Ósemka na zagranicznej mobilności w Irlandii.

0
537
Fot. nadesłane

W Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu od 01.09.2019 r. realizowany jest projekt unijny “Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania” w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2 programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) koordynowany przez panie: Marzenę Mazurek i Justynę Babiarz-Furmanek.

Zaangażowani w projekt nauczyciele kształcą się z zakresu programowania i nowych aplikacji. Stosowane na zajęciach technologie mają wspomóc proces edukacji a jednocześnie, biorąc pod uwagę prognozowane zawody przyszłości, udostępnić naszym absolwentom atrakcyjny rynek pracy.

Zgodnie z założeniami projektu pierwsza grupa nauczycieli – Justyna Babiarz-Furmanek, Artur Plewa, Bożena Wieczorek, Aneta Rudawska, Alicja Łój, Monika Gabryel – wzięła udział w mobilności do Dublina, gdzie w dniach od 12 do 18 maja 2019 r. poznawała wiodące w edukacji aplikacje, w tym oparte na rzeczywistości rozszerzonej AR. Szkolenie “Digital Game-based Learning & Augmented Reality for Schools” zakończyło się ceremonią wręczenia certyfikatów. W trakcie wyjazdu nauczyciele rozwijali także swoje umiejętności językowe poprzez pracę w międzynarodowej grupie oraz zapoznawali się ze wspaniałą kulturą Irlandii. Cenne doświadczenia na pewno przyniosą uczniom i całemu gronu pedagogicznemu wymierne korzyści.

[materiał nadesłany]

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments