego, utrzymanie czystości na kuchni.

Oferowane stanowisko: Pomocnik konserwatora urządzeń dźwigowych

Zakres obowiązków: Pomoc w serwisie i naprawa urządzeń dźwigowych

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Umawianie transportu drogowego, przygotowanie dla przewoźnika instrukcji przewozu, ustalanie tras międzynarodowych , obsługa biura, kontakt z klientami.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Przyjmowanie zleceń, kontrola stanów magazynowych w systemie

Oferowane stanowisko: Pracownik księgowości

Zakres obowiązków: Praca w księgowości. Obsługa programu subiekt.

Oferowane stanowisko: Pracownik obróbek blacharskich

Zakres obowiązków: Obróbki blacharskie

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Ochrona obiektu handlowego, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w porze nocnej od 2.00 do 8.00.

Oferowane stanowisko: Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: Praca z osobami niepełnosprawnymi, praca w terenie z rodziną.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków:

• Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym.
 • Budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie)
 • Przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
 • Współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych,
 • Przygotowywanie i aktualizacja materiałów informacyjnych, folderów, katalogów i innych w zakresie promocji produktów/usług firmy na rynku medycznym.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy działu windykacji

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie kontrahentów, prowadzenie rozmów handlowych,
sporządzanie umów i ofert

Oferowane stanowisko: Recepcjonista hotelowy

Zakres obowiązków: Meldowanie i wymeldowanie gości, wystawianie dokumentów kasowych, wprowadzanie rezerwacji mailowych oraz telefonicznych, sporządzanie raportów, dbanie o wizerunek firmy.

Oferowane stanowisko: Robotnik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji ogrodzeń, spawanie profili cienkościennych.

Oferowane stanowisko: Spawacz – ślusarz

Zakres obowiązków: Ręczna i maszynowa obróbka metalu, przygotowywanie części do spawania, mocowanie prace mechaniczne.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych. 

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie galerii handlowej

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Utrzymanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń zgodnie z przepisami sanitarnymi w budynku bursy

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac porządkowych w salonie meblowym. 

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż materiałów budowlanych w składzie materiałów budowlanych

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż towarów w delikatesach spożywczych, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta w autoserwisie i autokasacji

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż farb i lakierów

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.
Salon Manhattan – galeria Revia Park

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczych, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca 

Zakres obowiązków: Praca w sklepie spożywczo przemysłowym, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w branży mięsnej

Zakres obowiązków: Przechowywanie oraz sprzedaż mięsa i wyrobów z mięsa w specjalistycznym detalicznym punkcie sprzedaży.

Oferowane stanowisko: Stażysta w dziale IT

Zakres obowiązków: Wsparcie techniczne systemów IT i użytkowników na poziomie stacji klienckich w zakresie instalacji i konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego – rozwiązywania bieżących problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem: Utrzymanie Single Point of Contact i weryfikacja statusów zgłoszeń użytkowników: przyjmowanie i klasyfikacja zgłoszeń, przekazywanie zgłoszeń do wymaganych grup wsparcia, monitoring realizacji zgłoszeń, udział w projektach IT i na styku z IT, wsparcie w zapewnieniu ciągłości działania systemów TELE/IT.

Oferowane stanowisko: Stolarz

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji i montażu schodów drewnianych.

Oferowane stanowisko: Stolarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót budowlanych: okna, budowanie domów, altan.

Oferowane stanowisko: Ślusarz – frezer

Zakres obowiązków: Obróbka metali, płaskowników, gwintowanie, cięcie, wiercenie otworów, szlifowanie, gwintowanie, nitowanie, gięcie, kucie i prostowanie.

Oferowane stanowisko: Technik masażysta

Zakres obowiązków: Opieka nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną w domu u klienta na terenie powiatu.

Oferowane stanowisko: Termoizoler

Zakres obowiązków: -przygotowywanie ścian do przyklejenia styropianu,
-zaciąganie siatki,
-wyrównywanie ścian

Oferowane stanowisko: Tokarz w metalu

Zakres obowiązków: Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia

Oferowane stanowisko: Zbrojarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie zbrojeń, montowanie szkieletów zbrojeniowych zgodnie ze sztuką budowlaną, prace budowlane na terenie miasta.

 

Więcej informacji na temat ofert: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

Poprzedni artykułZderzenie VW z Audi
Następny artykułZamość: Walentynkowe śluby w USC
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments