Łabunie: JAKUBY wręczone

0
548
- reklama-

Tym, którzy nade wszystko Łabunie…

W ubiegłym roku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprezentowaliśmy w Barchaczowie statuetkę JAKUBA. Nagroda ustanowiona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej im. Jana Jakuba Zamoyskiego przyznawana jest w trzech kategoriach: MÓWIĘ/PISZĘ, CZYNIĘ, WSPIERAM tym, którzy mową, uczynkiem i niezaniedbaniem sławią i sławić będą dobre imię Ziemi Łabuńskiej. 

Celem stowarzyszenia jest budowanie pozytywnego wizerunku gminy, promocja mieszkańców, walorów przyrodniczych i atrakcyjnych turystycznie zakątków, uszanowanie historii i kultywowanie tradycji. Jakub 2018 przyznany został w kategorii CZYNIĘ Julii Rój – uczennicy Szkoły Podstawowej w Łabuniach za udział w akcji „Daj włos” Fundacji Rak’n’Roll w 2016 roku i Piotrowi Głazowskiemu – sołtysowi Wólki Łabuńskiej za zgłoszenie propozycji (przyjętej jednomyślnie przez wszystkich sołtysów) przekazania diet za posiedzenie na leczenie dla Kingi Cybuli. W kategorii MÓWIĘ/PISZĘ Nowemu Kurierowi Zamojskiemu za bezpłatne udostępnienie swoich łamów dla informacji z Gminy Łabunie, w kategorii WSPIERAM Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Zamojska” za wspieranie inicjatyw lokalnych, fundowanie nagród w gminnych wydarzeniach. Antoniego Wojciecha Turczyna – Wójta Gminy Łabunie – wyróżniono JAKUBEM HONOROWYM za otwartość i gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji i o każdej porze. 

Statuetkę Jakuba 2019 w roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przyznano: w kategorii MÓWIĘ/PISZĘ Agnieszce Szykule-Żygawskiej za popularyzowanie historii o Gminie Łabunie w licznych artykułach i wydawnictwach książkowych, w kategorii „CZYNIĘ” Jadwidze Herecie „zamojskiemu Aniołowi” za nieustanną chęć niesienia pomocy, akcje charytatywne dla Łukasza, Kingi, Adriana i innych oraz nieprzebrane pokłady pozytywnej energii i Lucynie Tymczuk za bezinteresowną pomoc w akcjach charytatywnych dla Łukasza, Kingi, Adriana i stałą gotowość do działania na rzecz potrzebujących, w kategorii „WSPIERAM” Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi wspólnocie sióstr FMM w Łabuniach za otwarte serce do ludzi i niezamknięte drzwi do pałacu, zrozumienie potrzeb oraz modlitwę. Wyróżnienie Honorowe przyznano Fundacji Rodu Szeptyckich za zasługi dla Gminy Łabunie śp. Aleksandra Hrabiego Szeptyckiego męczennika Zamojskiej Rotundy i wielkiego dobroczyńcy i przyjaciela Łabuń. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 22 września w Zespole Pałacowo-Parkowym w Łabuniach. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej 

im. Jana Jakuba Zamoyskiego

 

 

 

 

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments