Przebudowa drogi powiatowej nr 2947L Zwierzyniec – Tereszpol została ukończona.

0
394
zdjęcie ilustracyjne

Dobiegły końca prace na zadaniu pn.; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec – Tereszpol w miejscowości Sochy w km 2+205 – 3+600”, które zakończyło przebudowę całego ww. ciągu drogowego długości ok. 5,3 km.

Zakres rzeczowy robót obejmował odcinek dł. 1,4 km, na którym wykonano m. in.: nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych szerokości 5,5 m, zjazdy i pobocza ziemne oraz odtworzone zostało oznakowanie poziome i pionowe. 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o. o. w Zamościu.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na mocy porozumienia i współpracy z Gminą Zwierzyniec, która przekazała na ten cel 250 tys. zł. Ponadto zadanie zostało wsparte dotacją z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości ponad 75 tys. zł.                              Całkowita wartość zadania wynosi ponad 708 tys. zł.  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu zamojskiego, gm. Zwierzyniec, częściowo przebiega po terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, którego władze aktywnie włączyły się w działania m.in. w zakresie zagospodarowania przestrzeni dla turystów, wykonując ścieżkę przyrodniczą prowadzącą przez RPN w pobliżu przedmiotowej drogi oraz parking przy Stawie Echo. 

To zdanie było kolejnym dobrym przykładem dobrej współpracy samorządów lokalnych oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

materiał nadesłany, zdjęcie ilustracyjne: Pixabay

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments