Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu to miejsce kształtowania właściwych postaw

0
348

Nasza placówka zaspokajając aspiracje edukacyjne społeczeństwa, kształtuje człowieka szanującego zasady demokracji, rozumiejącego otoczenie, przygotowanego do posługiwania się nowoczesnymi mediami i technikami. Absolwent naszej szkoły charakteryzuje się otwartością, wyobraźnią, umiejętnością ciągłego samokształcenia, oceny siebie i swoich możliwości.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu na rynku oświaty istnieje od 1995 roku (początkowo jako CKU). Funkcjonowanie Centrum na Zamojszczyźnie jest bardzo istotne. Jest to jedyna w regionie bezpłatna szkoła dla dorosłych o takiej liczbie zawodów i specjalności. Kształcenie ustawiczne zwiększa możliwości zaistnienia na rynku pracy. Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest do dynamicznie rozwijającej się gospodarki, uwzględnia wymogi rynku pracy oraz standardy międzynarodowe.

Każdy może u nas podjąć naukę w liceach, szkołach policealnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zdana matura umożliwia kontynuację kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich. Nasza szkoła poprzez uzupełnienie wykształcenia daje szanse awansu zawodowego, realizacji planów i marzeń dorosłym osobom. Realizując standardy nauczania, umożliwiamy naszym słuchaczom osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i zawodowego. 

Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Dostosowują oni metody pracy do potrzeb słuchaczy, przekazując wiedzę niezbędną młodemu człowiekowi do zaistnienia na rynku pracy, odnosząc się do nowoczesnych metod kształcenia. 

Nowoczesne technologie kształcenia – kształcenie modułowe, e-learning, firma symulacyjna

Nowoczesna szkoła powinna nie tylko przygotować absolwenta do pracy na dziś, ale także przekonać go do potrzeby ciągłego zdobywania nowych umiejętności. Takie przygotowanie najprościej jest osiągnąć, jeśli sposób zdobywania kwalifikacji w szkole będzie podobny lub taki sam, jak sposób doskonalenia i podwyższania kwalifikacji w kształceniu dorosłych. Taką możliwość, zarówno w szkole jak i w kształceniu dorosłych, daje zastosowanie kształcenia modułowego.

W szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wdrożono taki system kształcenia. Umożliwia on lepsze przygotowanie absolwenta do rynku pracy. Tak wykształcony przyszły pracownik poradzi sobie z zadaniami w przyszłej pracy, będzie efektywnie doskonalił swoje umiejętności, dokształcając się, poszerzając lub zmieniając swoje kwalifikacje zawodowe. Ten system kształcenia, jako jeden z najlepszych, przygotowuje aktywnego, mobilnego i skuteczne działającego pracownika gospodarki.

E-learning jest to metoda nauki na odległość, oparta o wykorzystanie różnorodnych narzędzi komunikacji, takich jak: Internet, nośniki cyfrowe i telewizja interaktywna. Zaletą tego systemu jest to, że słuchacz kształci się we własnym zakresie, w czasie dla siebie dogodnym, wykorzystując materiały e-learningowe. E-learning zwiększa dostępność oferty edukacyjnej zwłaszcza dla mieszkańców małych miejscowości, osób niepełnosprawnych i osób ograniczonych czasowo z powodu licznych obowiązków zawodowych, społecznych lub rodzinnych. CKZIU jako szkoła przygotowana jest do tej formy pracy. Jej elementy wdrażane są poprzez organizację kursów i jako metoda pracy na zajęciach. Posiadamy szkolną platformę moodle, za pośrednictwem której słuchacze przygotowują się do zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Firma symulacyjna odgrywa bardzo dużą rolę w kształceniu zawodowym. Służy ona do kształcenia praktycznych umiejętności słuchaczy w warunkach oddających funkcjonowanie realnego przedsiębiorstwa. Nasi słuchacze nabywają tu umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Umożliwia ona bezproblemowe wkroczenie na współczesny rynek pracy. Firma wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt pozyskany z funduszy Unii Europejskiej. Odbywają się tu zajęcia z przedmiotów zawodowych grupy ekonomicznej oraz realizowane są praktyki zawodowe. Firma symulacyjna działa jak prawdziwe przedsiębiorstwo (wirtualny jest tylko produkt i pieniądz). Słuchacze wykonują wszystkie prace jak w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Na bieżąco administrują przedsiębiorstwem. Tworzą procedury w zakresie obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji księgowej i kadrowej, sporządzają sprawozdania.

Baza dydaktyczna 

Szkoła mieści się w nowo odrestaurowanych budynkach i posiada bardzo dogodne położenie. W bliskim sąsiedztwie znajdują się przystanki PKP, PKS, busów i komunikacji miejskiej. Dla zmotoryzowanych posiadamy bardzo duży własny parking. 

Centrum posiada 110 stanowisk komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. Pracownie i sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, który jest systematycznie wzbogacany i unowocześniany. 

Obecnie szkoła dysponuje wieloma salami dydaktycznymi, w tym 12 pracowniami specjalistycznymi.

Oferta edukacyjna

  Ofertę Centrum stanowią szkoły oraz formy pozaszkolne kształcące w systemie stacjonarnym i zaocznym.  Bezpłatne zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w systemie stacjonarnym lub dwa razy w tygodniu w systemie zaocznym.

Proponujemy naukę w :

  1. Szkole Policealnej ( 20 ciekawych zawodów);
  2. Liceum Ogólnokształcącym na podbudowie Szkoły Podstawowej;
  3. Liceum Ogólnokształcącym na podbudowie Gimnazjum;
  4. Liceum Ogólnokształcącym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
  5. Szkole Podstawowej dla Dorosłych;

oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych ( 30 ciekawych zawodów).

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna i bardzo elastyczna forma kształcenia, umożliwiająca zdobycie wykształcenia zawodowego na poziomie „technika” lub „robotnika wykwalifikowanego” w czasie o wiele krótszym niż w przypadku „tradycyjnego” kształcenia w szkole. Zajęcia odbywają się w terminach dogodnych dla słuchaczy (terminarz ustalony z uczestnikami), najczęściej są to 2-3 spotkania w tygodniu.

 

-Artykuł sponsorowany

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments