Piotr Kondraciuk nie jest już wicedyrektorem Muzeum Zamojskiego. Wygrał konkurs na wyższe stanowisko

0
1422

Danuta Olesiuk nie pełni już obowiązków dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym. Zarząd Województwa Lubelskiego na nowego dyrektora powołał Piotra Kondraciuka, który wygrał konkurs na to stanowisko. Swoje obowiązki obejmie od poniedziałku, 16 września.

Wyboru dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym dokonała komisja konkursowa, w skład której weszli m.in. przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, związków zawodowych
oraz Rady działającej przy Muzeum Nadwiślańskim.   

Jestem przekonany, że Piotr Kondraciuk jako doświadczony muzealnik i historyk sztuki wykorzysta potencjał Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Komisja konkursowa nie miała wątpliwości, że to najlepsza kandydatura. – przekonuje Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

Piotr Kondraciuk jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył podyplomowe studium Muzeologiczne w sekcji historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu w zakresie zarządzania projektami. Od 1987 roku związany z Muzeum Zamojskim w Zamościu.

W latach 1987-1990 pracował jako nauczyciel fotografii dokumentalnej i historii sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Następnie pełnił funkcję adiunkta i wykładowcy w Katedrze Ochrony Dóbr Kultury oraz prowadził zajęcia praktyczne z konserwacji kamienia, drewna, metalu i sztukaterii w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, a w przeszłości także na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem, koordynatorem i realizatorem wielu projektów w ramach programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz grantu badawczego Komitetu Badań Naukowych. W swoim dorobku ma 250 artykułów naukowych, popularnonaukowych, prasowych, recenzji, w tym publikacje zagraniczne w języku rosyjskim, angielskim i niemieckim. Doceniony wieloma odznakami i wyróżnieniami, m.in.: Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.

 

– Informacja prasowa

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments