Rolnicy będą mieli gdzie oddawać zużyte opony? Krzysztof Gałaszkiewicz podjął działania w tej sprawie

0
2719
- reklama-

Pozbycie się zużytych opon pochodzących z ciągników i sprzętu rolniczego stanowi dla rolników nie lada problem. System gospodarowania odpadami obowiązujący od 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 ze zm.). Odpady pochodzące z produkcji rolniczej takimi nie są. Zatem zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie gminy. Nie przyjmują ich również Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkty te przeznaczone są tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Co rolnik może zrobić z tego typu odpadami?

Opony z ciągników rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon lub punktach ich sprzedaży przy zakupie. Zgodnie bowiem z przepisami, to na wytwórcy odpadów, w ramach świadczenia usługi wymiany lub sprzedaży, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Jednakże ze względu na duże koszty związane z transportem (duże gabarytowo) oraz trudności z ich utylizacją (a nawet wtedy kiedy przerabiane są na granulat) to niestety, ale taka usługa świadczona jest tylko za odpłatnością.

W związku z powyższym, problem narasta, a rolnicy nie mogąc pozbyć się tych odpadów, na własną rękę próbują je utylizować, narażając się na konsekwencje prawne [CZYTAJ: Palił opony na swojej posesji. Trafi przed sąd].

Krzysztof Gałaszkiewicz podjął działania w tej sprawie

Rozwiązania tego problemu postanowił poszukać Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Krzysztof Gałaszkiewicz. Zwrócił się on do Marszałka Województwa Lubelskiego o wystąpienie z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” [więcej na temat tego programu znajdziesz TUTAJ], o zużyte opony pochodzące z maszyn i sprzętu rolniczego, a także zużyte plastikowe pojemniki, kastry o objętości od 10 l. i większe. Program ten przewiduje dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsięwzięć polegających na zbieraniu, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań do nawozów typu Big Bag. Zdaniem Radnego Gałaszkiewicza, w programie nie uwzględniono ważnego problemu dotyczącego ochrony środowiska, jakim są zużyte opony pochodzące od maszyn i sprzętu rolniczego oraz inne odpady plastikowe.

opony 1 Rolnicy będą mieli gdzie oddawać zużyte opony? Krzysztof Gałaszkiewicz podjął działania w tej sprawie

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments