Zamość: Oddział Ginekologii do likwidacji

2
6948

Z dniem 31 stycznia 2020 r. swoją działalność leczniczą kończy Oddział Ginekologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. Decyzja o likwidacji oddziału uzyskała akceptację Rady Nadzorczej Szpitala. O podjętych działaniach powiadomiono Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Z uwagi na fakt, że na lokalnym rynku usług medycznych dostępność do świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa jest zapewniona w pełnym zakresie przez inne podmioty lecznicze, likwidacja oddziału ginekologii  nie wpłynie na  ograniczenie dostępności do świadczeń w tym zakresie. W ostatnich latach średnio (miesięcznie) ze świadczeń oddziału korzystało w ostatnich latach 36 pacjentek.

Oddział Ginekologiczny realizuje świadczenia zdrowotne wyłącznie w zakresie ginekologii, w trybie planowym. W oddziale zatrudnionych jest  dwóch lekarzy w wymiarze odpowiadającym 1,5 etatu  oraz  siedem  położnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Oddział Ginekologiczny funkcjonuje w strukturze szpitala od początku działalności spółki tj. od 1 stycznia 2005 r. Do 30 czerwca 2011 roku oddział  realizował  świadczenia zdrowotne w zakresie położnictwo i ginekologia – hospitalizacja (wyłącznie ginekologia),  natomiast od drugiego półrocza 2011 roku ten sam zakres świadczeń był realizowany w trybie hospitalizacji planowej. Dokonana zmiana  organizacji udzielania świadczeń wiązała się z wypowiedzeniem dotychczasowej umowy z LOW NFZ oraz zawarciem nowej, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Podjęte w roku 2011 działania miały na celu zmniejszenia kosztów  związanych z zapewnieniem całodobowej dostępności do świadczeń.

Zmiana zasad kontraktowania nie przełożyła się na  oczekiwane efekty ekonomiczne. Działalność oddziału nie zbilansowała się w żadnym roku,  a  wartość wykonania kontraktu ulegała zmniejszeniu w kolejnych latach (  2013-2015 – 90-93%,  2016-2017 – 80%, w roku 2018- 70%, natomiast  w I półroczu 2019 r.  85 %, przy kontrakcie  zmniejszonym  o 21% w stosunku do roku poprzedniego).

Środki niewykorzystane były przesuwane  na inne zakresy świadczeń, w których świadczenia były wykonywane ponad limit wynikający z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Po wprowadzeniu, tzw. „ Sieci szpitali”, od  1 października 2017 roku oddział funkcjonuje poza siecią,  w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne.

Ostatnie kontraktowanie świadczeń w zakresie ginekologii miało miejsce w roku 2018, odbyło się w trybie konkursu ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, umowa została zawarta  na okres 10 lat , licząc od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2028 r.

Zarząd Spółki podjął decyzję o przystąpieniu do konkursu ofert, pomimo nierentowności oddziału, aby uzyskać przychody oraz czas niezbędny  do dokładnego zaplanowania i przeprowadzenia procesu wygaszenia działalności leczniczej oddziału ginekologicznego. Działalność oddziału została objęta bieżącą, szczegółową analizą w zakresie wykonania świadczeń, kosztów uzyskania przychodów oraz  zapotrzebowania na świadczenia.

Wyniki przeprowadzonych analiz jednoznacznie wykazały, że dalsze utrzymywanie działalności oddziału nie ma żadnego uzasadnienia. Oddział corocznie przynosi  stratę finansową, a w ostatnich latach  przychody z NFZ nie pokrywają nawet kosztów bezpośrednich.

Z uwagi na fakt, że na lokalnym rynku usług medycznych dostępność do świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa  jest zapewniona w pełnym zakresie  przez inne podmioty lecznicze, likwidacja oddziału ginekologii  nie wpłynie na  ograniczenie dostępności do świadczeń w tym zakresie. Średnio miesięcznie  ze świadczeń oddziału korzystało  w ostatnich latach 36 pacjentek. O niskim popycie na świadczenia oddziału świadczy  wskaźnik wykorzystania bazy łóżkowej, który  kształtuje się na poziomie 30%.

Wobec braku możliwości intensyfikacji wykonania świadczeń, celem powiększenia przychodu z NFZ, z uwagi na zbyt mały potencjał wykonawczy oraz ograniczony zakres wykonywanych świadczeń (wyłącznie ginekologia), w tym brak aparatury umożliwiającej  stosowanie  nowoczesnych, mało inwazyjnych technik operacyjnych, pozostaje jedynie  rozwiązanie ostateczne tj. likwidacja oddziału. Podejmowanie jakichkolwiek działań naprawczych, nie znajduje uzasadnienia ze względu na  wystarczające nasycenie lokalnego rynku usług medycznych, który w pełni odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu na świadczenia w zakresie ginekologii.

Podjęte działania restrukturyzacyjne uwzględniają zapotrzebowanie na usługi medyczne w zakresie ginekologii  na terenie  Miasta Zamość, w tym zakres działalności leczniczej prowadzonej prze Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Dublowanie świadczeń  w zakresie ginekologii w obydwu szpitalach z epidemiologicznego punktu widzenia,  nie ma uzasadnienia.

Decyzja o likwidacji oddziału ginekologii  uwzględnia również  rekomendacje  dla szpitalnictwa w województwie lubelskim,  zawarte w  mapach potrzeb zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia, które  wskazują na konieczność racjonalizacji łóżek w oddziałach o charakterze położniczym lub ginekologicznym,  z uwagi na niski poziom obłożenia oraz  prognozowany o 14,2% spadek hospitalizacji  w latach 2016-2029.

 Baza łóżkowa zlikwidowanego Oddziału Ginekologii zostanie wykorzystana na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej poprzez zwiększenie liczby łóżek rzeczywistych oraz utworzenie  miejsc dziennego pobytu, co pozwoli na zwiększenie wykonania liczby zabiegów jednodniowych. Pozostałe pomieszczenia zostaną  wykorzystane na potrzeby  nowo tworzonych  poradni anestezjologicznej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej.

W ramach poradni anestezjologicznej będą udzielane porady w zakresie anestezjologii na rzecz pacjentów oczekujących na  realizację zabiegu operacyjnego w trybie planowym, co  przyczyni się do efektywniejszego planowania zabiegów operacyjnych poprzez wyeliminowanie przypadków dyskwalifikacji z zabiegu, z przyczyn nie związanych bezpośrednio  z problemem zdrowotnym będącym podstawą  skierowania do szpitala.

Natomiast Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej będzie udzielała świadczeń w zakresie wstępnej  kwalifikacji  pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz porad kontrolnych po hospitalizacji, co wpłynie na poprawę organizacji  świadczeń  udzielanych w oddziale, a w niedalekiej przyszłości umożliwi realizację świadczeń kompleksowych w zakresie  endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych.

Likwidacja Oddziału Ginekologii jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

źródło: UM Zamość

Poprzedni artykułPowstaje drugi etap nowoczesnego osiedla mieszkaniowego
Następny artykułUcieczka przed policją zakończona w rowie.
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
SS

Można by było otworzyć oddział zakaźny aczkolwiek racjonalne by było zmienić ogólną metodę leczenia boreliozy o skrócenie czasu przebywania na oddziale i zastąpienie czymś w rodzaju leczenia dziennego jeżeli pacjent po okresie obserwacji nie wykazywałyby negatywnych reakcji

Anonimowo

Gdyby zamknięcie oddziału zależało od opinii pacjentek to ten oddział nie zostałby zamknięty. Byłam tam operowana i powiem, że to był najlepszy pobyt w szpitalu (mimo okoliczności) w moim życiu. Pielęgniarki cudne, ciągle biegały i pytały, czy ok, pomagały się umyć, lekarze wspaniali. Szkoda bardzo, to opinia wszystkich pań, którym polecałam leczenie właśnie tam. Dodam, że z drugiego szpitala po krótkim, ale bardzo bolesnym zabiegu wyszłam na własne żądanie, ponieważ nikt przez cały dzień nawet nie spytał jak się czuję. Baardzo dobrze, że to nasi lekarze i przyjmują w zamojskich placówkach.