Blisko 100 nowych ofert pracy w powiecie zamojskim

0
747
GAIA

Publikujemy najnowsze oferty pracy w powiecie zamojskim.

Więcej informacji na temat ofert uzyskacie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1, tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43.

1.

Administrator nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji obiektu. Organizowanie przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym, p-poż., Bhp. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiającym korzystania z oświetlenia, ogrzewania,  wody itp. Nadzór nad prawidłowością i aktualnością zezwoleń, koordynacja pracy dostawców usług utrzymania obiektu, przygotowanie materiałów do planów, sprawozdań. Nadzór nad realizacją umów  z firmami zewnętrznymi..

2.

Asystent projektanta

Sporządzanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci elektroenergetycznych SN i NN, wspieranie projektanta w zakresie realizacji zadań projektowych, prowadzenie uzgodnień związanych z realizacją dokumentacji projektowej.

3.

Asystent projektanta branży elektrycznej

Projektowanie instalacji elektrycznych

4.

Asystent projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej

Projektowanie małych konstrukcji budowlanych

5.

Asystent/Asystent projektanta 

Pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie
z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD,
ArchiCad, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych,
począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– wspieranie projektantów, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie
plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji
technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków
technicznych.
– pomoc przy opracowywaniu programów funkcjonalno-przestrzennych i
projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów
budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w
ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
  przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych

6.

Asystentka medyczna

Organizacja pracy rejestracji, prowadzenie dokumentacji medycznej, gromadzenie, porządkowanie informacji medycznych, dokonywanie rozliczeń, zajmowanie się korespondencją

7.

Automatyk

Wykonywanie przeglądów prewencyjnych urządzeń i infrastruktury zakładowej, diagnostyka oraz przeprowadzanie napraw urządzeń i instalacji elektrycznych oraz automatyki przemysłowej, analiza przyczyn awarii i prowadzenie działań prewencyjnych.

8.

Barman z obsługą kasy fiskalnej

-sprawna obsługa klientów lokalu gastronomicznego,
-obsługa urządzeń barowych,
-dbałość o asortyment baru, sporządzanie zamówień, uzupełnianie zapasów i trzymanie pieczy nad dobrym stanem wyposażenia,
-obsługa kasy fiskalnej, rozliczanie sprzedaży po zakończeniu pracy

9.

Cieśla/dekarz

Wykonywanie pokryć dachowych, praca na terenie powiatu zamojskiego.

10.

Cukiernik

Produkcja pączków i ciast.

11.

Cukiernik

Dekorowanie tortów, produkcja wyrobów z ciasta drożdżowego i półfrancuskiego

12.

Elektromonter

Wykonywanie instalacji elektrycznych. 

13.

Elektryk/Elektromechanik

Wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem i obsługą urządzeń elektrycznych, prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do pracy maszyn i urządzeń mechanicznych.

14.

Fakturzystka

Wystawianie faktur klientom, sprzedaż towarów, obsługa kasy fiskalnej. 

15.

Fryzjer

Strzyżenie damko – męskie, farbowanie, upięcia okolicznościowe.

16.

Fryzjer

Strzyżenie, modelowanie, malowanie, upinanie.

17.

Główny księgowy

Całościowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, nadzorowanie pracy zespołu

18.

Instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie gastronomicznym

-opracowywanie i realizacja programów szkoleń dla uczestników CIS,
-prowadzenie zajeć teoretycznych o praktycznej nauki dla uczestników w zakresie przygotowania posiłków, użytkowania wyposażenie i urządzeń stosowanych w kuchni,
-stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS

19.

Instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie pielęgnacji zieleni

-opracowanie i realizacja programów szkoleń dla uczestników CIS,
-prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznej nauki dla uczestników w zakresie pielęgnacji zieleni, użytkowania narzędzi i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie, porządkowania terenów zielonych wokół obiektów,
-stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS

20.

Instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie porządkowo opiekuńczym

Opracowanie i realizacja programów szkoleń dla uczestników CIS, prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznej nauki dla uczestników w zawodach opiekun osób starszych, sprzątaczka domowa, stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS

21.

Instruktor sztuki walki

Prowadzenie zajęć z samoobrony.

22.

Kasjer/sprzedawca

Obsługa klienta, prace porządkowe, wykładanie towaru.

23.

Kasjer/sprzedawca

Obsługa klientów na stanowisku pracy, sprawdzanie terminu ważności produktów, wykładanie i ekspozycja towaru, obsługa kasy fiskalnej.

24.

Kierowca dostawca

Dowożenie zamówionych towarów do klientów.

25.

Kierowca kat. B

Transport towarów na terenie Unii Europejskiej.

26.

Kierowca samochodu ciężarowego

Przewóz towarów na trasach międzynarodowych i krajowch, transport cystern spożywczych.

27.

Kierowca taksówki

Transport klientów taksówką na terenie Zamościa

28.

Kierowca-kurier

Przewóz rzeczy na terenie Niemiec.

29.

Konserwator

Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w sklepie (naprawa lub wymiana zawiasów i zamków, klamek).
Wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace remontowe (stolarskie, malarskie itp.).

30.

Księgowa

indywidualna i kompleksowa obsługa klientów,
samodzielne prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
kontrola merytoryczna dokumentów i prawidłowości księgowań,
sporządzenia deklaracji PIT i VAT, JPK,
sporządzanie list płac i deklaracji ZUS,
tworzenie zestawień i analiz na potrzeby klientów,
proaktywny kontakt mailowy i telefoniczny z klientami,
kontakt z urzędami.

31.

Księgowa wewnętrzna

Niepełna księgowosć, podawanie stanów towarowych do firm, konfrontacja stanów i sprawdzanie faktur, liczenie towarów i wprowadzanie do komputera oraz magazynu

32.

Kucharz

-sporządzanie posiłków wydawanych na miejscu oraz z dostawą (catering),
-porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych,
-obsługa urządzeń stanowiących wyposażęnie kuchni,

33.

Kucharz/szef kuchni

-sporządzanie posiłków wydawanych na miejscu oraz z dostawą (catering),
-porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych,
-obsługa urządzeń stanowiących wyposażęnie kuchni,
-opracowywanie procedur HACCP i jadłospisów,
-organizacja i nadzorowanie pracy kuchni

34.

Magazynier

Ważenie towarów i układanie w chłodni, przyjmowanie i wydawanie towaru.

35.

Magazynier

Prowadzenie gospodarki magazynowej, ewidencjonowanie towaru, wydawanie towaru zgodnie z fakturą i zamówieniem, utrzymanie porzadku w magazynie.

36.

Magazynier – kierowca

Załadunek i rozładunek towaru, dowóz do klienta

37.

Magazynier-kierowca

-kierowanie samochodem służbowym,
-dbałość o sprawność i właściwą eksploatację pojazdów,
-załadunek i rozładunek materiałów i artykułów,
-transport materiałów i artykułów,
-przewóz uczestników CIS,
-realizowanie zaopatrzenia i prowadzenie 

3/ 

6

Lp.

Oferowane stanowisko

Zakres obowiązków

magazynu

38.

Magazynier/kierowca

Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta

39.

Magazynier/sprzedawca

Obsługa klientów na stanowisku pracy, sprawdzanie terminu ważności produktów, wykładanie i ekspozycja towaru, obsługa kasy fiskalnej.

40.

Mechanik samochodów ciężarowych

Naprawa samochodów ciężarowych

41.

Monter

Instalacja sieci światłowodowych. 

42.

Nauczyciel

Praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wspomaganie nauczyciela prowadzącego zajęcia w realizacji podstawy programowej, opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach.

43.

Nauczyciel fizyki

Prowadzenie zajęć z fizyki w liceum niepublicznym, 9 godzin tygodniowo

44.

Nauczyciel historii

Prowadzenie zajęć z lekcji historii w szkole podstawowej

45.

Nauczyciel matematyki

Prowadzenie zajęć szkolnych wymiar etatu 16/26

46.

Nauczyciel matematyki

Prowadzenie zajęć z matematyki w liceum niepublicznym

47.

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej

48.

Nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w oddziale integracyjnym (nauczyciel wspomagający)

Praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wspomaganie nauczyciela prowadzącego zajęcia w realizacji podstawy programowej, opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach.
Pomoc nauczycielom rozwiązywać problemy uczniów, inicjowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole i środowisku. Decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych, decydowanie o treści realizowanego programu, prawo wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich uczniów.
20h dydaktycznych

49.

Nauczyciel-wychowawca

Praca opiekuńczo-wychowawcza z młodzieżą mieszkającą w bursie, 30h/tyg

50.

Operator pilarki

Obsługa pilarki, sortowanie elementów drzewnych.

51.

Operator węzła betoniarskiego

Produkcja betonu zgodnie z panującymi normami i kontrola jakości

52.

Operator wytwórni mas bitumicznych

Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych. 

53.

Osoba sprzątająca

Utrzymywanie czystości i porządku na terenie szkoły

54.

Pakowacz

Składanie gotowych ram i krosien malarskich w pakiety, układanie na palety, pakowanie i przygotowywanie do wysyłki.

55.

Piekarz ciastowy

Wyrób ciast i drożdżówek

56.

Piekarz ciastowy

Wyrabianie ciasta

57.

Piekarz piecowy

Wypiek pieczywa w piecu ceramicznym

58.

Piekarz piecowy

Obsługa pieca i wypiek pieczywa, ciast

59.

Piekarz stołowy

Obrabianie ciasta – formowanie na bułki i chleb

60.

Pomoc kuchenna

wydawanie posiłków, sprzatanie pomoc w kuchni

61.

Pomocnik brukarza

Pomoc przy układaniu kostki brukowej.

62.

Pomocnik cieśli

Pomoc przy obróbce drewna, prace pomocnicze przy montażu schodów

63.

Pomocnik maszynisty chłodniczego

Prace pomocnicze przy obsłudze amoniakalnych urządzeń chłodniczych – sprężarki

64.

Pracownik biurowy/asystentka zarządu

Prowadzenie biura oraz spraw zarządu

65.

Pracownik drogowy

Praca przy utrzymaniu dróg krajowych, montaż barier energochłonnych i oznakowania pionowego

66.

Pracownik działu logistyki

Przyjmowanie zamówień na surowce. Utrzymanie kontaktu z dostawcami oraz kontrola nad przebiegiem wykonania zamówienia surowców.

67.

Pracownik fizyczny

Prace proste przy budowie chodników

68.

Pracownik gospodarczy

Prace porządkowe, gospodarcze. Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

69.

Pracownik ochrony

Ochrona obiektu handlowego, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w systemie 14 godzinnym.

70.

Pracownik socjalny

-opracowywanie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego oraz uczestniczenie w wykonywaniu jego zapisów podczas realizacji projektu,
-współudział w rekrutacji uczestników CIS,
-prowadzenie dokumentacji uczestników CIS,
-bieżąca praca socjalna z uczestnikami/uczestniczkami CIS

71.

Pracownik stacji paliw

Obsługa klientów na stacji paliw

72.

Pracownik stolarni

-praca przy produkcji mebli, -pomoc przy bieżących pracach na stolarni, -dbanie o bezpieczeństwo i porządek w obrębie stanowiska pracy, -obsługa maszyn stolarskich i elektronarzędzi, montaż mebli wg. zamówienia

73.

Pracownik techniczny

Przyłączanie nowych abonentów do sieci GTnet w technologii Ethernet, Radiowej oraz Światłowodowej
Pomoc w serwisowaniu istniejącej infrastruktury sieciowej, diagnozowaniu i usuwaniu usterek
Konfiguracja sprzętu sieciowego oraz komputerowego u klienta, współpraca z pozostałymi działami firmy

74.

Projektant branży elektrycznej

Samodzielne projektowanie instalacji elektrycznych

75.

Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej

Samodzielne projektowanie konstrukcji budowlanych

76.

Projektant/asystent projektanta

Prace projektowe w biurze i inwentaryzacje w terenie

77.

Przedstawiciel handlowy

– pozyskiwanie nowych klientów,
– utrzymywanie relacji z obecnymi klientami,
– sprzedaż bezpośrednia
Praca na terenie woj. lubelskiego

78.

Przedstawiciel handlowy

Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych

79.

Przedstawiciel handlowy działu windykacji

pozyskiwanie kontrahentów
prowadzenie rozmów handlowych
sporządzanie umów i ofert
praca w terenie (województwo lubelskie)
mile widziana osoba z wykształceniem wyższym prawniczym, ekonomicznym, administracyjnym
3000,00 brutto + prowizja

80.

Psycholog

Prowadzenie terapii psychologicznej osób z zaburzeniami psychicznymi

81.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż produktów, przyjmowanie towaru.

82.

Sprzedawca

Sprzedaż towarów w sklepie spożywczym, obsługa kasy fiskalnej. 

83.

Sprzedawca

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, sprzedaż artykułów spoż.-przem.
Praca w Delikatesach Centrum

84.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.
Salon Manhattan – galeria Revia Park

85.

Sprzedawca

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, sprzedaż artykułów spoż.-przem.
Praca w Delikatesach Centrum

86.

Sprzedawca

Obsługa klienta, metkowanie, przyjęcie towaru.

87.

Sprzedawca na st. mięsnym

Obsługa klientów na stanowisku pracy, sprawdzanie terminu ważności produktów, wykładanie i ekspozycja towaru.

88.

Sprzedawca na stacji paliw

Obsługa klienta na stacji paliw

89.

Sprzedawca na stoisku mięsnym

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, sprzedaż artykułów na stoisku mięsnym.
Praca w Delikatesach Centrum

90.

Sprzedawca w branży przemysłowej

Sprzedaż art. przemysłowych

91.

Sprzedawca/kasjer

Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta zgodnie ze standardami. Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego.
Aktywny udział w organizowanych akcjach promocyjnych.
Dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego.

92.

Sprzedawca/magazynier

Sprzedaż towarów w sklepie spożywczo-przemysłowym

93.

Stolarz

Praca przy produkcji i montażu schodów drewnianych

94.

Tapicer

Tapicerowanie mebli.

95.

Tartacznik

Wykonywanie prac fizycznych, obróbka drewna

96.

Technik fizjoterapii (fizjoterapeuta)/ masażysta

Wykonywanie masaży ogólnousprawniających, dobór ćwiczeń dla niepełnosprawnych, ćwiczenia w odciążaniu, ćwiczenia bierne.

97.

Termoizoler

-przygotowywanie ścian do przyklejenia styropianu,
-zaciąganie siatki,
-wyrównywanie ścian

98.

Trener/Szkoleniowiec

tematy dla instytucji sektora publicznego

tematy związane z przedsiębiorczością (m.in. zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej)

przepisy prawne (m.in, prawo pracy, podatkowe, księgowość)

szkolenia komputerowe

inne – w których czujesz, że jesteś dobry (dobra) i bardzo je lubisz!

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments