Kopał otwory na kabel światłowodowy, a sprowadził patrol saperski

0
1447
GAIA

Około 30 pocisków wykopał wczoraj operator koparki na jednej z działek w m. Łapiguz. Powiadomieni o znalezisku policjanci zabezpieczyli teren, natomiast neutralizacją zagrożenia zajmie się patrol saperski.

Wczoraj dyżurny zamojskiej komendy został powiadomiony o tym, że podczas prac budowlanych na jednej z działek w m. Łapiguz operator koparki podczas kopania otworów na kabel światłowodowy w łyżce koparki zauważył pociski. Natychmiast przerwał prace i powiadomił pracodawcę, który o odnalezionych materiałach wybuchowych powiadomił policjantów.

Okazało się, że w wykopie znajduje się ok. 30 sztuk pocisków pochodzących prawdopodobnie z czasów II Wojny Światowej. Mundurowi zabezpieczyli teren i zadbali, aby nikt z osób nieuprawnionych zaciekawionych znaleziskiem nie zbliżał się do niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce skierowano również patrol saperski z jednostki wojskowej w Chełmie, który dzisiaj zajmie się neutralizacją niewybuchów.

Pamiętajmy, że niewybuchy lub niewypały mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego też nie wolno ich przenosić, dotykać, czy też rozbrajać. O nietypowym znalezisku należy natychmiast powiadomić Policję, a miejsce odnalezienia niewybuchu zabezpieczyć przed dostępem do niego osób postronnych, nieświadomych zagrożenia. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne.

D.K-B.

KMP ZAMOŚĆ

68 162214 Kopał otwory na kabel światłowodowy, a sprowadził patrol saperski

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments