Zamość: W ratuszu trwa konferencja naukowa poświęcona roli zabytków w kształtowaniu tożsamości narodowej [ZDJĘCIA]

0
1174
GAIA

Zabytek w odrodzonej Rzeczypospolitej na przykładzie Miasta Zamość. Ochrona, Funkcja, Restauracja. To tytuł konferencji naukowej, która odbywa się dziś (20 września) w sali „Consulatus” zamojskiego ratusza. Organizatorami wydarzenia są: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezydent Miasta Zamość oraz
Muzeum Zamojskie.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 9.15 od wystąpień zaproszonych gości. Następnie prowadzący konferencję – dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków i mgr inż. arch. Maria Gmyz – Z-ca LWKZ oraz Prezydent Andrzej Wnuk złożyli podziękowania dr Piotrowi Kondraciukowi, który właśnie pożegnał się ze stanowiskiem wicedyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu i objął posadę dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

W dalszej części konferencji przewidziano wykłady poświęcone m.in.: ludziom zasłużonym dla administracji konserwatorskiej oraz pracom przy rewitalizacji obiektów na przykładzie miast Krakowa i Zamościa. Przedstawione zostaną także bieżące problemy konserwatorskie w obiektach obecnie realizowanych, kościoła O. Franciszkanów i Wikarówki w Zamościu.

 

Konferencja naukowa Zabytek w odrodzonej Rzeczypospolitej na przykładzie Miasta Zamość. Ochrona, Funkcja, Restauracja.

Program konferencji:


9:00 Rejestracja uczestników
9:15 Powitanie Gości

Prowadzenie konferencji:


– dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
– mgr inż. arch. Maria Gmyz – Z-ca LWKZ

Wystąpienia:

– prof. Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków
– prof. Sławomir Ratajski – Sekretarz Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO
– prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
– Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
– Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość
ewentualne wystąpienie gości

10:00 Referaty część I

1. dr Dariusz Kopciowski LWKZ – Lublin ,,Okręgowi Konserwatorzy Zabytków województwa lubelskiego w XX-leciu międzywojennym”.
2. prof. dr hab. Wojciech Przegon – Kraków ,,Architektura krajobrazu: teoria badań i zastosowania w projektowaniu na przykładzie Krakowa i Zamościa
3. dr Piotr Kondraciuk – Zamość, ,,Rola muzeów krajoznawczych w kształtowaniu ochrony zabytków ruchomych na przykładzie Muzeum w Zamościu”
4. prof. dr hab. inż. inż. Bogusław Szmygin – Lublin ,,Plan Zarządzania – Stare Miasto w Zamościu 2019-2028 – dobrem światowego dziedzictwa UNESCO” – w imieniu Zespołu dr Andrzej Siwek – Kraków

12:00 – przerwa kawowa

12:15 – Referaty część II

1. inż. arch. Jan Pawlicki – Kraków ,,Zaszczytna pamięć – Prof. Wiktor Zin i prof. Maciej Bonawentura Pawlicki we wspomnieniach potomnych”
2. dr inż.arch. Marceli Łasocha – Kraków ,,Ochrona zabytków poprzez zapisy obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w Zamościu i Krakowie”
3. mgr inż. arch. Sebastian Ćwierz – Zamość ,,Bieżące prace konserwatorskie na Starym Mieście w Zamościu na przykładzie kościoła O. Franciszkanów i Wikarówki”
4. mgr Tomasz Przybyło – Kraków ,,Park Kulturowy Stare Miasto jako narzędzie  ochrony krajobrazu kulturowego”.

14:15 Dyskusja

14:30 – 15:00 Obiad

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments