Nowoczesne metody leczenia guzów mózgu w NU-MED

0
1171
- reklama-

W piątek, 20 września, w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Nu-Med przy szpitalu papieskim, odbyła się konferencja medyczna, „Stereotaktyczna radioterapia guzów mózgu zdaniem neurochirurga. Najnowsze możliwości leczenia”.

Wśród prelegentów znaleźli się cenieni specjaliści z zakresu neurochirurgii i radioterapii, m.in.: prof. dr hab. n. med. Radosław Rola – Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii; dr n. med. Krzysztof Ireneusz Patyra – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych oraz Kierownik Zakładu Radioterapii NU-MED, dr Mateusz Bilski – specjalista radioterapii onkologicznej NU-MED.

Tematyką konferencji było leczenie guzów mózgu za pomocą radioterapii stereotaktycznej. Jest to metoda, w której dawka promieniowania jest bardzo szybko, skokowo, ograniczana za obszarem guza nowotworowego. Cechuje ją również wysoka precyzja odtwarzalności planu leczenia. Właściwości te pozwalają na znaczne podwyższenie dawki w objętości guza nowotworowego z jej maksymalnym ograniczeniem w strukturach zdrowych znajdujących się na zewnątrz. Możliwość podwyższenia dawki w guzie przekłada się na poprawę wyleczalności miejscowej. Co jest warte podkreślenia, można ją wykorzystać w celu eliminacji m.in. pojedynczych przerzutów nowotworowych co daje większej liczbie pacjentów szansę na wyleczenie nawet w tej fazie choroby. W praktyce, metoda wykorzystywana jest z powodzeniem również w leczeniu nowotworów pierwotnych tj. m.in. raka płuca w I stopniu zaawansowania gdzie stanowi alternatywę dla zabiegu operacyjnego, osiągając porównywalne wyniki czy do terapii raka gruczołu krokowego. Metoda ta charakteryzuje się również krótkim czasem całkowitego leczenia gdyż obejmuje podanie pojedynczej bardzo wysokiej dawki i mówimy wtedy o radiochirurgii lub kilku nieco mniejszych dawek- jeżeli obszar guza jest większy. 

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu dysponuje kadrą i sprzętem, co pozwala na realizację radioterapii stereotaktycznej zarówno w lokalizacji wewnątrzczaszkowej jak i pozaczaszkowej.

– Materiał partnera

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments