Muzeum Armii Krajowej w Bondyrzu zostanie rozbudowane

0
883
Podczas zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, konferencji prasowej poinformowano o planach rozbudowy wyremontowanego w ubiegłym roku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Fot. nadesłane
- reklama-

26 kwietnia w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak Prezes ŚZŻAK O/Z, członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z Wiceprezes por. Andrzej Jaroszyński, Wiceprezes Marian Derkacz oraz Sekretarz Witold Marucha, współautor dokumentacji architektonicznej rozbudowy Muzeum Tomasz Dudek, koordynator projektu Wojciech Adamczyk, wspierający także przedsięwzięcia patriotyczne Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Starosta Zamojski Stanisław Grześko.

            Tematem konferencji było przekazanie do wiadomości publicznej szczegółowych informacji na temat podjętej przez ŚZŻAK O/Z nowej inicjatywy tj. rozbudowy wyremontowanego w ubiegłym roku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Dodatkową, ważną kwestią poruszoną podczas konferencji było także przedstawienie aktualnej, kompleksowej oferty bezpłatnego zwiedzania Muzeum oraz godzin czasu jego pracy.

            Jako pierwszy głos zabrał Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK O/Z, który podziękował stronie rządowej, innym sponsorom i członkom Związku za dotychczasową, tak owocną współpracę, na rzecz odbudowy Muzeum. Poinformował on opinię publiczną, że ŚZŻAK O/Z przygotował dokumentację projektową rozbudowy Muzeum o nowe sale ekspozycyjne i uzyskał już pozwolenie na budowę. Aktualnie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych. Ww. ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej Związku: www.akzamosc.pl. Jednocześnie Prezes S. Zawiślak wraz z członkami Prezydium ŚZŻAK O/Z zwrócił się z apelem do firm budowlanych o wzięcie udziału w przetargu, także do sponsorów/darczyńców z prośbą o wsparcie podjętej inwestycji. Planowany termin zakończenia budowy to listopad 2019 r.

          Podczas konferencji Prezes przypominał również obecnym, że będące własnością ŚZŻAK O/Z Muzeum to wyjątkowe miejsce pielęgnujące etos Armii Krajowej, mogące poszczycić się cennymi walorami muzealnymi i historycznymi, które od wielu lat upowszechnia wiedzę o historii i krzewi postawy patriotyczne. Ww. decyzja rozbudowy Muzeum pozwoli na ekspozycję większej ilości muzealiów oraz intensywniejsze wykorzystane muzeum do celów wystawienniczo-dydaktyczno-kulturalnych. W nowo wybudowanych salach planowane jest umieszczenie będących w zasobach Muzeum muzealiów, które nie zostały wykorzystane do wystawy stałej w budynku głównym. Budowa nowych sal pozwoli także na wyeksponowanie innych pozyskanych od właścicieli zbiorów. W tej sprawie toczone są aktualnie ważne rozmowy.

          Powyżej wymienione działania inwestycyjne stanowią kontynuację prac podjętych w ubiegłym roku, kiedy to staraniem Posła Sławomira Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK O/Z, przeprowadzono generalny remont Muzeum i jego otoczenia, obejmujący m.in. remont budynku, konserwację muzealiów i unowocześnienie ekspozycji stałej pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953”.

      W trakcie konferencji Sekretarz ŚZŻAK O/Z Witold Marucha przedstawił prezentację multimedialną, ukazującą zakres dotychczas wykonanych prac przy Muzeum oraz przedstawiającą wizualizację obiektu po zrealizowaniu budowy nowych sal ekspozycyjnych – ww. prezentację, wraz ze zdjęciami z konferencji, przesyłamy w załączeniu.

        Zakres nowej inwestycji natomiast przedstawił architekt Tomasz Dudek. Poinformował on, że nowa inwestycja będzie realizowana w technologii tradycyjnej murowej z konstrukcją warstwową ścian zewnętrznych oraz drewnianą konstrukcją dachu. Architektura będzie nawiązywała do architektury regionalnej. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 143,98 m². Pełny zakres robót budowlanych obejmie roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane, elektryczne i instalacyjne. W ramach zadania planowany jest również zakup wyposażenia w postaci mobilnych ścianek wystawienniczych, gablot muzealnych i krzeseł.

       Podczas konferencji nie zabrakło także wypowiedzi Wojewody Lubelskiego – Przemysława Czarnka, który pogratulował mieszkańcom województwa lubelskiego, zwłaszcza Zamojszczyzny i Bondyrza, możliwości korzystania z tak unowocześnionego muzeum. Podziękował też za aktywność Sławomirowi Zawiślakowi – prezesowi Zamojskiego Okręgu ŚZŻAK za wszystko to, co na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zostało zrobione, podkreślając, że muzeum w Bondyrzu jest symbolem prężnej aktywności. Zaznaczył też, że obecny stan wyremontowanego obiektu oraz planowana rozbudowa pozwolą stworzyć najnowocześniejsze muzeum tej skali – jedyne muzeum AK na tym terenie, gdzie działalność Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich była bardzo intensywna. Już teraz muzeum jest miejscem w którym rzeczywiście można uczyć młodzież ze szkół nie tylko z Zamojszczyzny, ale też z Województwa Lubelskiego i innych regionów autentycznej historii i bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, jakim wykazali się oni w walce z nazizmem Niemieckim i komunizmem bolszewickim.

         Głos zabrał również Starosta Zamojski, który w wypowiadając się podziękował Prezesowi Sławomirowi Zawiślakowi za działalność Związku podkreślając, że Muzeum Historyczne AK w Bondyrzu jest jedynym muzeum kultywującym działalność Armii Krajowej. Ww. przypominał trudne losy Zamojszczyzny podczas II Wojny Światowej, wyrażając zadowolenie, że zamojski Światowy Związek AK znacząco przyczynia się do kultywowania pamięci o działalności Armii Krajowej na Zamojszczyźnie. Stwierdził również, że działalność związku jest bardzo ważna, ponieważ za jego pośrednictwem tą pamięć i wiedzę można przekazywać następnemu pokoleniu m.in. właśnie poprzez produkcje filmów i dystrybucję ich do szkół. Zadeklarował także, że Powiat Zamojski zamierza wspierać tą działalność.             

            Przedstawiciele władz ŚZŻAK O/Z poinformowali natomiast, że ramach upowszechniania wiedzy o możliwości bezpłatnego zwiedzania Muzeum informacja o muzeum i proponowanej ofercie została rozreklamowana w ramach internetowej kampanii reklamowej o szerokim zasięgu, pozwalającej na eksponowanie banerów informacyjnych na licznych stronach internetowych. Oferta zostanie także przesłana w najbliższym czasie, drogą mailową, do wszystkich szkół na terenie województwa lubelskiego.

       Przeprowadzony niedawno, kompleksowy remont obiektu już teraz pozwala na organizowanie wyjątkowych wydarzeń, dzięki którym młodzież może zyskać wyjątkową okazję do zapoznania się z historią Niezłomnych Zamojszczyzny, Bohaterów Powstania Zamojskiego.

          Wszyscy, którzy zdecydują się skorzystać z aktualnej oferty muzeum, w ramach której proponowane są m. in.: organizacja wykładów historycznych w Muzeum Historycznym AK w Bondyrzu, możliwość obejrzenia projekcji filmowych czy spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. weteranami AK w zależności od wybranej formy oferty, otrzymają do dyspozycji m.in małą salę kinową z możliwością obejrzenia wyprodukowanych przez Związek filmów, kiosk multimedialny oraz będą mieli sposobność obejrzenia nowoczesnej ekspozycji muzealnej. To wszystko pod okiem kontynuującego patriotyczne tradycje rodzinne Kustosza Muzeum – Pana Edmunda Sitka – syna założyciela i głównego pomysłodawcy utworzenia muzeum, historyka, byłego żołnierza Armii Krajowej i WiN – Jana Sitka. Jednocześnie Związek pozostaje otwarty na propozycje, które mogłyby udoskonalić niniejszą ofertę.

   Władze ŚZŻAK O/Z w celu jeszcze szerszego udostępniania Muzeum jako atrakcji zaprasza do wzajemnie korzystnej współpracy lokalne firmy, działające w szeroko rozumianym rynku turystycznym. Związek dziękuje także za już nawiązaną współpracę właścicielom restauracji „Chata Rybaka”, która znajduje się w sąsiedztwie Muzeum w Bondyrzu.       

       W ramach oferty bezpłatnego zwiedzania muzeum istnieje np. możliwość wyznaczenia indywidualnego terminu zwiedzania (po uprzednim uzgodnieniu z Kustoszem Muzeum – Panem Edmundem Sitkiem – tel. 696273788) bądź skorzystania z aktualnie wyznaczonych godzin zwiedzania, tj.:  środa – 8.00-16.00, czwartek – 8.00-16.00, piątek – 10.00-18.00, sobota – 10.00-18.00, niedziela (za wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca) – 10.00-18.00.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments